Zavrieť

Porady

Môže nám správca bytového domu v ročnom vyúčtovaní účtovať elektrickú energiu za verejné osvetlenie?

Bývam v bytovom dome a prosím o informáciu, či nám môže správca účtovať elektrickú energiu za VEREJNÉ OSVETLENIE (VO) bez toho, že by sme ho prebrali/vlastnili, alebo s tým vôbec súhlasili, okrem iného:

- nie sme uzavretý objekt

- v zmluve so správcom takáto položka nie je dohodnutá, a teda ani spôsob jej rozúčtovania.

Správca nám túto položku začal účtovať pred 2 rokmi, najprv nám to dal do FÚaO, keď som to reklamovala a žiadala vysvetlenie, na základe čoho nám účtuje VO, napísal, že na schôdzi vysvetlí, schôdzu ale dodnes nezvolal a samozrejme ani nič nevysvetlil, hoci je jeho povinnosťou minimálne raz za rok schôdzu zvolať.

Od minulého roku prehodil túto položku v ročnom vyúčtovaní z FÚaO do úhrad na plnenia spojené s užívaním bytu a rozúčtoval podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ na ½ s vedľajším bytovým domom – ktorý tiež spravuje.

Verejné osvetlenie sme odmietli prevziať, keďže nám pri kúpe bytu povedali, že to spolu s cestou prevezme obec – čo sa ale nestalo. Obec vraj nechce prevziať verejné osvetlenie, lebo je na súkromných pozemkoch.
Všetko sa jedná o klasické lampy verejného osvetlenia, ktoré majú pravdepodobne 2 elektromery – vonku v skriniach.
Na 1. elektromer sú pravdepodobne napojené:
- 2 stĺpy VO, umiestnené na pozemku v podielovom spoluvlastníctve 2 bytových domov, na ktorom je postavené detské ihrisko, teda nie je priľahlým pozemkom k nášmu domu, je samostatnou stavbou ,
na druhý elektromer sú napojené:
- 2 stĺpy VO sú umiestnené na pozemku v predzáhradkách 2 bytov nášho bytového domu – nie na pozemku v podielovom spoluvlastníctve,

- 8 stĺpov VO je umiestnených na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve vedľajšieho bytovému domu.
Naposledy upravil Dada 6 : 08.06.22 at 12:13 Dôvod: dopĺňam informácie
4 komentárov     zbaliť
ivka70 nemate niekde instalovanu pred pri tych dvoch bytovych domoch lampu, ktora je vyslovene vasa a nie mestska?
Dada 6 Ivka, doplnila som pôvodný text, aby to bolo na 1 mieste, ďakujem.
Chobot Z doplneného textu je to teda jasné. Developer, čo staval bytové domy vybudoval na svojich pozemkoch aj verejné osvetlenie. Obec nie je povinná prevziať verejné osvetlenie na súkromných pozemkoch a uliciach. Takže osvetlenie patrí vám. Správca ho sprevádzkoval - teda nechal napojiť na zdroj elektriny. Keďže vlastníkom ste vy, nie správca, tak vám náklady za odber elektriny preúčtováva.
Dada 6 Verejné osvetlenie sme neprevzali, neviem, či to nevadí. Môže to urobiť správca aj bez nášho súhlasu? Môže mi niekto "vnútiť" niečo vlastniť?!

Ešte je tu skutočnosť, že časť toho nášho pozemku s detským ihriskom, ktorý nepatrí len nášmu bytovému domu, ale aj tej druhej bytovke, si prenajala od nás obec na vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia (pozn. to je len presunutá existujúca lampa), ktorý vedie k budúcej autobusovej zastávke. Ináč ako cez tú našu cestu a naše SÚKROMNÉ chodníky sa obyvatelia na zastávku nedostanú - takže súkromné ako súkromné VO.

Ešte jeden fakt, za prenájom pozemku obci dostali jednotliví vlastníci na OSOBNÉ účty nájomné. Keby to patrilo k bytu, mali by ísť peniaze do FÚaO. ALE platbu za elektrinu nám suverénne dal do NÁKLADOV k bytu.

Nemôžu ísť predsa NÁKLADY do ročného vyúčtovania bytu 2 bytových domov, ale príjmy na OSOBNÉ ÚČTY jednotlivých vlastníkov. Alebo sa mýlim?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Obec nemusí vlastniť pozemok, ani zariadenie verejného osvetlenia, za svetlo je však povinná platiť, nakoľko zabezpečuje verejnoprospešné služby, do ktorých patrí aj verejné osvetlenie (§ 4 ods. g) zákona č. 369/1990 zb.). Vlastník nehnuteľnosti je povinný na nej strpieť zariadenie verejného osvetlenia ako vecné bremeno (§ 151n obč. zákonníka).
  Vedenia a zariadenia verejného rozvodu elektrického prúdu a verejné elektrické osvetlenie sú verejným dopravným a technickým vybavením územia na základe územného plánovania (§ 139a stavebného zákona). Územné plány obcí a zón schvaľuje obec.

  Preskúmanie konania správcu domu nad rámec zmluvy o správe vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.
  Naposledy upravil Mária27 : 08.06.22 at 18:35
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Dada 6 Ďakujem pekne, asi to budeme musieť urobiť cez tú SOI.
  Chobot Neviem, či je to nad rámec zmluvy, predpokladám, že vlastníci tým správcu poverili.

  A takisto ten uvedený paragraf - uvádza, že obec zabezpečuje verejnoprospešné služby, ale na verejných priestranstvách a nie na súkromných pozemkoch.

  My máme problém, že sme vybudovali novú ulicu, komplet so sieťami a verejným osvetlením. Siete (elektrinu, vodu, plyn) sme odovzdali príslušným správcom sietí. Ulicu zatiaľ mesto neodkúpilo (bola dohoda o budúcej kúpnej zmluve za 1 €). A preto, že ulica je stále súkromná, tak lampy nesvietia. Mesto ich odmietlo zapojiť do mestskej siete verejného osvetlenia - že nebude platiť za svetlo na súkromnej ulici. My sme ich aj chceli zapojiť, ale elektrárne neuzatvoria zmluvu na odber pre verejné osvetlenie so fyzickou osobou. Museli by sme mať nejakého správcu, ktorý by uhrádzal faktúry a následne ich rozúčtoval medzi spoluvlastníkov ulice. Lenže toto žiadny správca, ktorých som oslovil, nechcel zobrať. Mali všetky možné výhovorky - toto nerobia, to sa nedá, ... asi to nevedia, nestretli sa s tým, tak o to nemajú záujem. Alebo je to veľa roboty a nechcelo sa im. Takže ulicu máme, máme 6 lámp a na ulici je tma.

  Takže na jednej strane chápem dadu, že im vadí, že to musia platiť, na strane druhej aspoň majú pri bytovke funkčné verejné osvetlenie.

  Lampy sú aj na ich pozemkoch, takže jednoznačne patria im. Minimálne tie 2 lampy a plus tie 2, čo sú v predzáhradke. Neosvetľujú predsa predzáhradky, ale priestor pred bytovým domom. Takže nie je dôvod, aby to platil správca či developer. Že to mesto neprevzalo - to je slovenská realita.

  Riešením je, že sa na domovej schôdzi dohodnú, že to nebudú platiť. Správca potom bude musieť zmluvu s elektrárňami vypovedať a lampy zhasnú. Nebudú ale musieť platiť za elektrinu.

  Iným riešením je tlačiť na obec, aby prevzalo tie pozemky za symbolických 1 € spolu s verejným osvetlením.

  SOI síce môže preskúmať postup správcu, ale nemyslím si, že by robil niečo nad rámec. Veď predsa spravuje majetok vlastníkov - zabezpečuje, aby fungovalo osvetlenie, ktoré im patrí. To je ako keby vlastníci v dome nechceli platiť elektrinu za osvetlenie spoločných priestorov, tak si povedia, že to vypnú. Môže správca také niečo akceptovať? Ak niekto na schodisku padne a zlomí si nohu, lebo tam nesvietilo svetlo, kto bude vinný? Zase správca? Alebo vlastníci, lebo boli lakomí platiť za osvetlenie?

  Obec to platiť nemusí, lebo osvetlenie nepatrí obci. Potom by si ktokoľvek mohol pred dom namontovať lampu a žiadať obec, aby platili za prevádzku.

  Takže v tomto prípade každá strana má časť svojej pravdy a neexistuje univerzálne a jednoznačné riešenie.
  Dada 6 Práve, že sme ho ničím nepoverili, keďže od schôdze z roku 2018 sme ho ani nevideli. A ja vôbec, lebo som na tej schôdzi nebola.
    zbaliť

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  Môže, pokiaľ to, čo sa označuje ako verejné osvetlenie (či je to napr. lampa nad vchodom, osvetlenie priestoru kontajnerov, osvetlenie chodníka, ktorý patrí bytovke, osvetlenie nejakej pasáže pod domom, ...) je napájané zo zdroja, ktorý platíte vy.

  Je to obdoba osvetlenia spoločných priestorov, kde elektrina za ich osvetlenie sa rozpočíta medzi všetkých vlastníkov.

  Ale čo konkrétne správca pod tým pojmom "Verejné osvetlenie" považuje, my ani len netušíme. Ja síce mám krištáľovú guľu, ale ani v nej to nevidím. To ti môže objasniť jedine správca.
  Dada 6 Ďakujem, v pôvodnom texte som doplnila informácie.

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Správca vám musí vyúčtovať spoločné náklady domu na jednotlivé byty na základe faktúry za služby, plnenia od jeho dodávateľa pre bytový dom. Na to sa pýtajte, alebo len ty, pýtaj.

  Je to nelogické, ale že by mesto, obec rozúčtovavala náklady na verejné osvetlenie na jednotlivé domy podľa toho koľko je lámp verejného domu pred ním?
  16 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Dada 6 1 zálohovú faktúru som videla, bola adresovaná priamo z elektrární na našu správcovskú spoločnosť.
  sito Elektrárne dodávajú elektrinu na odbernom mieste cez svoj elektromer na základe dodávateľsko - odberateľskej zmluvy. Tú si tiež videla? Ja nie.
  Dada 6 Pýtala som sa ešte pred 2 rokmi, na základe čoho nám to účtuje, povedal, že povie na schôdzi, do dnešného dňa sa schôdza nekonala.
  sito "Pri správe domu je správca povinný

  zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiadajú vlastníci bytov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov (ďalej len „štvrtina vlastníkov bytov v dome“)"

  --- Požiadajte správcu písomne, aby zvolal a vysvetlil. ---

  Ale aj toto je povinný

  "umožniť vlastníkovi bytu v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,"

  --- zmluva o odbernom mieste nie je osobný údaj, či? Všetci, každý vlastník bytu má právo vidieť tu zmluvu na základe ktorej vám správca účtuje spoločné náklady na dom. ---

  "Vlastník bytu v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie."

  --- Treba sa domáhať svojho práva, skúste cez niektorú televíziu. Niekedy je lepšia ako advokát.---
  Dada 6 Toto teoreticky ovládame, v TV som ho už 2-krát videla - zlá reklama je tiež reklama. Len potrebujem vedieť, keďže nám takúto položku predchádzajúca správkyňa neúčtovala, či je to vôbec možné, nikdy som sa s takouto položkou ja osobne, ale aj ostatní, nestretla, aby nám správca účtoval bez dohody s nami VEREJNÉ OSVETLENIE aj keď nie je umiestnené na pozemkoch, ktoré by patrili napr. k bytovému domu.
  sito Hmm, teoreticky ... A čo? Predchádzajúca správkyňa, umrela? A či nespokojní ste s ňou boli?
  Dada 6 Nie, ona odišla, asi jej zostala trauma z jednej nepríjemnosti, ktorá sa jej tu prihodila po schôdzi. Ale nebolo to v súvislosti so správou domov, keby to tak náhodou vyznelo.
  sito Noo, škoda jej. A vy ste si našli, vybrali vola. Toho sa môžete zbaviť, nájsť si iného, nového správcu. Ale ak ten starý vôl podpísal zmluvu s dodávateľom elektriny zmluvu o odbere elektriny, odbernom mieste pre vaše dva domy? Čo už? Tu vám to nikto nevyrieši, či?

  Domy platia za užívanie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie vodárňam. Ale aby domy platili za verejné osvetlenie, to tu ešte nebolo. Made in Slovakia.
  Dada 6 Vďaka za názory, budeme to musieť nejako poriešiť.
  sito Tak prajem pozitívne vyriešenie. A potom napíš výsledok riešenia, nezabudni.
  Dada 6 Ďakujem, ak sa vôbec k niečomu prepracujeme (nie je to len moja osobná vec), dám vedieť.
  Dada 6 Hlásim sa opäť po cca. roku, aby som Vás informovala o výsledku nášho úsilia, uviesť vec platieb za verejné osvetlene na pravú mieru.
  Po šialenom zvýšení cien EE od januára 2023, sme vyzvali správcu, aby prestal z našich peňazí platiť za dodávku EE vereného osvetlenia, ktoré nie je našim vlastníctvom a ani sme ho nikdy tým nepoverili a obrátili sme sa listom aj na Obecné zastupiteľstvo a požiadali ich o prevzatie VO. Požiadali sme aj správcu, aby VO odovzdal obci. Ten napísal ZRAZU kajúcny list obci, že sme nikdy VO nemali prevziať, že nám nepatrí atď.– pre info. - urobil to on bez nášho vedomia a súhlasu z prostriedkov, ktoré majú slúžiť nášmu bytovému domu. Keď sa obec zdráhala, že to je naše, čo nebola pravda, tak sme nechali odpojiť VO, svetlo nesvietilo cca. 2 mesiace. Obec po ďalšom šetrení na mieste od 1. júna 2023 prihlásila na seba odberné miesto.
  Takže ďakujem ešte raz za Vaše všetky informácie a názory k tejto problematike
  Mária27 Vďaka Dada. Obec má právo umiestniť VO aj na súkromnom pozemku, ak je to nevyhnutné, ale platí to obec. Iné je, ak sa vytvárajú "uzavreté" časti obce a vyhlasujú si cestu za súkromnú ...
  mari2x asik sa cesta NEDÁ vyhlásiť za súkromnú !
  ale na svojom (dohodnutom ) pozemku si môžeš za svoje postaviť súkromnú cestu
  Mária27 By si sa divil - aj si ich ohradia!
  Chobot Keď si už dala spätnú väzbu, dám aj ja k nášmu problému s verejným osvetlením.

  Ako som hore písal, mesto odmietlo platiť za elektrinu na súkromnom VO na súkromnej ulici. Problém bol aj s kanalizáciou, ktorá tiež bola súkromná. Práve kvôli kanalizácii sa nakoniec dohodlo, že cestu, kanalizáciu aj verejné osvetlenie odovzdáme mestu za 1 €. Po odovzdaní cesty (vrátane pozemku pod ňou) a osvetlenia potom mesto zapojilo tieto lampy a už nám svietia.
    zbaliť

  Môže nám správca bytového domu v ročnom vyúčtovaní účtovať elektrickú energiu za verejné osvetlenie?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.