Mesiac: máj 2014

Kontaktné údaje Porada.sk, s.r.o.

Obchodné meno: Porada.sk, s.r.o. Sídlo: Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52 IČO: 36 670 251 Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 42121/B DIČ: 2022236645 IČ DPH: SK2022236645 Názov banky: Slovenská sporiteľňa číslo účtu: 5081143240/0900 IBAN:

Uverejnené v Nezaradené