Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Veľký test (tu sú otázky) pre mzdárov o ceny k legislatívnym zmenám 2014

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Veľký test (tu sú otázky) pre mzdárov o ceny k legislatívnym zmenám 2014

Autor Jozef Mihál   07.03.14
Od 1. januára 2014 je v mzdárskej legislatíve množstvo viac či menej závažných zmien. Aby ste si vyskúšali, či vám niečo neuniklo, pripravili sme pre vás ďalší test. Prvý tohtoročný test k ročnému zúčtovaniu mal medzi vami výborný ohlas.

Dnešný test obsahuje 10 otázok k legislatívnym zmenám - sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň z príjmov, zákon o nelegálnom zamestnávaní, doplnkové dôchodkové sporenie atď. Pri každej otázke máte na výber z troch možností odpovede (a/, b/, c/).

Pozor - každý účastník testu zadáva svoju odpoveď tak, že v rámci tejto témy zapíše prispevok, v ktorom napíše svoje odpovede, napríklad takto:

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b

... alebo stačí aj ...

bcababbacb

Ale pozor - každý účastník môže zadať len jeden príspevok a ten nesmie dodatočne opravovať. Preto si dobre rozmyslite vaše odpovede. Odporúčanie je neponáhľať sa, uvidíte sami, že víťazmi sa stanú tí, čo si na odpovede nechajú čas minimálne 20 minút až polhodinku.

A pozor - tí najlepší získajú ceny, rovnako ako naposledy.

Päť účastníkov testu, ktorí ako prví správne zodpovedajú všetky otázky, získa ceny a to:

1. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo balík mzdárskych videoškolení
2. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo minibalík mzdárskych videoškolení
3. až 5. miesto = Prístup do DRAK-a na 6 mesiacov zdarma alebo jedno z mzdárskych videoškolení alebo vstup na konzultačný seminár zdarma

A pozor. Naviac špeciálny bonus LED TV Samsung UE22F5000 v hodnote 180 eur získa ten účastník testu, ktorý už je predplatiteľ DRAK-a a ako prvý predplatiteľ DRAK-a správne odpovie na všetky otázky.

*
Poznámka: Test je prístupný pre všetkých Poraďákov - či sú alebo nie sú predplatiteľmi DRAK-a. Ak sa chcete zúčastniť otestovania svojich vedomostí a súťažiť o ceny, stačí ak ste registrovaní na www.porada.sk. Ak však chcete vyhrať TV Samsung, musíte byť predplatiteľom DRAK-a.

***

A TU SÚ OTÁZKY:

1. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na syna, ktorý v máji 2014 maturuje. V štúdiu na VŠ pokračovať nebude, od 2.7.2014 sa chce zamestnať v pracovnom pomere. Dokedy bude mať zamestnanec nárok na daňový bonus?

a) Do júna 2014 vrátane
b) Do júla 2014 vrátane
c) Do augusta 2014 vrátane

2. Zamestnanec má v roku 2014 pridelené služobné auto aj na súkromné účely. Auto bolo zakúpené a zaradené do užívania v roku 2012 a to za cenu 10000 eur + dph = 12000 eur. Aká suma mesačne sa má započítať do zdaniteľného príjmu zamestnanca?

a) 1% z 10000 = 100 eur
b) 1% z 12000 = 120 eur
c) 1% zo 75% z 12000 = 90 eur

3. Aká je dolná hranica pokuty podľa zákona o inšpekcií práce ak zamestnávateľ neskoro prihlásil dohodára do Sociálnej poisťovne?

a) 16,67 eura
b) 100 eur
c) 2000 eur

4. Akú sumu si môže za rok 2014 odpočítať od základu dane daňovník, ktorý počas roka 2014 zaplatí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) v celkovej výške 200 eur? Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení uzavrel v roku 2009 a v roku 2014 k zmluve neuzavrie dodatok (zmenu) "po novom".

a) 0 eur
b) 180 eur
c) 200 eur

5. Akcionár a.s. dostane v apríli 2014 vyplatené dividendy (podiely na zisku) za rok 2012 vo výške 100 eur. Iné dividendy nepoberá. Aké poistné na zdravotné poistenie odvedie z tejto dividendy?

a) Žiadne, lebo je to suma nepresahujúca minimálny základ 402,50 eura
b) 10 eur, pretože sadzba pri dividende za rok 2012 je 10%
c) 14 eur, pretože sadzba sa zvýšila na 14%

6. Zamestnávateľ chce prijať od 1.4.2014 na dohodu o pracovnej činnosti občana, ktorý bol v evidencií na úrade práce viac ako rok. Môže si uplatniť odvodovú úľavu zavedenú pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov?

a) Nemôže, pretože nebude pracovať v pracovnom pomere ale na dohodu
b) Môže, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 526,62 eura
c) Môže, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 539,35 eura

7. Zamestnávateľ zamestnal po 1.11.2013 v pracovnom pomere dlhodobo nezamestnaného občana a využil tak odvodovú úľavu. Po uplynutí skúšobnej doby sa zamestnávateľ z organizačných dôvodov rozhodol dať zamestnancovi výpoveď. Bude preto musieť zamestnávateľ doplatiť poistné?

a) Nebude musieť, výpoveď daná zamestnávateľom nie je dôvodom na doplatenie poistného
b) Bude musieť, poistné sa nemusí doplatiť len vtedy, ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe
c) Bude musieť, poistné sa musí vždy doplatiť, ak pracovný pomer skončí pred uplynutím 12 mesiacov

8. Zamestnávateľ chce prijať od 1.4.2014 do pracovného pomeru na kratší pracovný čas s príjmom 140 eur mesačne občana, ktorý bol v evidencií na úrade práce viac ako rok. Môže si uplatniť odvodovú úľavu zavedenú pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov?

a) Nemôže, lebo pracovný pomer nebude na riadny pracovný čas ale len na kratší pracovný čas
b) Nemôže, lebo pri mesačnom príjme nepresahujúcom 148,57 eura občana nevyradia z evidencie nezamestnaných
c) Môže, samozrejme ak budú splnené všetky ďalšie podmienky dané zákonom

9. Živnostník si založil živnosť 1.9.2013. Za rok 2014 dosiahol príjem 13000 eur, výdavky mal 9000 eur, základ dane 4000 eur (odvody počas roka 2013 neplatil). Aký bude jeho vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne od 1.7.2014?

a) Žiadny, základ dane 4000 eur nepresiahol hranicu 4830 eur, nebude poistený v Sociálnej poisťovni
b) 402,50 eura, čiže minimálny základ, pretože 4000 / 12 mesiacov / koeficient 1,6 = 208,33 eura
c) 625 eur, pretože 4000 / 4 mesiace / koeficient 1,6 = 625 eur

10. Zamestnankyňa v pracovnom pomere odišla na materskú dovolenku, počas ktorej poberá materské. Popritom má u iného zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom, kde každý mesiac poberá odmenu. V mesiaci marec 2014 sa jej narodilo dieťa. Zamestnávateľ u ktorého pracuje v pracovnom pomere (a kde je na materskej dovolenke) jej vyplatí (za marec 2014) zo sociálneho fondu finančnú výpomoc 100 eur. Má táto zamestnankyňa nárok na materské za mesiac marec 2014?

a) Nemá, lebo mala príjem v zamestnaní, kde z nemocenského poistenia poberá materské
b) Nemá, lebo popri materskej pracuje na dohodu, kde je nemocensky poistená
c) Má nárok na materské, lebo práca na dohodu popri materskej nie je problém a príjem v zamestnaní nebol poskytnutý za vykonanú prácu

***

To boli otázky a teraz očakávame vaše odpovede

Pozor, test ukončíme o 12:00. Následne zverejníme správne odpovede a vyhlásime víťazov.

Doplnené 12:31 - Test skončil 7. marca 2014 o 12:00. Správne odpovede nájdete v príspevku č. 117 tejto témy:

http://www.porada.sk/t238076-p6-velk...ml#post2508641

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
Komentár od Denisa70 07.03.14 10:07
#1  
1a
2c
3c
4a
5a
6a
7a
8b
9b
10c
Komentár od topper1 07.03.14 10:08
#2  
1c, 2c, 3a, 4a, 5a, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c
Komentár od Dragašeková Mária 07.03.14 10:08
#3  
1b,2c,3b,4b,5c,6a,7c,8b,9a,10c
Komentár od mamut 07.03.14 10:09
#4  
1c 2c 3c 4b 5a 6a 7c 8a 9b 10c
Komentár od Zdenusca 07.03.14 10:09
#5  
1b,2b,3b,4b,5a,6a,7c,8b,9b,10a,
Komentár od biba69 07.03.14 10:09
#6  
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7c,8b,9a,10c
Komentár od Slamôčka 07.03.14 10:09
#7  
1c2a3a4a5c6a7a8c9a10c
Komentár od sollange 07.03.14 10:09
#8  
c,c,c,a,c,a,a,c,a,c,
Komentár od Dana Deáková 07.03.14 10:09
#9  
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10c
Komentár od pdvl 07.03.14 10:11
#10  
bccaabcbac
Komentár od RenataK 07.03.14 10:11
#11  
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10a
Komentár od asousek 07.03.14 10:11
#12  
cccacabcbc
Komentár od sobica 07.03.14 10:13
#13  
1c,2c,3c,4b,5a,6a,7a,8c,9a,10c
Komentár od natcha 07.03.14 10:13
#14  
cccaaacbc
Komentár od profistart 07.03.14 10:13
#15  
1b 2c 3b 4b 5b 6a 7a 8c 9c 10c
Komentár od Alena Čekelová 07.03.14 10:13
#16  
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10c
Komentár od VERONIKA6 07.03.14 10:13
#17  
c, c, c, a, a, a, a, c, b, c
Komentár od kpanikova 07.03.14 10:15
#18  
1c,2b,3c,4b,5a,6a,7c,8c,9a,10c
Komentár od kajanakaja 07.03.14 10:15
#19  
1c
2b
3c
4b
5c
6a
7c
8c
9b
10c
Komentár od EKOFINCENTRUM 07.03.14 10:15
#20  
1b,2c,3b,4c,5a,6a,7a,8b,9a,10c