Zavrieť

Porady

Návšteva u lekára

Potrebovala by som vediet ako to je s tymi 7 dnami, co ma zamestanaec pravo na navsetu lekara? Kde najdem ten zakon a ako to funguje?

Vopred dakujem!
Usporiadat
janaGT janaGT

janaGT je offline (nepripojený) janaGT

je to §141 zákonníka práce a skús pozrieť staršie témy, bolo tu toho popísané veľa
0 0
Evaman Evaman

Evaman je offline (nepripojený) Evaman

Zákonník práce- § 141 Dôležité osobné prekážky v práci.
0 0
Armola Armola

Armola je offline (nepripojený) Armola

Dakujem! Tam som sa uz pozerala, ale nenasla som tych 7 dni!!! Ja potrebujem prave to.
0 0
janaGT janaGT

janaGT je offline (nepripojený) janaGT

musíš to tam mať, § 141 ods. 2 písm. a, 1.
0 0
Evaman Evaman

Evaman je offline (nepripojený) Evaman

Armola , akože si nenašla, veď to tam máš. Je to ods. 2 bod a1.- to je tých 7 dní zamestnanca na seba a ďalších 7 dní bod c1. - to je sprevádzanie rod. prísl. Alebo napíš akých 7 dní nevieš? Čo je to konkrétne.
0 0
buba buba

buba je offline (nepripojený) buba

Je to v tom paragrafe 141 odstavec 2 a prečítaj si ho celý pozorne
0 0
Evaman Evaman

Evaman je offline (nepripojený) Evaman

Jani , asi súťažíme ? hi,hi
0 0
janaGT janaGT

janaGT je offline (nepripojený) janaGT

§ 141

Dôležité osobné prekážky v práci

(1) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku alebo bez náhrady mzdy najmä z týchto dôvodov a najmenej v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa manželke zamestnanca; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manželky do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

d) úmrtie rodinného príslušníka

1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,

2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

e) vlastná svadba; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na jeden deň,

f) znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec ťažko zdravotne postihnutý; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň,

g) nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom,

h) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni; ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy,

i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

(3) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi z dôvodov uvedených v odseku 2 ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy, prípadne mu môže poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy z iných vážnych dôvodov, najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času.§ 141a

Dočasné prerušenie výkonu práce

Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce. Zamestnancovi po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.
0 0
janaGT janaGT

janaGT je offline (nepripojený) janaGT

Evaman
Jani , asi súťažíme ? hi,hi
ale som ťa predbehla ... :p
0 0
Evaman Evaman

Evaman je offline (nepripojený) Evaman

ci bysťu, si dóóóóóóbrááááá, asi máš rýchloprsty..
0 0
Armola Armola

Armola je offline (nepripojený) Armola

Evaman
Armola , akože si nenašla, veď to tam máš. Je to ods. 2 bod a1.- to je tých 7 dní zamestnanca na seba a ďalších 7 dní bod c1. - to je sprevádzanie rod. prísl. Alebo napíš akých 7 dní nevieš? Čo je to konkrétne.
Dakujem este raz vsetkym!!! Asi som tak trosku slepa (na internete je to pisane s malinkymi pismenkami )
Na tych 7 dni som myslela, lebo zamestanavatel mi tvrdil po tom co som mu dala potvrdenku od lekarky, ze nech si to potom odpracujem a ja som mu na to povedala, ze to netreba, tak teraz mu to vytlacim. Bol velmi prekvapeny ked som mu to vysvtelila.
Takze aby som si bola 100%-ne ista: Pokial ma zamestnanec tych 7 dni, tak nemusi straveni cas u lekara odpracovat???
0 0
Evaman Evaman

Evaman je offline (nepripojený) Evaman

Nie nemusí odpracovať, je to s náhradou mzdy takže ti to nemôže ani strhnúť.
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

Chcem sa spýtať niekoho, kto má skúsenosti s liečením a s tým spojenou PN-kou. Bola som na liečením so svojím 3-ročným dieťaťom /doprovod bol povinný/. Lekárka mi vypísala PN-ku /ja som SZČO/ a ja som je pekne poslala na Sociálku. Dnes mi pani zo sociálky zavolala, že takúto PN-ku mi nemôžu preplatiť a ani si nemôžem ponížiť odvody za daný mesiac. Čo vy nato?
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

A aký uviedla dôvod? Ja si myslím, že si mala mať OČR-ku a nie PN-ku, veď si opatrovala člena rodiny a Ty si sa neliečila.
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

presne taký ako uvádzaš, vraj mi lekárka/na liečení/ mala vypísať OČR-ku a nie PN-ku. Lekárka na liečení mi zase tvrdila, že vypisujú iba PN-ky a nemali s tým žiadne problémy. Tak teraz neviem, čo mám vlastne urobiť. 3 týždne som nezarobila ani korunu a ešte musím zaplatiť odvody. Dosť ma to teda nahnevalo.
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Ja si myslím, že teraz asi s tým už nenarobíš nič, ale možno sa mýlim a niekto má nejakú skúsenosť.

Na Tvojom mieste by som asi zašla za detskou lekárkou, všetko by som jej to vysvetlila a poprosila by som ju, aby mi vystavila nejakú novú OČR-ku na čerstvejší termín /aj keď je dieťa zdravé/ a dala by som si preplatiť tú. Ale pozor OČR-ka je na rozdiel od PN-ky platená len 10 dní.
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

to viem. skúsim zavolať lekárka, ktorá bola na liečení a uvidím, čo mi povie. Ale aj tak vďaka. Aspoň som si trošku uľavila.
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Ja som skôr myslela Tvoju detskú lekárku, ktorej chodíš bežne.
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

Skúsi aj tú, vďaka za radu, aj keď neviem či mi to bude niečo platné. Moja detská lekárka je totiž veeeeľmi neochotná, /tá sa bude tváriť ako keby mi to mala vyplatiť ona z vlastného vrecka/ tak najprv skúsim tú prvú možnosť.
0 0
Monica Monica

Monica je offline (nepripojený) Monica

Jankaaa
presne taký ako uvádzaš, vraj mi lekárka/na liečení/ mala vypísať OČR-ku a nie PN-ku. Lekárka na liečení mi zase tvrdila, že vypisujú iba PN-ky a nemali s tým žiadne problémy. Tak teraz neviem, čo mám vlastne urobiť. 3 týždne som nezarobila ani korunu a ešte musím zaplatiť odvody. Dosť ma to teda nahnevalo.
Píšeš, že si bola na liečení s dieťaťom. Z toho mi vyplýva,že sa jednalo o detskú lekárku. Keď áno, tak to je samozrejmé, že Ti pediatrička nemôže vystaviť PN, len OČR.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať