Mesiac: december 2018

VideoŠkolenie Daňová závierka dane z príjmov právnických osôb 2018 – daňové priznanie

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy – daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej

Uverejnené v Videoškolenia