Mesiac: september 2018

Školenie Daňová závierka dane z príjmov právnických osôb 2018 – daňové priznanie

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy – daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej

Uverejnené v Školenia

Školenie Najčastejšie chyby a problémy DPH v praxi v roku 2018 – nové príklady

Pokračovanie Vami obľúbeného seminára ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní  DPH a ďalších chýb

Uverejnené v Školenia