Mesiac: júl 2017

Školenie Daňové priznanie PO 2017

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb  so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet

Uverejnené v Školenia

Školenie Novely vybraných daňových zákonov 2018

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významný zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na výklad zmien v oblasti zákona o správe daní (tzv. daňový poriadok), zákona o elektronickej registračnej pokladnici, zákona o DPH. Získajte prehľad o

Uverejnené v Školenia

VideoŠkolenie: Problémy účtovania z daňového hľadiska 2017

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 30€ 18€ s DPH vrátane 60-stranového materiálu na stiahnutie Dátum nahrávania 10/2017, Dĺžka videoškolenia cca 5

Uverejnené v Videoškolenia

Školenie: Problémy účtovania z daňového hľadiska 2017

Problémy účtovania z daňového hľadiska 2017 Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 66€ s DPH (55€ bez DPH) Trenčín 12.10.2017 (Hotel Magnus, Považská ulica

Uverejnené v Školenia

Školenie: DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi

foto_ing-sona-ugroczy-_-autora

Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblastí daní bol pre Vás zostavený špeciálny seminár, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií

Uverejnené v Školenia