Kategória: Školenia

Školenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2019

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2018/2019 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny. Zároveň vás chceme

Uverejnené v Školenia

Školenie Zákonník práce 2018/2019 (RNDr. Jozef Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Na seminári sa budeme venovať aktuálnym problémom v oblasti pracovného práva – vysielanie zamestnancov na výkon prác v zahraničí, zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín na Slovensku, povinným príplatkom so zameraním na nové a zvýšené príplatky od mája 2018 a od mája 2019

Uverejnené v Školenia

Školenie Daňová závierka dane z príjmov právnických osôb 2018 – daňové priznanie

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy – daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej

Uverejnené v Školenia

Školenie Najčastejšie chyby a problémy DPH v praxi v roku 2018 – nové príklady

Pokračovanie Vami obľúbeného seminára ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní  DPH a ďalších chýb

Uverejnené v Školenia

Školenie Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich FO

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Termín a miesto konania: 15.2.2019 Bratislava Cena: 60€ s DPH  • Bratislava BNC, Turbínova 1 Parkovanie – zadarmo

Uverejnené v Školenia

Školenie Dlhodobý majetok spoločnosti + automobil v podnikaní 2018

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Dlhodobý majetok spoločnosti + automobil v podnikaní 2018 Termín školenia: 15.11.2018 – zrušený termín Školenie

Uverejnené v Školenia

Školenie Účtovná a daňová závierka PO 2018

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Účtovná a daňová závierka právnických osôb 2018 Termín školenia: 4.12.2018 – ukončené Školenie si môžete

Uverejnené v Školenia

Školenie Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov

Lektor: Ing. Jana Acsová Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou. Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov (Obchodný zákonník a jeho prepojenie na účtovníctvo,

Uverejnené v Školenia

Školenie Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

Lektor: RNDr. Jozef Mihál Lektor Jozef Mihál Vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny. Ďalšie novinky

Uverejnené v Školenia

Školenie Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018 (BA 1.6.2018)

Lektor: RNDr. Jana Motyčková Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk). Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou. Termín: 1.6.2018 Cena: 60€ s DPH  Školenie si môžete pozrieť aj

Uverejnené v Školenia