Zavrieť

Porady

Usporiadat
Danila Danila

Danila je offline (nepripojený) Danila

Poraďácky odpadlík:)))))
Prirodzeným spôsobom zániku funkcie konateľa je smrť fyzickej osoby, ktorá funkciu konateľa zastáva. V takomto prípade je potrebné náhlásiť registrovému súdu danú skutočnosť. Spoločnosť nemá právo vyžiadať list od matričného úradu, takéto právo majú len rodinní príslušníci. Do troch mesiacov je potrebné v spoločnosti ustanoviť nového člena orgánu spoločnosti. V prípade jednoosobovej s.r.o. smrť spoločníka nie je dôvodom na zrušenie spoločnosti, ak sa obchodný podiel spoločnosti stane predmetom dedenia.. V prípade, že obchodný podiel neprejde na dediča, nastáva zrušenie spoločnosti súdom.
0 0
martinetto martinetto

martinetto je offline (nepripojený) martinetto

[quote=Danila]Prirodzeným spôsobom zániku funkcie konateľa je smrť fyzickej osoby, ktorá funkciu konateľa zastáva. V takomto prípade je potrebné náhlásiť registrovému súdu danú skutočnosť. Spoločnosť nemá právo vyžiadať list od matričného úradu, takéto právo majú len rodinní príslušníci. Do troch mesiacov je potrebné v spoločnosti ustanoviť nového člena orgánu spoločnosti. V prípade jednoosobovej s.r.o. smrť spoločníka nie je dôvodom na zrušenie spoločnosti, ak sa obchodný podiel spoločnosti stane predmetom dedenia.. V prípade, že obchodný podiel neprejde na dediča, nastáva zrušenie spoločnosti súdom.

No to ano, ale kto je povereny dotoho datumu vedenim spoločnosti? Manželka? Deti (ak maju nad 18 r.)? Toto nie je bližšie vymedzene? Lebo mám pocit že do 10 dní od skutočnosti (umrtia) by mal zasadať správny orgán, ktorý určí nové vedenie, t.j. konatela.
0 0
suzie111 suzie111

suzie111 je offline (nepripojený) suzie111

Myslím si, že do rozhodnutia o tom, kto zdedí dedičský podiel môže na základe dohody dedičov vykonávať nevyhnutné úkony poverený dedič a po rozhodnutí, kto zdedí obchodný podieľ a stane sa spoločníkom vymenuje konateľa, pravda, toto platí, len ak dedičia, alebo niektorí z nich prijmu ako dedičstvo aj účasť v s.r.o.. Ak nie, bude poptrebná likvidácia spoločnosti a majetok bude predmetom dedičstva.
0 0
Danila Danila

Danila je offline (nepripojený) Danila

Poraďácky odpadlík:)))))
suzie111
Myslím si, že do rozhodnutia o tom, kto zdedí dedičský podiel môže na základe dohody dedičov vykonávať nevyhnutné úkony poverený dedič a po rozhodnutí, kto zdedí obchodný podieľ a stane sa spoločníkom vymenuje konateľa, pravda, toto platí, len ak dedičia, alebo niektorí z nich prijmu ako dedičstvo aj účasť v s.r.o.. Ak nie, bude poptrebná likvidácia spoločnosti a majetok bude predmetom dedičstva.
Závisí to od znenia spoločenskej zmluvy. Navyše medzi zrušením a zánikom spoločnosti prebieha likvidácia majetku spoločnosti. Právna subjektivita spoločníka je oddelená od právnej subjektivity spoločnosti. V prípade smrti jediného spoločníka nie je v spoločnosti žiadny spoločník, takže sa nemôže uskutočniť ani valné zhromaždenie. Vzhľadom k tomu, že spoločník nespĺňa podmienku existencie, nie je v tomto prípade iné riešenie ako zrušenie spoločnosti súdom. Všetko ďalšie dianie závisí od toho, či spoločenská zmluva prechod obchodného podielu na dedičov pripúšťa, alebo nie.
0 0
Jankabel Jankabel

Jankabel je offline (nepripojený) Jankabel

účtovníčka
Prosím Vás,nájde sa niekto kto mi poradí?
Sme s.r.o. so šiestimi spoločníkmi,ktorí sú aj zamestnancami s platom.Vlastne už iba s piatimi, lebo jeden z nich zomrel 25.7.06. Teraz mi ako účtovníčke prišla z notárskeho úradu žiadosť o určenie hodnoty obchodného podielu - výšky vyrovnacieho podielu ku dňu jeho úmrtia.
Na jeho miesto sme od sept.prijali jeho syna, na p.p.na dobu neurčitú, s podobným platom, s tým, že po dedičskom konaní sa stane jeho nástupcom-spoločníkom.
Čo mám poslať na not.úrad právničke- súvahu k 25.7. a aké iné papiere, alebo
stačí na hlavičkovom papieri vyčíslený vyrovnací podiel? Vypočítam ho zo súvahy-aktíva mínus záväzky? to stačí?
Poraďte prosím kto viete, veľmi pekne ďakujem.
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

Po umrtí jeditého konateľa a spoločníka v sro, spoločnosť "funguje ďalej". Do dedičného konania majú zablokovaný účet a z hotovostných tržieb sa nedá vyplatiť všetko súrne (výplaty, odvody,faktúry) Ako sa dá pokračovať? Bola by možnosť založiť nový účet, kde by nabiehali nové úhrady a takto prežiť do toho dedičného konania, alebo založenie účtu môže byť blokované, napr. výpisom z OR so zomretým konateľom? Stačí doložiť úmrtný list?
0 0
d3 !Ur3 d3 !Ur3

d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

Ak sa jedná o spoločnosť, ktorá má jediného spoločníka, potom spoločenská zmluva nemôže vylúčiť dedenie obchodného podielu.

Viď § 116 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka:

(2) Obchodný podiel sa dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom. Dedič, ak nie je jediným spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom; ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia primerane.

(3) Ak obchodný podiel neprechádza na dediča alebo právneho nástupcu, použijú sa obdobne ustanovenia § 113 ods. 5 a 6.


M I E R
0 0
d3 !Ur3 d3 !Ur3

d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

Je potrebné vyriešiť ešte počet dedičov zo zákona /pravda ak nebol závet/.


M I E R
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

to všetko je podľa mňa o dedičnom konaní, ale ako udržať firmu, aby fungovala teraz?
0 0
d3 !Ur3 d3 !Ur3

d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

Dedič, ktorý nadobudne obchodný podiel /rozumej, ktorému notár jeho nadobudnutia právoplatne osvedčí/ bude spoločníkom v spoločnosti, rozhodne o zmene zakladateľskej listiny /vymenuje sa za konateľa spoločnosti/ a podá návrh na zmenu zapísaných údajov o spoločnosti na registrový súd, zmenu ďalej oznámi živnostenskému úradu a ďalším orgánom alebo úradom podľa statusu zomrelého spoločníka /rozumej napr. ak bol zároveň zamestnancom spoločnosti, potom sa treba obrátiť na poisťovňu, etc./

M I E R
0 0
d3 !Ur3 d3 !Ur3

d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

Môj posledný príspevok vychádza z predpokladu, že spoločníkom spoločnosti z titulu smrti poručiteľa bude len jeden z dedičov, ak ich bude viac /myslím tým spoločníkov v spoločnosti/ potom je riešenie situácie závisí od obsahu dedičskej dohody /schválenej notárom/.

M I E R
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

takže jediné riešenie je čakať na dediča?
0 0
d3 !Ur3 d3 !Ur3

d3 !Ur3 je offline (nepripojený) d3 !Ur3

Podiel sa dedí, čakať treba na právoplatné skončenie dedičského konania.

M I E R
0 0
boza1 boza1

boza1 je offline (nepripojený) boza1

uctovnicka
Ja by som prosila o radu, akým spôsobom sa podáva DPPO po smrti konateľa v jednoosobovej sro. Treba DP podať do troch mesiacov po úmrtí konateľa, alebo normálne do konca marca nasledujúceho roka? Na čo si treba dať pozor v tomto prípade? Čo uvádzať v dedičskom konaní v súvislosti s S.r.o.?
Prosím...
0 0
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

DP sa podáva do konca marca. Notár si vyžiadal podklady z sro, ktoré potreboval pre dedičcké konanie, plus súvahu.
0 0
boza1 boza1

boza1 je offline (nepripojený) boza1

uctovnicka
ďakujem za rýchlu odpoveď
0 0
passko passko

passko je offline (nepripojený) passko

Kačena I. Pozri príspevok
takže jediné riešenie je čakať na dediča?
V podstate ano, zakon pri jednoosobovej s r o výslovne napamata na takuto skutočnosť, preto je vhodne pre tento prípad udeliť splnomocnenie limitovane volou konatela resp. jedineho spoločnika účinneho až do určenia nového vedenia spoločnosti z vysledku dedičskeho konania...
Dalšou možnosťou ako predísť tejto situácii je uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu, odpladne alebo bezodplatne, s oneskorenou účinnosťou... teda od smrti prípadne inej indispozície jediného spoločníka

Samozrejme predpokladame za sa jedna o volu jednej fyzickej osoby a tieto moznosti by boli v sulade so zakladatelskou listinou...
0 0
Janiela Janiela

Janiela je offline (nepripojený) Janiela

jednoduchý človek, ako ostatní ...viac
Poprosím o radu, konateľ jednoosobovej spoločnosti zomrel, syn predpokladá, že dedičstvo prijme, teda aj podiel, ako je to s DPH, podať? Čo so zamesntnacom? Vystaviť mzdu, odoslať výykazy?
Ďakujem za každú odpoveď, alebo aj usmernenie.
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Janiela Pozri príspevok
Poprosím o radu, konateľ jednoosobovej spoločnosti zomrel, syn predpokladá, že dedičstvo prijme, teda aj podiel, ako je to s DPH, podať? Čo so zamesntnacom? Vystaviť mzdu, odoslať výykazy?
Ďakujem za každú odpoveď, alebo aj usmernenie.
DPH podať, zamestnanec je naďalej zamestnancom spoločnosti s nárokom na mzdu, spoločnosť má povinnosť ohľadom výkazov a odvodov.
0 0
Janiela Janiela

Janiela je offline (nepripojený) Janiela

jednoduchý človek, ako ostatní ...viac
JankaO Pozri príspevok
DPH podať, zamestnanec je naďalej zamestnancom spoločnosti s nárokom na mzdu, spoločnosť má povinnosť ohľadom výkazov a odvodov.
JankaO, pekne ďakujem za rýchlu odpoveď
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať