Zavrieť

Porady

062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

  062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

  Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

  1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

  062/701
  2.Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene:
  a) zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku

  062/043

  b) priamym nákupom

  062/211, 221

  c) z poskytnutého preddavku

  062/053
  3.Upísanie vkladov v spoločnosti s podstatným vplyvom

  062/367
  4.Zmena reálnej hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania):
  a) zvýšenie ocenenia

  062 AÚ/414
  b) zníženie ocenenia

  414/062 AÚ
  5.Tvorba opravnej položky v prípade prechodného zníženia ocenenia podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom (§ 18 ods. 3 Postupov účtovania):

  414/096

  a) zrušenie opravnej položky

  096/414
  6.Kurzové rozdiely pri preceňovaní podielových CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania) sú súčasťou reálneho ocenenia:
  a) pasívny kurzový rozdiel – zvyšuje reálnu hodnotu

  062 AÚ/414

  b) aktívny kurzový rozdiel – znižuje reálnu hodnotu

  414/062 AÚ
  7.Zvýšenie hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov na základe zvýšenia základného imania v spoločnosti s podstatným vplyvom:
  a) bez výmeny akcií

  062 AÚ/415
  b) s výmenou akcií:
  1. stiahnutie akcií

  378/062

  2. vydanie nových akcií vo vyššej menovitej hodnote

  062/378, 415
  8.Zníženie hodnoty podielových CP a vkladov u vlastníka týchto CP a vkladov na základe zníženia základného imania v spoločnosti s podstatným vplyvom:
  a) bez výmeny akcií

  415/062 AÚ

  b) s výmenou akcií:
  1. stiahnutie akcií

  378/062
  2. vydanie nových akcií v nižšej menovitej hodnote

  062, 415/378
  9.Nárok upisovateľa akcií do a. s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upisovanie neúčinné

  378/062
  10.Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

  062 AÚ/367
  11.Predaj podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom:
  a) úbytok podielových CP a podielov

  561/062

  b) výnos z predaja

  221, 378/661

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku:
  1. aktívneho

  062 AÚ/414

  2. pasívneho

  414/062 AÚ

  d) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín:
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  12.Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti:
  a) úbytok CP a podielov

  568/062

  b) podiel na likvidačnom zostatku (priznaný nárok brutto)

  378/665

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku:
  1. aktívneho

  062 AÚ/414

  2. pasívneho

  414/062 AÚ

  d) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín:
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  13.Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s. r. o.:
  a) úbytok vkladov

  568/062

  b) nárok na vyrovnaní podiel

  378/665

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku:
  1. aktívneho

  062 AÚ/414

  2. pasívneho

  414/062 AÚ

  d) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín:
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  14.Zúčtovanie chýbajúcich cenných papierov na základe zistenia pri inventarizácii, podaný návrh na umorovacie konanie

  062A2/062A1
  15.Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene:
  a) kurzový rozdiel aktívny

  563/062

  b) kurzový rozdiel pasívny

  062/663
  16.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh

  702/062
  Naposledy upravil Daska : 10.07.05 at 10:51

  nicolek je offline (nepripojený) nicolek

  nicolek
  dobry den, ma niekto skusenost s 062? Firma s.r.o upisala akcie firmy a.s.Chcem sa spytat aky postup bude u s.r.o????
  upisanie akcii 043/367
  kedý zaradujeme 062/043???? - ake su pokyny??
  vyplatene to bolo v den upisania 367/211001

  martinius je offline (nepripojený) martinius

  martinius
  nicolek Pozri príspevok
  dobry den, ma niekto skusenost s 062? Firma s.r.o upisala akcie firmy a.s.Chcem sa spytat aky postup bude u s.r.o????
  upisanie akcii 043/367
  kedý zaradujeme 062/043???? - ake su pokyny??
  vyplatene to bolo v den upisania 367/211001
  Neviem naisto, ale ja by som zaradenie na 062 dali dňom zápisu a.s. do obchodného registra, až vtedy ti v skutočnosti vzniká podiel vo firme.

  papulisko je offline (nepripojený) papulisko

  papulisko
  chcel by som sa opýtať ohľadom 062. firma má podiel s podstatným vplyvom v spoločnosti, za ktorý zaplatila v EUR. chcem sa opýtať, či sa tento podiel na 062 preceňuje ku dňu účtovnej závierky o kurzové rozdiely, prípadne, či sa to eviduje len v SKK a to ku dňu obstarania podielu ?

  062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.