Školenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2018/2019 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Cena:
• December 2018
84€ s DPH (70€ bez DPH) Bratislava
72€ s DPH (60€ bez DPH) Ostatné mestá okrem BA
• Január 2019
96€ s DPH (80€ bez DPH) Bratislava
78€ s DPH (65€ bez DPH) Ostatné mestá okrem BA
• Február 2019
72€ s DPH (60€ bez DPH) BA a ostatné mestá

V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál. Na seminári si môžete za výhodnú cenu zakúpiť aktuálne publikácie Jozefa Mihála.

05.02.2019 - BRATISLAVA, Hotel Saffrón, Radlinského 27 (dostupné 12) - cena 72€ s DPH
06.02.2019 - PIEŠŤANY, Hotel Park, I.Krasku 2 (dostupné 2) - cena 72€ s DPH

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019 (viac info tu).

03.12.2018  – ŽILINA, Holiday Inn, Športová 2 – akcia ukončená
05.12.2018 – BRATISLAVA, Hotel Saffrón, Radlinského 27 – akcia ukončená
14.12.2018 – NITRA, Agoinštitút, Akademická 4 – akcia ukončená
17.12.2018 – KOŠICE, Hotel Košice,Moldavská cesta 52 – akcia ukončená
18.12.2018 – PREŠOV, Hotel Dukla, Nám. Legionárov – akcia ukončená
20.12.2018 – BRATISLAVA, Hotel Saffrón, Radlinského 27 – akcia ukončená
07.01.2019 – BRATISLAVA, Hotel Saffrón, Radlinského 27 – akcia ukončená
09.01.2019 – MARTIN, Hotel Turiec, A Sokolíka 2 – akcia ukončená
14.01.2019 – BRATISLAVA, Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5 – akcia ukončená
15.01.2019 – ŽILINA, Holiday Inn, Športová 2 – akcia ukončená
16.01.2019 – KOŠICE, Hotel Košice,Moldavská cesta 52 – akcia ukončená
18.01.2019 – NITRA, Agoinštitút,  Akademická 4 – akcia ukončená
23.01.2019 – KOŠICE, Hotel Košice,Moldavská cesta 52 – akcia ukončená
24.01.2019 – PREŠOV, Hotel Dukla, Nám. Legionárov – akcia ukončená
25.01.2019 – POPRAD, Hotel Satel, Mnoheľova 826/5 – akcia ukončená

 

Program
(• prezentácia od 8:30 • začiatok 9:00 • ukončenie o 14:30-15:00)

1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019
nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
– zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019
– trináste a štrnáste platy v roku 2019
– nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
– práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
– dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
– valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
– nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
– odvody SZČO v roku 2019
– zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej
– odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
– odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
– zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
– ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018
– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
– tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
– venovanie 2% (3%) za rok 2018,
– novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
– ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

3. Diskusia
V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.
______________________________________________

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019 (viac info tu).

Uverejnené v Školenia