Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 1
hypoteka a materska (21.09.18)
Schvalia hypoteku ked otec ma matersky prisp., matka na rodicovskej dovolenke? Obaja zamestnanci.
1 2
Ochranna lehota matky pri rodicovskej(matersky prispevok) otca. (19.09.18)
Moze zamestnavatel rozviazat pracovny pomer, ak matka neoznami ukoncenie poberania rod. prispevku zamestnavatelovi? Matka si bude sama platit ZP odhlasi sa z rodicovskeho prispevku. Otec poziada o mat...
1 1
Z akého obdobia sa mi bude počítať výška materskej? (19.09.18)
Dobrý deň, viete mi prosím poradiť ohľadom výšky materského? Som momentálne tehotná, v skúšobnej dobe u nového zamestnávateľa (pracovný pomer trvá od 01.08.2018). Podľa mojich výpočtov, by som mala s...
1 0
Nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku (18.09.18)
Ahojte chcem sa opytať, na aký nárok má nárok dovolenku zamestnankyňa : zamestnaná od 13.09.2017 PN od 15.12.2017 do 22.01.2018 nástup na MD 23.01.2018 nástup na RD 18.09.2018 DAKUJEM velmi pek...
1 0
Započítaná prax (13.09.18)
Dobrý deň prijímame do pracovného pomeru učiteľku na pracovnú zmluvu. Táto pani odrobila niekoľko rokov mimo školstva, potom išla na materskú po materskej išla na vysokú pedagogickú a po vysokej nastu...
1 0
Materská, nevyčerpaná dovolenka, odstupné (14.09.18)
Pracovníčka nastúpila do pracovného pomeru 01 11 2012. Odpracovala 4 mesiace a nastúpila na rodičovskú a materskú dovolenku. Po tomto období pokračovala rodičovskou a materskou dovolenkou. Moje otázky...
1 0
Nárok na dovolenku za obdobie čerpania MD (13.09.18)
Pracovníčka je na materskej dovolenku cca 6 rokov. Pred nástupom na MD bola dovolenka vysporiadaná. Má nárok na dovolenku za obdobie materskej dovolenky?
1 0
materská dovolenka a nárok na dovolenku (13.09.18)
zamestnankyna nastúpila na MD 20.11.2015 zostatok dovolenky v roku 2015 mala 22 dni, na RD nastúpila 20.6.2016. Z RD prišla do práce 5.9.2018. Na koľko dni dovolenky má nárok? Ďakujem za pomoc.
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...
2 1
Dovolenka po materskej (04.09.18)
pracovníčka išla na materskú 15.7.2015, teraz po materskej a rodičovskej si chce vyčerpať celú riadnu dovolenku - keďže materská aj rodičovská sa ráta ako výkon práce, tak má nárok za rok 2015,2016,20...
1 0
Akým spôsobom ustanoviť zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu? (31.08.18)
Akým spôsobom mám určiť svoju zástupkyňu pre materskkú školu. Sme Základná škola s materskou školou a teda musím mať zástupkyňu pre materskú školu. Mám jej zmeniť pracovnú zmluvu? Podľa mňa nie, ona j...
1 0
PN + Rodičovský (31.08.18)
dcera po ukončení materskej nastúpila na PN . Je povinná nahlásiť zamestnávateľovi kto bude počas PN poberať rodičovský príspevok?
1 0
Otec na materskej - ELDP (30.08.18)
Dobrý deň, prosím o radu :) Zamestnanec - otec poberal dávku materské od 15.12.2017. Od 22. januára 2018 s ním bola uzatvorená DoPČ do 30.06.2018. Materské bolo ukončené 28.6.2018. Počas materského...
1 0
Príspevok na podnikanie a materská (28.08.18)
Dobrý deň, dostala som dotáciu na SZČ, avšak po niekoľkých mesiacoch podnikania som zistila, že som tehotná. Má niekto skúsenosť, ako sa táto situácia rieši? Nechcela by som veľmi prerušovať živnosť, ...
1 1
Podpora v nezamestnanosti (27.08.18)
Dobry den, z coho sa vypocita podpora v nezamestnanosti u manzela ak bol za posledne 2 roky nasledovne zamestnany : - tento posledny mesiac na TPP zamestnany s min.mzdou u zamestnavatela ABC - TPP ...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk