Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Veľký test pre mzdárov o ceny

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Veľký test pre mzdárov o ceny

Autor Jozef Mihál   21.02.14
Úvodná poznámka: Súťažná časť testu už skončila, ak napriek tomu zadáte vaše odpovede, tak už bez nároku na výhru, len pre váš dobrý pocit.

***

Je tu "sezóna" ročného zúčtovania dane a možno vám dobre padne skonfrontovať si vaše vedomosti s ostatnými a presvedčiť sa o tom, že o ročnom zúčtovaní dane viete všetko.

Myslíme si to isté a preto sme pre vás pripravili veľký test pre mzdárov.

Test obsahuje 10 otázok na tému ročné zúčtovanie dane, nezdaniteľné časti a pod. Niektoré otázky sú ľahšie, iné ťažšie, niektoré zákerné. Pri každej otázke máte mať na výber z troch možností odpovede (a/, b/, c/).

Pozor - každý účastník testu zadáva svoju odpoveď tak, že v rámci tejto témy zapíše prispevok, v ktorom napíše svoje odpovede, napríklad takto:

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b

alebo stačí aj

bcababbacb

Ale pozor - každý účastník môže zadať len jeden príspevok a ten nesmie dodatočne opravovať. Preto si dobre rozmyslite vaše odpovede. Odporúčanie je neponáhľať sa, uvidíte sami, že víťazmi sa stanú tí, čo si na odpovede nechajú čas minimálne 20 minút až polhodinku.

A pozor - tí najlepší získajú ceny.

Päť účastníkov testu, ktorí ako prví správne zodpovedajú všetky otázky, získa ceny a to:

1. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo balík mzdárskych videoškolení
2. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo minibalík mzdárskych videoškolení
3. až 5. miesto = Prístup do DRAK-a na 6 mesiacov zdarma alebo jedno z mzdárskych videoškolení alebo vstup na konzultačný seminár zdarma

*
Poznámka: Test je prístupný pre všetkých Poraďákov - či sú alebo nie sú predplatiteľmi DRAK-a. Ak sa chcete zúčastniť otestovania svojich vedomostí a súťažiť o ceny, stačí ak ste registrovaní na www.porada.sk

****

A TU SÚ OTÁZKY:

1. Dôchodca, vdovec (starobný dôchodok poberá od roku 2012) si v žiadosti o ročné zúčtovanie chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Za rok 2013 mal zo Sociálnej poisťovne vyplatený starobný dôchodok celkom 3600 eur, vianočný príspevok 65 eur a vdovský dôchodok 1200 eur. Dosiahol základ dane 19000 eur. Má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok vo výške 135,94 eura (vianočný príspevok ani vdovský dôchodok neberieme do úvahy)
b) Má nárok vo výške 70,94 eura (vianočný príspevok započítame, vdovský dôchodok nezapočítame)
c) Nemá nárok (lebo vianočný príspevok aj vdovský dôchodok započítame k dôchodku)

2. Môže zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní priznať nezdaniteľnú časť na daňovníka zamestnancovi, ktorý je daňový rezident Českej republiky?

a) Môže, rovnako ako daňovému rezidentovi SR
b) Môže len ak výška jeho príjmov na území SR dosiahla najmenej 90% všetkých jeho príjmov
c) Nemôže

3. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku zamestnanec, ak jeho manželka počas celého roka 2013 pracovala na polovičný úväzok (príjem brutto 250 eur mesačne), súčasne poberala rodičovský príspevok a naviac študovala v externom štúdiu na vysokej škole?

a) Môže, lebo jeho manželka počas celého roka poberala rodičovský príspevok
b) Nemôže, lebo jeho manželka počas celého roka pracovala
c) Nemôže, lebo jeho manželka počas celého roka študovala na VŠ externou formou

4. Manželka zamestnanca bola do 15. januára 2013 evidovaná nezamestnaná (bola jej vyplatená dávka 100 eur), od 16. januára 2013 začala poberať materské, 3. marca 2013 sa jej narodilo dieťa, materské poberala do 10. septembra 2013 (celkom jej bola vyplatená suma materského 3200 eur), od septembra 2013 začala poberať rodičovský príspevok. Iné príjmy nemala. Aký je správny postup pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku?

a) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 11/12 je 399,62 eura (nárok za 11 mes., dávka v nez sa započíta)
b) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 10/12 je 363,29 eura (nárok za 10 mes., dávka v nez. sa započíta)
c) 3735,94 - 3200 = 535,94 eura (nárok je za celý rok, dávka v nez. sa do vlastného príjmu nezapočíta)

5. Zamestnanec si platil dobrovoľné príspevky do druhého piliera, za rok 2013 v celkovej výške 200 eur. Túto sumu zaplatil v čase, kedy bol dobrovoľne nezamestnaný. Akú sumu si môže odpočítať od základu dane, ak jeho základ dane za rok 2013 zo závislej činnosti je 8000 eur?

a) 200 eur (celú sumu)
b) 160 eur (2% zo základu dane)
c) žiadnu, lebo dobrovoľné príspevky zaplatil v čase, kedy nebol zamestnancom

6. Dôchodca má so svojou manželkou, ktorá je nezamestnaná, príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 celkom 4600 eur. Nehnuteľnosť vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Iné zdaniteľné príjmy nemajú. Musia podať daňové priznanie k dani z príjmov?

a) Musia, lebo príjem z prenájmu vyšší ako 500 eur sa musí zdaniť.
b) Nemusia, lebo príjem si medzi seba môžu rozdeliť napoly, z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa zdaňuje len suma nad 500 eur a pri príjme do 1867,97 eura sa DP nemusí podať.
c) Musia, lebo príjem z prenájmu je vyšší ako 1867,97 eura.

7. Študent - daňový rezident SR - mal v roku 2013 príjmy z dohody u jedného zamestnávateľa na Slovensku v celkovej výške 1500 eur a u jedného zamestnávateľa v Českej republike. V ČR šlo o nízku sumu v prepočte 100 eur, z ktorej daň v ČR neplatil. Môže slovenského zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

a) Môže, mal síce príjem v zahraničí ale neplatil z neho daň
b) Nemôže, pretože mal zdaniteľný príjem v zahraničí
c) Nemôže, pretože celkový príjem je nižší ako 1867,97 eura

8. Zamestnanec si počas roka 2013 platil dobrovoľné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 1800 eur. Môže sa mu celá táto suma odpočítať od zdaniteľných príjmov?

a) Nemôže, od zdaniteľných príjmov sa môžu odpočítať len odvody, ktoré mu strhol zamestnávateľ
b) Môže, celá suma zaplatená na dobrovoľné dôchodkové poistenie do SP sa môže odpočítať
c) Môže ale len do výšky 2% základu dane a najviac suma 943,20 eura

9. Zamestnanec mal za rok 2013 zdaniteľný príjem z pracovného pomeru presne 2026 eur, príjem z pracovného pomeru poberal počas šiestich kalendárnych mesiacov, inak bol nezamestnaný. Má nárok na zamestnaneckú prémiu a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok na sumu 42,98 eura
b) Má nárok na sumu 21,49 eura (lebo mal príjem len počas 6 mesiacov)
c) Nemá nárok

10. Zamestnanec si v žiadosti o ročné zúčtovanie dodatočne uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré vo februári 2014 dovŕšilo 3 roky. Musí k žiadosti doložiť kópiu vyhlásenia, ako sa bude starať o dieťa, ktoré podal v týchto dňoch na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?

a) Áno, musí, inak na doplatenie daňového bonusu nemá nárok
b) Áno, musí a musí zdokladovať aj to, ako sa staral o dieťa počas roku 2013
c) Nie, nemusí

***

To boli otázky a teraz očakávame vaše odpovede ,-)

Poznámka JM 12.25 : Test skončil dnes o 12.00. Správne odpovede nájdete aj so zdôvodnením v príspevku č. 89.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
Komentár od Zuzanečka 21.02.14 09:11
#1  
1a,2c,3a,4c,5c,6a,7b,8b,9a,10c
Komentár od Mila123 21.02.14 09:12
#2  
1a
2a
3a
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10c
Komentár od Krížová Katarína 21.02.14 09:12
#3  
1 - c, 2 - b, 3 -a, 4-c, 5-b, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-c
Komentár od FERONA 21.02.14 09:13
#4  
1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c
Komentár od Dana Deáková 21.02.14 09:14
#5  
odpovede 1a,2a,3a,4b,5b,6b,7b,8b,9c,10c
Komentár od bambkis 21.02.14 09:14
#6  
c,a,a,a,c,b,b,c,b,c
Komentár od Hituš 21.02.14 09:16
#7  
1a 2a 3a 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10c
Komentár od kvjetecko 21.02.14 09:16
#8  
1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10c
Komentár od EMSIM 21.02.14 09:16
#9  
1a,2c,3a,4b,5b,6b,7b,8b,9c,10c
Naposledy upravil EMSIM : 21.02.14 at 09:32.
Komentár od janka@accace 21.02.14 09:16
#10  
1a,2a,3a,4a,5b,6a,7b,8a,9c,10c
Komentár od polama 21.02.14 09:16
#11  
1c,2b,3a,4b,5b,6c,7b,8c,9a,10c
Komentár od sollange 21.02.14 09:17
#12  
a,a,a,b,b,b,b,b,c,c,
Komentár od livelektra 21.02.14 09:18
#13  
1c

2a

3a

4a

5b

6b

7b

8a

9c

10c

Jana LACIKOVá
Komentár od Oxana 21.02.14 09:18
#14  
1a, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8c, 9a, 10c
Komentár od J+K 21.02.14 09:19
#15  
1. Dôchodca, vdovec (starobný dôchodok poberá od roku 2012) si v žiadosti o ročné zúčtovanie chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Za rok 2013 mal zo Sociálnej poisťovne vyplatený starobný dôchodok celkom 3600 eur, vianočný príspevok 65 eur a vdovský dôchodok 1200 eur. Dosiahol základ dane 19000 eur. Má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok vo výške 135,94 eura (vianočný príspevok ani vdovský dôchodok neberieme do úvahy)


2. Môže zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní priznať nezdaniteľnú časť na daňovníka zamestnancovi, ktorý je daňový rezident Českej republiky?

a) Môže, rovnako ako daňovému rezidentovi SR


3. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku zamestnanec, ak jeho manželka počas celého roka 2013 pracovala na polovičný úväzok (príjem brutto 250 eur mesačne), súčasne poberala rodičovský príspevok a naviac študovala v externom štúdiu na vysokej škole?

a) Môže, lebo jeho manželka počas celého roka poberala rodičovský príspevok4. Manželka zamestnanca bola do 15. januára 2013 evidovaná nezamestnaná (bola jej vyplatená dávka 100 eur), od 16. januára 2013 začala poberať materské, 3. marca 2013 sa jej narodilo dieťa, materské poberala do 10. septembra 2013 (celkom jej bola vyplatená suma materského 3200 eur), od septembra 2013 začala poberať rodičovský príspevok. Iné príjmy nemala. Aký je správny postup pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku?

b) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 10/12 je 363,29 eura (nárok za 10 mes., dávka v nez. sa započíta)


5. Zamestnanec si platil dobrovoľné príspevky do druhého piliera, za rok 2013 v celkovej výške 200 eur. Túto sumu zaplatil v čase, kedy bol dobrovoľne nezamestnaný. Akú sumu si môže odpočítať od základu dane, ak jeho základ dane za rok 2013 zo závislej činnosti je 8000 eur?


b) 160 eur (2% zo základu dane)


6. Dôchodca má so svojou manželkou, ktorá je nezamestnaná, príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 celkom 4600 eur. Nehnuteľnosť vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Iné zdaniteľné príjmy nemajú. Musia podať daňové priznanie k dani z príjmov?


b) Nemusia, lebo príjem si medzi seba môžu rozdeliť napoly, z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa zdaňuje len suma nad 500 eur a pri príjme do 1867,97 eura sa DP nemusí podať.

7. Študent - daňový rezident SR - mal v roku 2013 príjmy z dohody u jedného zamestnávateľa na Slovensku v celkovej výške 1500 eur a u jedného zamestnávateľa v Českej republike. V ČR šlo o nízku sumu v prepočte 100 eur, z ktorej daň v ČR neplatil. Môže slovenského zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?


b) Nemôže, pretože mal zdaniteľný príjem v zahraničí


8. Zamestnanec si počas roka 2013 platil dobrovoľné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 1800 eur. Môže sa mu celá táto suma odpočítať od zdaniteľných príjmov?


b) Môže, celá suma zaplatená na dobrovoľné dôchodkové poistenie do SP sa môže odpočítať

9. Zamestnanec mal za rok 2013 zdaniteľný príjem z pracovného pomeru presne 2026 eur, príjem z pracovného pomeru poberal počas šiestich kalendárnych mesiacov, inak bol nezamestnaný. Má nárok na zamestnaneckú prémiu a ak áno, v akej výške?


b) Má nárok na sumu 21,49 eura (lebo mal príjem len počas 6 mesiacov)

10. Zamestnanec si v žiadosti o ročné zúčtovanie dodatočne uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré vo februári 2014 dovŕšilo 3 roky. Musí k žiadosti doložiť kópiu vyhlásenia, ako sa bude starať o dieťa, ktoré podal v týchto dňoch na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?


c) Nie, nemusí
Komentár od Negoti 21.02.14 09:19
#16  
1a
2a
3a
4b
5b
6b
7b
8b
9c
10c
Komentár od Leila 21.02.14 09:19
#17  
1-a

2-a

3-a

4-b

5-b

6-b

7-b

8-c

9-b

10-c

Ing. Lucia Jamrišková

Prešernova 4

811 02 Bratislava
Komentár od edep 21.02.14 09:20
#18  
1c,2b,3b,4c,5b,6b,7a,8c,9c,10c
Komentár od kufelova 21.02.14 09:20
#19  
1a, 2b, 3a,5b, 6b, 7b, 8c, 9c, 10c

k otazke c.4 je postup nasledovny: 3.735,94-3300(cely rok a davka v nezamestnanosti sa do prijmu zapocita)
Komentár od anmi 21.02.14 09:21
#20  
1a
2a
3b
4b
5a
6c
7b
8b
9a
10c
 
Strana 1 z 6 123456 PoslednáPosledná