Balík webinárov Jarná škola Jozefa Mihála

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Odborník na mzdovú a personálnu problematiku s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.

Dátum konania webinárov: 18.4.2023 – 31.5.2023

Cena: 648€ s DPH (540€ bez DPH)

Cena za balík je výrazne zvýhodnená!!
Cena za jeden webinár pri kúpe samostatne 108€ s DPH, v balíku cena za jeden webinár 54€ s DPH.

Miesto konania online webináru: kdekoľvek sa cítite príjemne – doma, v kancelárii… a kde máte dobré internetové pripojenie

Balík webinárov obsahuje tieto webináre:
1. Webinár 18.04.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 1. Závislá práca, nelegálna práca, pracovný pomer, pracovná zmluva, doba určitá, kratšie úväzky. 
2. Webinár 19.04.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 2. Zamestnávanie občanov EÚ a tretích krajín, pracovný čas
3. Webinár 20.04.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 3. Domácka práca, dovolenka, prekážky v práci
4. Webinár 25.04.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 4. Mzda, príplatky, ďalšie benefity (stravovanie, rekreácia)
5. Webinár 26.04.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 5. Skončenie pracovného pomeru, prechod práv a povinností, špecifické skupiny zamestnancov
• 6. Webinár 26.04.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 6. Dohody
• 7. Webinár 16.05.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 7. Daň z príjmov zamestnanca I.
• 8. Webinár 23.05.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 8. Daň z príjmov zamestnanca II.
• 9. Webinár 24.05.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 9. Poistné na sociálne poistenie
• 10. Webinár 25.05.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 10. Poistné na zdravotné poistenie
• 11. Webinár 30.05.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 11. Nemocenské dávky, Materská, Dávka v nezamestnanosti
• 12. Webinár 31.05.2023: Jarná škola Jozefa Mihála: 12. Dôchodky

HARMONOGRAM:
Trvanie: 9:00 – cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 minútové prestávky.

V cene je zahrnutý:

Balík všetkých 12 webinárov Jarnej školy Jozefa Mihála v termínoch od 18.4.2023 do 31.5.2023.
Obsahom jednotlivých webinárov sú vybrané témy zo Zákonníka práce, dane z príjmov zo závislej činnosti, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, dávok a dôchodkov.
Cieľová skupina sú mzdové účtovníčky, účtovníci a personalisti, na úrovni začiatočník a mierne pokročilý.
Účasť môže byť zaujímavá aj pre skúsených účtovníkov a účtovníčky, ktorí si chcú skonfrontovať svoje znalosti v priamej diskusií s Jozefom Mihálom.

POZOR DÔLEŽITÉ!
Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.
Email budete mať doručený z emailovej adresy relia.acmartin@gmail.com
V prípade, že ste v emailovej schránke aj po kontrole spamu/nevyžiadanej pošty nič nenašli, kontaktujte technickú podporu – p. Martina Ača na telefónnom čísle 0905601610 – ideálne deň pred konaním webinára, aby ste sa v deň webinára nemuseli stresovať a riešiť situáciu už počas bežiaceho webinára.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate (“čete”). Všetky otázky budú zodpovedané.
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

____________________________________________________

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe vygenerovanej objednávky = VS, prípadne požiadajte o vystavenie ZF. Pracovný materiál, link a prístupové heslo posielame cca 2 dni pred vysielaním webinára iba  tým účastníkom, ktorí včas uhradili poplatok.

Storno podmienky: V prípade, že Vám bol poslaný pracovný materiál a prístupový link s heslom, uhradenú sumu nevraciame.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Uverejnené v Školenia, Videoškolenia