Mesiac: október 2018

Školenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2018/2019 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny. Zároveň vás chceme

Uverejnené v Školenia

Školenie Zákonník práce 2018/2019 (RNDr. Jozef Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Na seminári sa budeme venovať aktuálnym problémom v oblasti pracovného práva – vysielanie zamestnancov na výkon prác v zahraničí, zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín na Slovensku, povinným príplatkom so zameraním na nové a zvýšené príplatky od mája 2018 a od mája 2019

Uverejnené v Školenia