Kontaktné údaje Porada.sk, s.r.o.

Obchodné meno: Porada.sk, s.r.o.
Sídlo: Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52
IČO: 36 670 251
Zápis: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 42121/B
DIČ: 2022236645
IČ DPH: SK2022236645

Názov banky: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 5081143240/0900
IBAN: SK8109000000005081143240
SWIFT BIC: GIBASKBX

Tel. číslo: 0918291700

podpora (zavinac) porada.sk

Uverejnené v Nezaradené