Zavrieť

Porady

5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 07.07.2009 do 30.11.2009 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 7.7.2009 do 30.11.2009. História znenia zákona: 01.04.2009 do 06.07.2009 01.03.2009 do 3...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.12.2009 do 14.01.2010 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 1.12.2009 do 14.1.2010. História znenia zákona: 07.07.2009 do 31.11.2009 01.04.2009 do ...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 15.01.2010 do 28.02.2010 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 15.1.2010 do 28.2.2010. História znenia zákona: 01.12.2009 do 14.01.2010 07.07.2009 do 3...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.03.2010 do 31.05.2010 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 1.3.2010 do 31.5.2010. História znenia zákona: 15.01.2010 do 28.02.2010 01.12.2009 do 14...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.06.2010 do 22.09.2010 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 1.6.2010 do 22.9.2010. História znenia zákona: 01.03.2010 až 31.05.201015.01.2010 až 28...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 23.09.2010 do 30.06.2011 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 23.9.2010 do 30.6.2011. História znenia zákona: 01.06.2010 až 22.09.2010 01.03.2010 až 3...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.07.2011 do 19.07.2011 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 1.7.2011 do 19.7.2011. História znenia zákona: 23.09.2010 až 30.06.2011 01.06.2010 až 2...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 20.07.2011 do 31.07.2011 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 20.7.2011 do 31.7.2011. História znenia zákona: 01.07.2011 až 19.07.2011 23.09.2010 až ...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.08.2011 do 31.08.2011 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.8.2011 do 31.8.2011. História znenia zákona: 20.07.2011 až 31.07.2011 01.07.2011 až 1...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.09.2011 do 31.12.2011 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.9.2011 do 31.12.2011. História znenia zákona: 01.08.2011 až 31.08.2011 20.07.2011 až ...
6 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.01.2012 do 31.12.2012 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.1.2012 do 31.12.2012. História znenia zákona: 01.09.2011 až 31.12.2011 01.08.2011 až 3...
6 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.01.2013 do 30.04.2013 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.1.2013 do 30.4.2013. História znenia zákona: 01.01.2012 až 31.12.2012 01.09.2011 až 31...
0 0
Zaradenie (31.01.08)
DObrý deň. Chcem sa opýtať ako je to so zaraďovaním podľa KATALÓGU PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE VO VEREJNEJ SLUŽBE v školstve a kumulovanými funkciami. Totižto ide mi o to že ak pracu...
2 0
ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON od 01.06.2007 (17.01.08)
ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON 455/1991 Zb. v úplnom znení zo dňa 2. októbra 1991 Posledná zmena 197/2007 Z.z. účinnosť úplného znenia od 01.06.2007 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

...vkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 45. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 68 zák. č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstará...
0 0
ZALOHA zakon o sluzbach zamestnanosti (14.06.07)
5/2004 Z.z. ZÁKON o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Účinnosť od: 1.4.2005 - posledné znenie po novele 528/2005 Z.z.a č. 573/2005 Z.z. 1. zelená farba ...
Sleduj témy Verejné obstarávanie
na hlavnej stránke Porada.sk