Mesiac: jún 2016

Videoškolenie NOVELY daňových zákonov 2017 (DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok)

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF Slovensko, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Daňové priznanie PO 2016

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy Daňová poradkyňa, PKF Slovensko s. r. o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Účtovná závierka PU PO 2016 + Daňová závierka 2016 PO

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 30€ 15€ s DPH Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania 6.12.2016. Dĺžka videoškolenia cca 5 hodín. Materiály

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2016 podnikajúcich FO

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 30€ 15€ s DPH Videoškolenie bude dostupné cca v prvej polovici februára 2017. Materiály dostupné na

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska s prepojením na obchodné právo

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 30€ 15€ s DPH Videoškolenie je dostupné (dátum nahrávania 13.10.2016). Dĺžka videoškolenia je cca 5hod.

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie: Komplexný výklad Zákona o DzP PO 2016

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti. Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 30€ 15€ s DPH Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania 4.10.2016. Dĺžka videoškolenia je viac než 5,5hod. Materiály dostupné na

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie: Komplexný výklad Zákona o DPH 2016

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti. Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 54€ 27€ s DPH / záznam z dvojdňového školenia Videoškolenie je dostupné. Dĺžka videoškolenia je cca 9,5 hod. Dátum

Uverejnené v Videoškolenia

Videoškolenie: Daňové a odvodové tipy 2016 s dôrazom na Zákon o cezhraničnej spolupráci

Lektorka: RNDr. Jozef Mihál Cena: 30€ s DPH Pre predplatiteľov DRAKa na mzdy zľava 15%, t.j. cena 25,50€ s DPH. Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania 23.5.2016. Dĺžka videoškolenia cca 4,66 hod. Predplatitelia Mzdy.tv majú aj toto videoškolenie k dispozícii v rámci ročného

Uverejnené v Videoškolenia