Zavrieť

Porady

Odpočet DPH z kúpenych tovarov a služieb, ktoré sú poskytnutné ako nepeňažný príjem

chcela by som "počuť" viac názorov na nasledujúcu situáciu:

Spoločnosť obstarala nehnuteľnosť (jednoizbový byt). Užívanie tohoto bytu je poskytnuté konateľovi spoločnosti. Byt nebude teda daný do prenájmu, nebude sa fakturovať nájomné, zároveň však hodnota, ktorú by spoločnosť za normálnych okolností fakturovala, bude zadefinovaná v zmluve o výkone funkcie konateľa ako nepeňažná odmena. Doterajšia finančná odmena konateľa sa presne o túto hodnotu zníži. Čiže nedôjde k zmene výšky poskytnutej odmeny. Takto sa bude aj (celá – finančná aj nepeňažná) odmena konateľa zdaňovať daňou z príjmu FO zo závislej činnosti. Pre spoločnosť sú výdavky na odmenu konateľa daňovým výdavkom, takže všetky výdavky spojené s bytom sú daňovým výdavkom spoločnosti. Takto mi poradili aj naši daňový poradcovia.
Problém : Na druhej strane však zastávajú názor, že byt nie je využívaný na podnikanie ani v súvislosti s podnikaním, tak spoločnosť nemá právo na odpočet DPH. Podľa mňa si však jedna časť názoru (pri Dani z príjmu) odporuje druhej časti (pri DPH). Ak sa byt nevyužíva na podnikanie, ani v súvislosti s ním ako potom môžu byť výdavky s ním spojené daňovým výdavkom? ale odmena konateľa je daňovým výdavkom - má tento príjem zadefinovaný v zmluve, prečo potom nemám právo odpočítať DPH? Nesedí mi toto odporúčanie.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  človiečik Vladimír Ozimý
  podľa mňa uvažujú správne keby ste nič nemenili a náklady na byt strhali s odmeny tým pádom dopad na daň z príjmov bude rovnaký to jest je to súčasť odmeny ktorá sa zdaní to jest vy neúčtujete o výdavkoch na byt ako o výdavkoch na byt ale ako o súčasti odmeny konateľovi ktorá mu je vyplácaná formou poskytnutia bytu - môj názor to jest do nákladov vám vstupuje odmena konateľovi nie náklady na byt ak by ste mali účtovať len tieto náklady na byt tak takisto sú nedaňové a tým pádom ani nárok na odpočet dph nevzniká...

  anka s je offline (nepripojený) anka s

  anka s
  ďakujem za Váš názor! ale ako mám neúčtovať o výdavkoch spojených s bytom? Obstarali sme byt - mam ho v majetku, je to odpisovaný majetok. Čo s odpismi? Čo s platbami platenými správcovi, elektrárnam ako ich účtovať ? Nepeňažný príjem je ocenený trhovou cenou nájmov v danom bytovom dome v porovnateľnom byte.
  Jednoznačne mi doporučili, aby som nepeňažný príjem ocenila trhovou cenou nájmu, ne na základ kalkulácie nákladov spojených s bytom. To znamená, že ak by som mala nákaldy spojené s bytom vo výške 10 000 a trhová cena prenájmu by bola 16 000 potom by som mu ako nepeňažný príjem zdaňovala 16 000. ale náklady spojené s bytom by boli v nákladoch na účtoch 551 a, 518, 502 a pod.

  Popravde ak by som naspočítala mesačné náklady spojené s bytom, tak by možno o máličko aj prevyšovali náklady!!!

  lethei je offline (nepripojený) lethei

  lethei
  Vzhľadom k tomu, že byt bol obstaraný pre konkrétnu osobu z finančných prostriedkov spoločnosti, nie za účelom podnikania, nie je možné daňovo uznať náklady súvisiace s bytom a zároveň nie je nárok na uplatnenie odpočtu DPH!

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Dani podlieha aj nájom nehnuteľnosti, pri obstaraí kt. bola odpočítaná dan, zahrnutej do OM, ak je poskytnutý na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov. Podľa 9/2 DPH sa za dodanie služby za protihodnotu považuje aj užívanie hmotného majetku, kt. je vo vlastníctve platiteľa a pri kt. kúpe bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná na ossobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov. ZD su podľa 22/5 náklady na službu.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  vyjadrím sa k dani z príjmov. V prípade že kalkulovanú výšku nájomného budete zdaňovať DPFO ako nepeňažný príjem, tak náklady do tejto výšky sú daňovo uznané.

  Odpočet DPH z kúpenych tovarov a služieb, ktoré sú poskytnutné ako nepeňažný príjem

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.