Zavrieť

Porady

Má zmysel podať podnet (sťažnosť) na katastrálnu inšpekciu?

Dobrý deň, máme následovný problém: poručiteľka zomrela v roku 1999 a zároveň v tom istom roku v obci prebiehal ROEP, ktorý bol do KN zapísaný v roku 2000. Moja matka po poručiteľke (po jej matke) prededila všetko v poriadku, až na jednu parcelu, kde mala ku dňu úmrtia poručiteľka spoluvlasnícky podiel vo veľkosti 3/4. Dedičské konanie sa ťahalo neuveriteľné tri roky, lebo súdna komisárka (notárka) na trikrát dopisovala LV v rôznych katastrálnych územiach, a pritom jej boli všetky listinné podklady odovzdané na protipodpis. Celá táto "kalvária" skončila v roku 2003 osvedčením o dedičstve. Matka hneď zistila, že neprededila parcelu - časť záhumenky, kde poručiteľka vlastnila 3/4 spoluvlastníckeho podielu. V tom čase okamžite podala doporučenú sťažnosť na kataster, kde sa domáhala vysvetlenia, kde sa nachádza "vyparená" časť záhumenky. Ctený kataster odpovedal presne za dva roky a deväť mesiacov samé omáčky. Potom matka išla osobne na kataster a tam jej bolo povedané, že parcela XY nebola predmetom ROEP a nevedia ju identifikovať v teréne, kde leží! Pritom v KN na LV existovala aj s menom poručiteľky. Trvalo dlho, kým sme zistili, že prv prístupové cesty, poľné cesty, chodníky, mosty a pod. boli tzv. neknihované parcely. Čuduj sa svete, táto "vyparená" záhumenka pri ROEP susedí priamo s obecnou prístupovou cestou. Myslíme si, že pri ROEP bola táto prístupová cesta vymeraná (zakreslená) tak, aby bola ešte širšia. Nakoniec som podala podnet ombudsmanke minulý rok. V odpovedi sa uvádza, že v roku 2010 bol zhotovený GP na obecnú prístupovú cestu, kde geodetovi "ostalo navyše" 180 m2! V liste píše, že v archíve našiel spomínanú parcelu XY, ktorá nebola predmetom ROEP. Z pôvodnej výmery 5,5 ára odčlenil 180 m2 a rozdiel je zapísaný vo vlastníctve "nových vlastníkov" a celá ostatná parcela zaniká! Takto je to doslova napísané v liste, nič viac konkrétne. Tí noví vlastníci sú podľa mňa v jednotnom čísle, a to nový vlastník obec. Po tomto výsledku od ombudsmanky sme išli na kataster. Zaslali nám Protokol o oprave chyby a parcela dostala nové číslo s výmerou len 180 m2. K ostatku sa nevedia vyjadriť!!! Máme sa opýtať geodeta, to je vysvetlenie vedúcej na technickom úseku. Myslela som si, že ma vtedy šľak trafí! Jednoducho, kataster asi spravil chybu, že zavkladoval daný GP v roku 2010 aj r. 2015. Opäť asi kamuflovali, keď z ostatných menších parciel zo záhumenky (skladá sa z viacerých parc. čísel) pri Oprave odobrali metre štvorcové a vytvorili novú parcelu s výmerou 180 m2, lebo obecná cesta je už zavkladovaná C KN parcela s osvedčeným GP. Podľa najstaršej po maďarsky písanej mapy, mala cesta šírku cca 2,5 m a dĺžku cca 250 metrov. Teraz, podľa GP zhotovenom v roku 2015 má v najširšom mieste 6 metrov a v najužšom 3,60m. Chápem terminy kroková miera, motúzková, šírka čiary na mape môže mať od 20 do 80 cm (!), tak nám to bolo vysvetľované. Má zmysel podať podnet na katastrálnu inšpekciu, keď sa celá záležitosť o vlastníctvo naťahuje od roku 2003, kedy moja matka prevzala Osvedčenie o dedičstve. Dá sa stavať na tom, že ten autorizovaný geodet, ktorý v roku 2010 dal pečiatku na GP, že nevychádzal z najstaršej mapy daného katastrálneho územia? Platia v tomto prípade nejaké premlčacie doby, keď sa jedná o vlastníctvo k nehnuteľnosti? Prosím Vás, poraďte nám. Vopred srdečná vďaka!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Katastrálnou inšpekciou vykonáva úrad štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra, ako aj nad úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom.

  Komunikovať treba s úradom - pozri § 11 - § 15 katastrálneho zákona https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...5/162/20191001

  bodliak je offline (nepripojený) bodliak

  bodliak
  Verím, že vás to kvári a zožiera, ale pokiaľ parcela nemá hodnotu aspoň 20.000 Eur, vykašlal by som sa na to. Za tie nervy, čas, žalúdočné vredy a šediny to nestojí.

  Hlasovalo 4 pouzivatelov

  Užitočné (2)
  Ing. Ľubomír Janoška, branislavp
  Neužitočné (1)
  Nevhodné (1)
  0
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  anlira Ďakujem Vám za odpoveď! Starosta obce veselo odkupuje do vlastníctva obce pozemky od občanov obce pre budúce chodníky. Nám povedal, ak sme v práve a donesieme to "na papieri", tak nám to zaplatí, lebo potrebuje takúto širokú prístupovú cestu. Polovica parcely je v intraviláne obce a cena, za ktorú chceme bojovať, keď to takto zbabral kataster je 6 200 €. Poteší...Potrebovala by som poradiť, či je to premlčané, ak nie, bojujeme ďalej. :-)
  Soňa K Právnik.
  kena165 to znamená ked pozemok nemá hodnoru 20.000eur tak kataster može robit čo che,to je odozva že právo maju len tí ktorý maju peniaze
    zbaliť

  s.renka je offline (nepripojený) s.renka

  s.renka
  Nedá mi nereagovať. Chcem len povedať, že kataster je evidenčný orgán, eviduje a vykonáva zmeny v údajoch KN na základe doručených listín. V právomoci katastra je posúdiť či je listina spôsobilá na vykonanie zápisu zmien len do tej miery, či neobsahuje chyby v písaní a počítaní, t. j., či údaje uvedené v listine sú v súlade s údajmi KN. Za obsah a pravdivosť údajov uvedených v listine zodpovedá vyhotoviteľ listiny. Ak teda kataster zapracoval nejaký úradne overený GP, tak v ňom museli byť uvedené údaje v súlade s údajmi KN, inak by nemohol byť ani overený a už vôbec nie zapracovaný do KN. Kataster si nemôže dovoliť "kamuflovať". Geodet musí v GP spracovávať údaje z aktuálnych údajov katastra a nie podľa akejsi najstaršej mapy katastrálneho územia. Keďže v danej obci prebehol ROEP, geodet musí rešpektovať údaje, ktoré vznikli spracovaním tohto projektu. Po spracovaní ROEP prebieha v každej dotknutej obci, zpravidla na obecnom úrade, tzv. reklamačné obdobie, počas ktorého každý vlastník má právo nahliadnuť do tohto projektu, skontrolovať si, či sú jeho nehnuteľnosti, resp. údaje o nich, v projekte správne spracované a ak nie, môže vlastník podať námietky a spracovateľ musí na základe námietok vlastníka chybné údaje prešetriť a v prípade oprávnenej námietky v projekte opraviť. Až potom môže byť projekt ROEP schválený a zapracovaný do evidencie KN. Ak ste nevyužili možnosť skontrolovať si v reklamačnom období správnosť údajov v ROEP, potom za vzniknutý problém môžete vy sami.

  Má zmysel podať podnet (sťažnosť) na katastrálnu inšpekciu?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.