Kategória: Školenia

Školenie: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci – aj v čase mimoriadnej situácie

Lektor: RNDr. Jana Motyčková Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk). Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou. Termín: 20.10.2020 – Zrušené z dôvodu pandémie  Cena: 60€ s DPH 

Uverejnené v Školenia

Mzdová učtáreň v končiacom období pandémie 2020

Lektor: RNDr. Jozef Mihál V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie. Ak si aj Vy potrebujete ozrejmiť: – akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať – dokedy je možné štát

Uverejnené v Školenia

Školenie Daňové priznanie právnických osôb 2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.Autora.sk) Na seminároch spája teóriu s praxou. Cena: 78€ s DPH (65€ bez DPH) teraz zvýhodnená cena 66€ s DPH (55€ bez DPH) Termín: 17.01.2020 ____________________________________________________________________ Školenie si môžete pozrieť

Uverejnené v Školenia

Školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2019/2020 – všetky potrebné legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň

Uverejnené v Školenia

Školenie Zákonník práce 2019/2020 (II.) (RNDr. J. Mihál)

Na seminári s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti. Od júla 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa do našej legislatívy zapracuje nová smernica EÚ 957/2018 – podstatou je zavedie princípu „rovnaká mzda za rovnakú prácu

Uverejnené v Školenia

Školenie Zákonník práce 2019/2020 (I.) (RNDr. J. Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Na seminári s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti. Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na

Uverejnené v Školenia

Školenie Účto, dane – ako na ne?

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Termín konania: 28.11.2019 Bratislava Cena: 69€ s DPH  Akcia ukončená – ďakujeme za Vašu účasť. Miesto konania

Uverejnené v Školenia

Školenie Účtovná závierka v PÚ 2019 – účtovný a daňový pohľad

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Termín konania: 18.12.2019 Cena: 69€ s DPH LM akcia 60€ s DPH   Školenie si môžete

Uverejnené v Školenia

Školenie Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Termín a miesto konania: 28.01.2020 4.2.2020 Bratislava Cena: 60€ s DPH  Akcia ukončená. Ďakujeme. Miesto konania školenia:

Uverejnené v Školenia

Školenie Zákonník práce v roku 2019 (RNDr. J. Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Na seminári podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti. Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Prvé mesiace v praxi ukázali mnohé problémy s ktorými sa musia zamestnávatelia správne vysporiadať. Od 1.5.2019 sa zvyšujú sumy mzdových

Uverejnené v Školenia