VideoŠkolenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Vďaka videoškoleniu sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2018/2019 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny.

Cena:
48€ s DPH (40€ bez DPH)

V cene je zahrnutý prístup k videoškoleniu a rozsiahly pracovný materiál v tlačenej podobe (bude zasielaný poštou).
Videoškolenie je dostupné, dĺžka videoškolenia cca 4,5 hod..

Obsah:
1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019
 nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019
– zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019
– trináste a štrnáste platy v roku 2019
– nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019
– práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019
– dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP
– valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019
– nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
– odvody SZČO v roku 2019
– zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej
– odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019
– odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019
– zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení
– ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018
– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny
– tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019
– venovanie 2% (3%) za rok 2018,
– novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých
– ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Uverejnené v Videoškolenia