Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
Materská dovolenka a starobný dôchodok (Dnes)
Neviete poradiť, či môže kolega, ktorý odišiel do predčasného starobného dôchodku a už nerobí, ísť na materskú (rodičovskú) dovolenku a dostávať materské (rodičovské)? Nie je problém v súbežnom vyplác...
1 0
Reťazový pôrod - materské určené z pravdepodobného vymeriavacieho základu (Včera)
Zamestnankyňa bola zamestaná vo firme od roku 2000, od 1.1.2015 bola PN , násladne poberala materské. Dieťa sa narodilo 6.7.2015, po materskej až doteraz je na rodičovskej dovolenke. Od 16.12.2017 pob...
1 0
Práca na dohodu pocas MD, RD (11.01.18)
Práca na dohodu môže byť vykonávaná aj počas materskej prípadne rodičovskej dovolenky, ak áno do akej výšky príjmu a na koľko hodín?
1 0
Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018 (08.01.18)
Vie mi niekto uviesť, aký je koeficient na žiaka MŠ na rok 2018, podľa ktorého sa vypočíta rozpočet pre materskú školu, ktorej zriaďovateľom je obec/mesto. Ďakujem
1 0
Refakturacia z čiech (09.01.18)
Sme slovenská s.r.o., platca DPH. Naši zamestnanci boli na školení v ČR, kde boli ubytovaní a bola im v hoteli poskytnutá strava a bazén. Hotel vystavil faktúru za ubytovanie, stravu a vstupy do bazén...
1 0
Davka v nezamestnanosti po PN a RD (08.01.18)
Poprisim Vaz ako sa vypocita vyska davky v nezameztnanosti: Od roku 2006 som bez prestavky v pracovnom pomere, ktory stale trva. Pred nastupom na matersku dovolenku som mala rizikove tehotenstvo a bo...
1 1
Výpočet dovolenky (08.01.18)
Prosím o ujasnenie či riadna materská dovolenka sa posudzuje ako výkon práce, nakoľko v § 144 ods. 4 to nie je jasne definované. Ide mi o tento prípad: Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolen...
1 0
Nárok na MD (08.01.18)
Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na kratší pracovný úväzok s minimálnou mzdou (spĺňa poistenie 270 dní). Uzavrie nový pracovný pomer kde splní 90 dní poistenia pred nástupom na MD. Bude mať ná...
1 0
Nástup na materskú dovolenku - ako určiť najvýhodnejší deň nástupu na MD (05.01.18)
Predpokladaný deň pôrodu je 11. až 14.3.2018. V súčasnosti som zamestnaná, som nemocensky poistená viac ako 270 dní. Ako určiť najvýhodnejší deň nástupu na materskú dovolenku? Po ukončení MD plánujem...
1 1
počet deti na jednu učiteľku v MŠ (03.11.17)
Koľko najviac deti môže byť v zmiešanej triede materskej školy na jednu učiteľku. V triede su aj 2-ročné aj 3-ročné deti.
1 0
Materský prispevok (23.12.17)
Zdravím vás ...mal by som otázku keď niekto skončí VŠ a zamestná sa koľko má nárok na materskú ...zamestnaná je od Júla ....ďakujem a prajem príjemné sviatky
1 4
Odhlásenie z poberania RP a naďalej na RD (22.12.17)
Od zamestnávateľa som mala písomne odsúhlasené, že do 30.11.2017 (3 narodeniny môjho dieťaťa) môžem čerpať rodičovskú dovolenku. K 1.5.2017 manžel nastúpil na rodičovskú dovolenku a začal poberať mate...
1 0
Sú úroky z úveru od materskej firmy daňovým výdavkom až po zaplatení? (21.12.17)
Sú úroky z úveru od materskej firmy daňovým výdavkom až po zaplatení? Ďakujem.
1 2
Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy (21.12.17)
Podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme majú učitelia nárok na 9 týždňov dovolenky. Vzniká zamestnancovi na materskej dovolenke nárok na dovolenku podľa Ko...
1 1
Dieta (slovak) nema narok na nekomercne zdravotne poistenie (20.12.17)
dobry den,, bojujem s nasou legislativou. Moj syn sa narodil v zahranici 2 mesiace dozadu, v "krajine tretieho sveta" ako zvykneme pouzivat. Matka je cudzinka bez poistenia v jej krajine. Syn je ...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk