Zavrieť

Porady

spoločenstvo vlastníkov a platby

Spolu s manželom bývame v dome v ktorom vlastníme garzónku.V dome je zriadené Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Sme nahlásení ako 2 bývajúci. Teraz sa ideme sťahovať. Garzónku máme v osobnom vlastníctve, zatiaľ ju nepredávame. Vie mi niekto poradiť, keď sa odsťahujeme, čo sme povinní do Spoločenstva vlastníkov platiť? Mám na mysli - fond údržby a opráv a teplo? Za každú odpoveď ďakujem.

Usporiadat
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Máme v spoločenstve viacero vlastníkov, ktorí bývajú inde a byty v našom spoločenstve prenajímajú. Platia rovnako ako my ostatní, veď teplo nemajú odstavené a údržba z fondu opráv sa týka aj ich (opravovali nám strechu-tá chráni všetky byty, vymieňali sa stupačky v celom dome-teda aj v ich bytoch, atd...). Možno máte nejakú položku, ktorá sa dá z platby pri "nebývaní" vylúčiť.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
ekin ekin

ekin je offline (nepripojený) ekin

neviem o tom, aby nebývajúci mali u nas v bloku nejaku ulavu, je sice pravdou, ze prazdny byt vlastníci zvyčajne nenechajú, ale ho prenajímaju. Ak by ste velmi chceli usetrit, tak si myslim, ze prichadza do uvahy iba oslobodenie za pouzivanie vytahu, upratovanie a asi podiel na elektr.energii v spoloc.priestoroch - to vsetko sa da vycislit, pretoze je súcastou vyuctovania. Teplo sa zvycajne rozpocita - ak nie su merace v bytoch, tam by skutocne prichadzalo iba minim. kratenie do uvahy, pretoze aj neobyvany byt sa musi temperovat, resp. ohrieva sa na ukor susediacich bytov. Mozno stoji za uvahu prejednat tuto zalezitost so Spolocenstvom a dohodnut sa na nejakej zľave.
0 0
tatjana tatjana

tatjana je offline (nepripojený) tatjana

V našom prípade nejde o žiaden prenájom, pretože tam bývať nebudeme a v najbližšom možnom termíne bytové priestory predáme.
Z toho dôvodu nebudeme od 31.01.2005 užívať SV, TÚV, používať výťah a nebudeme mať žiadne nároky na spoločné osvetlenie, upratovanie a odvoz odpadu. Jediné, čo by prichádzalo do úvahy na platenie sú náklady spojené s údržbou domu a teplo.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Vychádza mi, že nemáte vlastné merače na vodu v byte. To je smola....
0 0
Orim Orim

Orim je offline (nepripojený) Orim

tatiana obávam sa že budete musieť platiť, ale dá sa možno dohodnť na niektorých veciach, na ich platení (elektrika, voda, výťah a pod)
Naposledy upravil Orim : 04.03.05 at 18:59
0 0
ebenova@zoznam.sk ebenova@zoznam.sk

ebenova@zoznam.sk je offline (nepripojený) ebenova@zoznam.sk

Platíte FO a môžete si dať znižiť platby za byt ako je teplo, studená voda a teplá voda na určitu čiastku. Od platby za vyťah ste oslobodený iba v tom pripade, že v byte nebude bývať nikto.
S pozdravom ebenova@zoznam.sk
0 0
ebenova@zoznam.sk ebenova@zoznam.sk

ebenova@zoznam.sk je offline (nepripojený) ebenova@zoznam.sk

Fond údržby a oprav je poviný platiť každy vlastník bytu či v tom byte býva, alebo nebýva zákon č.182/1993Z.z. v znení noviel.
0 0
ebenova@zoznam.sk ebenova@zoznam.sk

ebenova@zoznam.sk je offline (nepripojený) ebenova@zoznam.sk

Fond údržby a oprav je poviný platiť každy vlastník bytu či v tom byte býva, alebo nebýva zákon č.182/1993Z.z. v znení noviel.
0 0
Jozefse Jozefse

Jozefse je offline (nepripojený) Jozefse

Platba do fondu oprav sa platí či v byte niekto býva, alebo nie.
Pri ďalšej častí otázky je potrebné vedieť či mate v byte namontované merače na TÚV, SV a pomerové rozdeľovače výkurovacích nákladov na radiatoroch.
Podľa doterajších predpisov predpokladám, že merače na TÚV mate, tak budete platiť toľko, koľko TÚV spotrebujete.
Pokiaľ merač na SV nemáte je potrebné si ho dať odbornej firme nainštalovať - to stoji cca 1.500 Sk v opačnom prípade budete platiť paušal a to je veľmi nevyhodné pri dnešnej cene vody.
Za teplo pokiaľ nemate nainštalované PRVN, budete platiť podľa plochy, čo je tiež veľmi nevyhodné.
Výťah a spoločné osvetlenie: odhlaste z bytu 1 osobu, čím dosiahnete nižšie náklady, lebo predpokladám, že spoločenstvo Vám neda súhlas na odhlasenie oboch z bytu.
Potom vyučtovanie Vám spoločenstvo prevedie podľa popisaného postupu.
Naposledy upravil Jozefse : 27.09.05 at 23:27
0 0
AdaG AdaG

AdaG je offline (nepripojený) AdaG

ebenova@zoznam.sk
Platíte FO a môžete si dať znižiť platby za byt ako je teplo, studená voda a teplá voda na určitu čiastku. Od platby za vyťah ste oslobodený iba v tom pripade, že v byte nebude bývať nikto.
S pozdravom ebenova@zoznam.sk
Nesúhlasím s tvrdením, že ak v byte nikto nebýva, za výťah neplatíte.
Za každú službu spojenú s užívaním bytu ste povinní platiť tak, ako keby v byte bývala jedna osoba.
Potvrdia Vám to aj na Združení SVB v Ke príp. v inej regionálnej kancelárii. Za nevyužité služby resp dodávky (SV,TÚV, ÚK atď) Vám SVB vráti preplatok vo vyúčtovaní.
Ak ste majiteľom bytu, máte voči SVB aj povinnosti-prispievať do FO bez ohľadu na Váš trvalý pobyt.
0 0
asalko asalko

asalko je offline (nepripojený) asalko

Mám súvisiacu otázku: SVB v dome, kde vlastním byt vypláca vlastníkom bytov príspevky z Fondu prevádzky, opráv a údržby na výmeny sporákov a okien. Podľa môjho názoru je takéto plnenie minimálne v rozpore s logikou: prečo sa ja mám skladať niekomu na sporák do jeho súkromného bytu?
Vie mi však niekto povedať, či to je aj v rozpore so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: "§10 (3) Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií."
Považuje sa sporák za "obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu" alebo je takéto plnenie z fondu PÚO nezákonné?
0 0
GabiZ GabiZ

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

To asalko: Určite nie je sporák ani spoločnou časťou domu ani spoločným zariadením domu. Podľa citovaného paragrafu takéto opravy jednoznačne nespadajú pod fond opráv. Sú to súkromné zariadenia každého vlastníka bytu a ten je povinný ich udržiavať v dobrom stave, aby neohrozil spolunažívanie ostatných vlastníkov bytov. Ja by som tam nezahŕňala ani opravu okien. Možno v prípade zateplenia domu, ak sa na tom dohodnú vlastníci bytov je to možné platiť z fondu opráv, to neviem, ale podľa mňa je to tiež starosť vlastníka bytu.
Gabi
0 0
ebenova@zoznam.sk ebenova@zoznam.sk

ebenova@zoznam.sk je offline (nepripojený) ebenova@zoznam.sk

FO opráv sa použiva iba na spoločné čast a spoločné zariadenia domu §10 zákona o vlastn. bytov a nebytových priestorov.
Sporák nie je spoločna časť ani zariadenie domu. Týmto dochádza k porušeniu zákona!!!
Niektorý SVB vlastnici bytov si odsuhlásili výmenu radiatorov v byte z FO čo podľa mňa je najväčšia hluposť čo može existovať. Byt nie je spoločný časť a spoločné zariadenie domu!!! Potom vznika hádka, že jeden má radiátor dlžky 1,4m za cenu cca 2500.-Sk a druhy má radiátor 2m príklad za cenu 3500.-Sk.
0 0
NUNA NUNA

NUNA je offline (nepripojený) NUNA

Nevie mi niekto poradiť:

1/ V § 10 Zákona o bytoch sa uvádza, že fond opráv sa môže použiť aj na
opravu balkónov. Myslí sa tým oprava spoločných balkónov alebo sa z
fondu opráv môžu hradiť aj opravy balkónov, ktoré sú súčasťou bytu?
Sme dom, ktorý má 70 bytov a z toho len dva byty májú balkóny.

2/ V dome máme ústredné kúrenie. Niektoré byty si však prikurujú v sporákoch
na pevné palivo, pričom používajú komíny, ktoré sa už niekoľko rokov nekon-
trolujú. Vyplýva vlastníkovi bytu, ktorý si ešte kúri pevným palivom povinnosť
dať na vlastné nákldy skontrolovať komín, ktorý využíva alebo sa to musí
hradiť z fondu opráv.
0 0
igorg igorg

igorg je offline (nepripojený) igorg

Čo sa týka balkónov , to by zaujímalo aj mňa. My máme v dome asi 14 balkónov . Ostané byty - 32 - sú bez balkónov. Mám však obavu že zákon nerozličuje o aké balkóny ide ( spoločné sú pavlače?). A asi bude zaležať na schôdzi ako by toto odsúhlasila.
0 0
igorg igorg

igorg je offline (nepripojený) igorg

A čo sa týka kúrenia na pevné palivo a prípadné krby , určite platí pre všetkých vyhláška - číslo teraz okamžite neviem, ale každý bezpečnostný technik pre požiarnu ochranu Vám ju povie- a treba si dať veľký pozor na jej dodržanie, pravidelné revízie telies aj komínov, pýtať si všetky doklady z revízii , hlavne kvôli bezpečnosti ostatných vlastníkov bytov. U nás sa jeden pán tiež chystá urobiť si krb, a pokiaľ nám nepredloží všetky revízne správy aj z pravidelných prehliadok, budeme hľadať spôsob ako mu znemožniť kúriť tak aby ohrozoval našu bezpešnosť. A samozrejme je to všetko na jeho náklady. Prečo by ste mu mali prispievať na jeho kúrenie.
0 0
GabiZ GabiZ

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

Ja som si vetu o oprave balkónov overovala s právnikom (myslím čo je uvedená v zákone). My máme byty, ktoré majú balkóny (myslím napr. z obývačky výdeš na balkón a pod.). Len prízemné byty balkón nemajú. Podľa tohto zákona oprava balkónov (financovaná z FO) spadá aj na tieto, čo idú z bytov, nie len zo spoločných častí domu. Ale problém je v tom, že napríklad vlastníci bytov, ktorí balkón nemajú namietajú, že čo sa opraví im, ak oprava balkónov ostatných pôjde aj z ich peňazí. Toto nevieme ani my vyriešiť. Tiež potrebujeme balkóny súrne opraviť. Preto sme rozmýšľali, že do podielovej plochy bytu zahrnieme aj plochu balkóna a o túto čiastku budú do fondu opráv prispievať viac tí, ktorí balkón majú. My totižto prispievame do FO opráv podľa podielovej plochy bytu.
GabiZ
0 0
GABRIELA GABRIELA

GABRIELA je offline (nepripojený) GABRIELA

Celkom múdry nápad s tým prispievaním do FÚO o plochu balkóna naviac. Ale na základe čoho? Keď prispievame podľa vlastníckeho podielu -zaratáva sa j balkón do vlastníckeho podielu ? Ák áno , tak to už platia v rámci tej platby do FÚO. AK to nie je súčasťou vlastnického podielu ??? No v každom prípade sa mi suma vybratá ako platba do FÚO za plochu balkóna mesačne mizivá, oproti nákladom na opravy.
Ja si myslím že by bolo spravodlivejšie dať urobiť z FÚO opravy spodných častí balkónov( u nás sú murované) a oplechovanie, zábradlie, dlaždice... na náklady vlastníka bytu a užívateľa balkóna. Možno.....
0 0
GabiZ GabiZ

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

Je to pravda, že plocha balkóna je veľmi malá na to, aby stačila na pokrytie nákladov na opravu. Balkón by mal byť súčasťou vlastníckeho podielu. Ale ja som si pozerala list vlastníctva celého domu, kde vlastnícky podiel zahŕňa podlahovú plochu bytu a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu. Vychádza mi, že tieto balkóny nie sú v ňom zahrnuté. Preto teraz neviem, či to mám brať ako spoločná časť domu. V tom prípade by to spadalo pod opravy financované z FO. Opravy spodných častí balkónov a pod., no neviem, ktorý vlastník bytu by súhlasil dať si to urobiť na vlastné náklady. Takže zdá sa mi, že nastala legislatívna diera v tom, že nemysleli na to, že nie každý vlastník domu má balkón a teda s opravami z príjmov do fondu opráv mnohí nesúhlasia. Je to asi na dohode vlastníkov bytov, ako dopadne hlasovanie.
GabiZ
0 0
NUNA NUNA

NUNA je offline (nepripojený) NUNA

V našom dome zvyšovanie platieb do FO veľmi neprichádza do úvahy, nakoľko sme FO zvyšovali o 200,- Sk z titulu splácania termoregulačných ventilov a vyregulovania ústredného kúrenia. Platby sú pre všetky byty rovnaké 400,- Sk bez ohľadu na podlahovú plochu bytu a to v dome máme 1, 2 a 3 izbové byty.
V jednej správcovskej spoočnosti som sa na tento problém informovala a tam mi povedali, že ak by sme tieto balkóny opravovali z FO museli by sme takou istou čiastkou prispieť z FO aj ostatným vlastníkom bytov ale toto stanovisko sa mi veľmo nepozdáva.
A ešte k tým komínom ako môžeme znemožniť alebo zamedzidť niekomu kto si nesplnil svoju povinnosť podľa zákona aby využíval komím a všetkých dookola takto ohrozoval?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať