Školenie Zákonník práce 2018/2019 (RNDr. Jozef Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Na seminári sa budeme venovať aktuálnym problémom v oblasti pracovného práva – vysielanie zamestnancov na výkon prác v zahraničí, zamestnávaniu cudzincov z tretích krajín na Slovensku, povinným príplatkom so zameraním na nové a zvýšené príplatky od mája 2018 a od mája 2019 a organizácii pracovného času.

Cena: 78€ s DPH (65€ bez DPH)
V cene je zahrnutá kniha „Zákonník práce 2018“, občerstvenie a obed.

08.10.2018 ŽILINA – Holiday Inn, Športová 2 – ukončené
10.10.2018 NITRA – Agoinštitút, Akademická 4 – ukončené
11.10.2018 B.BYSTRICA – Hotel Dixon, Švermova 32 – ukončené
18.10.2018 TRNAVA – Hotel Holiday Inn, Hornopotočná – ukončené
22.10.2018 KOŠICE – Hotel Košice,Moldavská cesta 52 – ukončené

Program
(• prezentácia od 8:30 • začiatok 9:00 • ukončenie o 14:30-15:00)

Cezhraničné vyslanie zamestnanca
– povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
– vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
– povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
– povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
– modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
– zamestnávanie občanov iných členských krajín
– zamestnávanie občanov tretích krajín
– daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 Mzdové zvýhodnenia (príplatky)
– Mzdové zvýhodnenie za sobotu, nedeľu, sviatok, nočnú prácu, nadčas
– Dohody a nárok na príplatky
– Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
– Pracovná pohotovosť
– Vedúci zamestnanci, domácki zamestnanci, práca na smeny

Pracovný čas
– rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
– konto pracovného času
– pružný pracovný čas
– práca nadčas, práca vo sviatok
– odpočinok
– ako efektívne organizovať zamestnancom pracovný čas

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Uverejnené v Školenia