Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
1 1
Daňové priznanie - čiastočný samoplatiteľ zdravotného poistenia (02.03.24)
Dobrý deň, Daňovník bol v mesiacoch január-február nezamestnaný, ale neprihlásený na úrade práce, platil si preddavky do zdravotnej poisťovne sám. Od marca bol zamestnaný až do konca roka. Chcela by ...
1 0
RZD daň. bonus - zverené dieťa (01.03.24)
Dobrý deň, máme zamestnanca, ktorému bol zverený súrodenec do starostlivosti (rodičia im zomreli). Dané dieťa dovŕšilo 18 rokov dňa 20.3.2023. V ročnom zúčtovaní dane, o kt. požiadal zamestnanec, si c...
1 0
Musí živnostník zaevidovať daňové priznanie k DzP typ B do pohľadávok k 31.12.2023, ak výsledkom je preplatok dane iba zo závislej činnosti? (29.02.24)
SZČO, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, mal okrem príjmu zo živnosti aj príjem zo závislej činnosti vo výške 100 eur. V daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B mu kvôli nízkemu základu dane zo ž...
1 0
Nezdanený príjem z umeleckej činnosti v Českej republike (27.02.24)
V zmluve o umeleckej činnosti vykázaný aktívny aj pasívny príjem . Tento príjem nebol v Českej republike zdanený.V daňovom priznaní v SR si uplatňuje 60% paušál na výdavky, Musí sa uvádzať tento ne...
1 0
Pomerná časť daňového bonusu na dieťa (27.02.24)
Dobrý deň, zamestnanec pracoval v roku 2023 5 mesiacov, potom sa stal opatrovníkom svojho dieťaťa a už nepracoval. Daňový bonus si uplatňoval na dve deti do 18 rokov mesačne. Jeho čiastkový základ dan...
1 0
Daňový bonus na deti - započítanie ČZD druhého rodiča (26.02.24)
Môže byť započítaný čiastkový základ dane druhého rodiča ak tento nežije s deťmi v spoločnej domácnosti, platí len výživné na deti. Nie sú rozvedený, no má rovnaký trvalý pobyt.
1 0
daňový bonus (23.02.24)
Dobrý deň, prosím o radu ohľadom daňového bonusu: január a február 2023 som bola evidovaná na ÚP od 1.3.2023 som sa zamestnala na TPP. Mám jedno 16r. dieťa, daňový bonus si chcem uplatniť v ročnom zúč...
1 0
účtovná strata, daňový zisk účtovanie (23.02.24)
prosím vás, nemala som ešte prípad účtovnej straty a daňového zisku, mám všetko komplet zaúčtované ako treba? ďakujem pekne rok 2023 účtovná strata - 2000 pripočitateľné položky +6000 č. základ d...
1 0
DB 2023 (22.02.24)
Pekný deň prajem, chcem Vás poprosiť o radu. Zamestnankyňa má dve deti (nárok na DB za rok 2023 = 140x2x12 m = 3360 Eur). Pri ročnom zúčtovaní dane ROZDIEL, ktorý vznikol po prepočte 27 % pri dvoch de...
1 0
Zdaniteľný príjem pri daňovom bonuse zo zvýšenej splátky úveru (23.02.24)
0 odpovedí Otázka od Tony1 Mzdy a personalistika Dane
Zdaniteľný príjem sa myslí riadok 5 /Zdaniteľná mzda/ v RZD za rok 2022?
1 0
Daňové priznanie typ A FO - kvôli uplatneniu maximálneho DB (23.02.24)
Ak si manžel chce uplatniť max. DB na 2 deti cez DP FO A (z dôvodu, že počas roka si uplatňoval DB mesačne, no kvôli nízkemu ČZD nemal max.DB 280€ pri deťoch do 18r.), príjem manželky je možné doklado...
1 1
DB pomerná časť (23.02.24)
Dobrý deň, kolegovia, ZC nastúpil do zamestnania v 09/2023, teraz k RZD doložil potvrdenia od ďalších zamestnávateľov. Spolu od všetkých zamestnávateľov dosiahol základ dane 11986,87 EUR. Daňový bonus...
1 0
Čo v RZD, ak bol zamestnanec evidovaný na ÚPSVaR? (21.02.24)
Dobrý deň, mám zamestnanca, ktorý ku nám nastúpil 1.10.2023. Požiadal nás o ročné zúčtovanie dane za r. 2023, pričom mi priniesol "Potvrdenie z ÚPSVaR", že od 17.5.2022 do 12.02.2023 a taktiež od 1.9....
1 0
Urobím RZD zamestnancovi s trvalým pobytom v ČR? (21.02.24)
Dobrý deň, zamestnanec, ktorý u nás nastúpil od 7. decembra 2023, ktorý je občanom ČR, kde má aj trvalý pobyt a prechodný pobyt má v SR, nás požiadal o ročné zúčtovanie dane za r. 2023. Pri nástupe mi...
1 0
Do ktorého stĺpca v peňažnom denníku uvediem vrátené peniaze z uznanej reklamácie počítača? (21.02.24)
Živnostník (platiteľ DPH) účtujúci v jednoduchom účtovníctve v roku 2023 zaúčtoval do stĺpca zásoby počítač. Počítač sa pokazil, bol reklamovaný a peniaze zaň v celej sume mu boli v hotovosti vrátené ...
Sleduj témy Dane
na hlavnej stránke Porada.sk