Zavrieť

Porady

DPH

DPH Synonymá: Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je nepriama a spotrebná daň, ktorá zaťažuje tovary a služby (navyšuje ich cenu). Upravená je zákonom o DPH 222/2004 Z.z.

Daň platia v konečnom dôsledku spotrebitelia, obyvateľstvo, avšak nepriamo, pretože výber dane je realizovaný prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré dodávajú tovary a služby spotrebiteľom.

Princíp výberu DPH je postavený na čiastkovom výbere dane od podnikateľských subjektov, ktoré sú platiteľmi dane, pričom každý odvádza daň z hodnoty, ktorú navýšil na tovar či službu v rámci svojej podnikateľskej aktivity (či už je to predaj za vyššiu cenu, alebo kvalitatívne zhodnotenie tovaru alebo služby).

Príklad 1 Obchod
Obchodník kúpi tovar za 10€ a predáva ho za 12€. Z pridanej hodnoty 2€ odvádza DPH 20%, čiže odvedie daňovému úradu 40 centov.

Príklad 2 Výroba
Výrobca vyrába produkt, ktorý predáva za 10€. Na výrobu však potrebuje rôzne materiálové a energetické vstupy, ktoré ho stoja 6€. Jeho pridaná hodnota na tovare je teda 4€, z ktorých odvedie 20% DPH čiže 80 centov.

Princíp odvádzania DPH u podnikateľského subjektu (platiteľa dane), odpočítanie a platenie dane (daň na vstupe a daň na výstupe), ako to funguje:
Skutočný výpočet DPH, ktorú podnikateľ odvádza sa nepočíta spôsobom ako je naznačený v príkladoch 1 a 2 (teda výpočtom pridanej hodnoty).
Výpočet odvádzanej DPH je postavený na odpočítaní dane (na vstupe) a platení dane (na výstupe) z čoho vzniká rozdiel, ktorý v jednoduchom ponímaní predstavuje pridanú hodnotu uvádzanú v príkladoch 1 a 2, avšak tento rozdiel môže byť aj iný ako je skutočná pridaná hodnota vyprodukovaná subjektom v určitom daňovom odobí (napríklad v mesiaci).

Rozdiel môže byť spôsobený napríklad nákupom investície (stroja, auta, haly...), alebo nákupom na sklad (odpočítavam si daň na vstupe ale žiadnu neodvádzam, pretože som tovar na sklade nepredal. Na ďalší mesiac môže zasa vznikať iný rozdiel, nič som nenakupoval a len som predával takže daň len odvádzam a nemám si už čo odpočítať, pretože som si odpočítal daň v minulom mesiaci.Takto vznikajú nadmerné odpočty, alebo vysoká daňová povinnosť.
Daňové priznanie nevzniká teda na báze toho akú pridanú hodnotu podnikateľ v danom mesiaci vytvoril, ale na báze toho koľko v danom mesiaci nakúpil a koľko predal.

Školenie DPH: Komplexný výklad zákona o DPH
Školenie DPH: Novela DPH od 2014
••• viac••• menej
1 1
Kedy vzniká daňová povinnosť a povinnosť registrácie podľa par. 7 pri zaplatení preddavku zahraničnej osobe ak odberateľ nie je platcom dph? (08.06.19)
Spoločnosť je neplatca dph. Ide kúpiť prístroj vo výške 20 tis. eur. od českého platcu dph . Spoločnosť zloží zálohu napr. v júni vo výške 10 tis. eur, stroj bude dopravený na SK v auguste. Vtedy bude...

...až za mesiac august? Prikladám odpoveď z FS: Dobrý deň, povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7 zákona o DPH má každá: zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane v tuzemsku a kto...
1 0
PDF - Fa s DPH - Konečná FA prenesenie d.povinnosti (06.06.19)
Dobrý deň Potrebujem vystaviť konečnú faktúru bez DPH prenesenie daňovej povinnosti . Ale predtým som vystavila zálohovú faktúru na 30% zo sumy. Do 1...
1 0
vstupenky na festival a DPH (27.05.19)
sme slov. s.r.o. platcovia DPH-organizujeme festival , svojmu odberateľovi sme predali vstupenky na faktúru ako ceniny bez DPH,...
1 0
vklad peňazí na podnikateľský účet (05.06.19)
Dobrý deň, kúpili sme dodávku v Poľsku, sme plátci DPH na slovensku. Faktúra bola vystavená na firmu, teda bez DPH. Po dvoch mesiacoch sme vybavili spä...
1 0
DPH pri obstaraní HM formou finančného prenájmu (28.05.19)
Prosím o ujasnenie... V súlade s §25 ods. 8 zákona o dani z príjmov, pri obstaraní HM formou finančného prenájmu, súčasťou obstarávacej ceny nie je daň z pridanej hodnoty. Aj u neplatcu DPH účtujem túto daň na účet 548? Vzhľadom na túto skutočnosť, bude hodnota DPH z časti využíva...
2 0
Kto odvádza DPH za obedy pri refundácii? (05.06.19)
0 odpovedí Otázka od AnnaB. Účtovníctvo a dane DPH
Kto odvádza DPH za obedy pri refundácii? Nejde o nášho zamestnanca. Ide o majstra odb. výchovy.
2 0
Fakturácia nemeckej firme (tzv.práca na ich majetku - služba), tovar sa však odovzdá inej firme na Slovensku, aká bude DPH? (03.06.19)
Dobrý deň prajem, potrebujem poradiť, z Nemecka nám chodí material, my ho spracujeme (upravíme, zvaríme)(tzv.práca na majetku-služba), vystavujeme Nemcom faktúru bez DPH a posielame im to späť urobené do Nemecka. Teraz ale je zmena a mám vyfakturovať opäť Nemcom, a...
1 0
preprava tovaru do zahraničia (02.06.19)
Dobrý deň. Slovenská firma registrovaná pre DPH v SR predá tovar druhej slovenskej firme tiež registrovanej pre DPH v SR. Tovar je kúpený z rakú...
1 0
Zápočet od daňového úradu (31.05.19)
Dobrý deň, prišiel nám list s DU, že si preplatok na dani z dph spáruje s preddavkom na daň z príjmu PO. Ako to zaúčtujem 341/379? A ešte takto... DU nám tiež poslal list, v ktorom sa píše, že voči f...
1 0
Aký typ DPH? (30.05.19)
Vystavujem fakturu českej firme/platitelia DPH/, robili sme im výrobu a montáž...u nas by to bol prenos DP, ako je to s českou firmou? pracu sm...
1 0
Predaj tovaru pod predajnú cenu. (29.05.19)
Dobrý deň, platca DPH účtuje v podvojnom účtovníctve má na sklade tovar z minulého roka a chcel by ho predať pod predajnú cenu. Ďakujem za každú radu ako to vykonať a zaúčtovať.
1 2
Obrat DPH jednoduché účtovníctvo 2018+2019 (03.05.19)
Podľa prechodného ustanovenia sa do obratu DPH zahŕňa aj hodnota dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa pa...
1 0
dph a nadmerný odpočet (27.05.19)
dobrý deň, mám taký problem a už som sa v nom asi zamotala  1/18-prijata fa za nakup stroja 10000,00+2000,00=12000,00- 042,343/321-vznikol nadmerný odpočet 2000,00 7/18-prijata fa storno nákupu st...
Sleduj témy DPH
na hlavnej stránke Porada.sk