Zavrieť

Porady

Je možné na jednu darovaciu zmluvu napísať nehnutelnosti, ktoré každá má iný list vlastníctva?

Napr. pol domu ktorý je na liste vlastníctva XXX a pozemok, ktorý je na liste vlastníctva ZZZ. Môže to byť súčasťou jednej darovacej zmluvy? Či treba dať urobiť darovaciu zmluvu podľa jednotlivých listov vlastníctva, aj keď ide stále o toho istéhé darcu aj obdarovaného? Nehnutelnosti sú evidované v jednom katastrálnom úrade ale na rôznych katastrálnych územiach. (pozemky, ktoré patria pod jeden okresný úrad - katastralny odbor v rôznych dedinách)
Naposledy upravil Viera R. : 23.11.21 at 08:59
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Predmetom jedného návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva obsahujúca prípadne aj viac právnych úkonov. Každý právny úkon treba presne popísať v zmluve aj v návrhu na vklad (čísla LV, budova na pozemku číslo ...).

  V určitých prípadoch, napr. zlučovania, je je treba priložiť geometrický plán - je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov.

  Podľa § 22 ods. 3 katastrálneho zákona: Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých správ katastra, je príslušná konať o celom návrhu ktorákoľvek z príslušných správ katastra. Správa katastra, ktorá o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutú správu katastra. Správa katastra, ktorá o povolení vkladu rozhodla, jedno vyhotovenie zmluvy s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutej správe katastra.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp.../20191001.html
  Naposledy upravil Mária27 : 02.12.21 at 17:05
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Viera R. Ďakujem Vám za odpoveď. Prosím ešte keď ide o spoluvlastnícky podiel 1/2 ,(daruje sa 1/2 nehnutelnosti) môžem napísať darovacej zmluve že darca je vlastník nehnutelnosti (keď vlastní polku), tak ako keď je spoluvlastnícky podiel 1/1 ? Pri popise parcely, ..... sa napíše spoluvlastnícky podiel 1/2 .
  Chobot Veď napíš, že darca je vlastník nehnuteľnosti v podiele 1/2.
  Viera R. vďaka za odpoveď.
    zbaliť

  buchač je offline (nepripojený) buchač

  Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
  Samozrejme, že áno

  Samozrejme, že s náležitými údajmi...jedna malá chybička a proces schvaľovania sa okamžite predĺži.

  Je možné na jednu darovaciu zmluvu napísať nehnutelnosti, ktoré každá má iný list vlastníctva?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.