Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...
1 0
Otec na materskej a práca na dohodu. (19.07.18)
Dobrý deň, chcem poprosiť o radu : Zamestnanec nastúpil na materskú a potrebujeme aby pracoval na dohodu. Aký postup musí zvoliť zamestnávateľ, ak chce zamestnať takéhoto zamestnanca na dohodu, čo sa ...
1 0
Stravné lístky (19.07.18)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec nastúpil na materskú dovolenku od 04.07.2018.. T. j. má nárok na 2 stravné lístky na mesiac júl.. Avšak v júni mal 3 dni dovolenky, takže mu nárok nevznikne - ...
1 0
Otec na materskej dovolenke. (15.07.18)
SZČO ukončil svoju živnosť ku 31.3.2018 (počas podnikania nebol platiteľom nemocenského poistenia, platil len odvod do ZP ). Od 1.4.2018 je zamestnancom v pracovnom pomere, od 1.8.2018 chce nastúpiť n...
1 1
Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy? (21.01.18)
Učiteľka má dieťa v MŠ. Rodičia si ju zvolili do Rady školy. Riaditeľka ju ide odvolať, pretože vraj nemôže byť v rade školy za rodičov a je učiteľkou školy. Na základe čoho ju odvolá? Ešte jedna o...
1 1
Môžem sa z úradu práce odhlásiť a v zdravotnej poisťovni sa prihlásiť ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov veku? (15.07.18)
Dcéra má 15 mesiacov. Materské som poberala z ochrannej lehoty lebo počas tehotenstva mi skončila pracovná zmluv. Po vyčerpaní materského som sa bola evidovať na úrade práce kvôli čerpaniu podpory. P...
1 0
Zvýšenie mzdy u tehotnej (14.07.18)
Ahojte, kolegyňa je zrejme tehotná (nemá to ešte potvrdené u lekára). Ma prac. zmluvu na dobu určitú do 31.12.2018. Mzdu má 576 eur/mesiac. Predpokl. termín pôrodu by mal byť niekedy v 02/2019. Ako si...
1 0
Materské - reťazový pôrod (20.10.06)
Som zamestnankyňa v pracovnom pomere od roku 2003. Na jar 2004 som nastúpila na materské pri prvom dieťati. Po materskej nasledovala rodičovská dovolenka až do konca roka 2005. Od 1.1.2006 som sa v...
1 0
Ukončenie poberania materského_odvody (10.07.18)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec mi doniesol rozhodnutie, že poberá dávku materské (z iného pracovného pomeru), na základe čoho platí len zdravotné poistenie a zamestnávateľ aj úrazové.. Ukonče...
1 0
RZZP výpočet je správny? (06.07.18)
Brat mal živnosť celý rok, ale pol roka bol na materskej dovolenke. Zaplatil len odvody za pol roka. ZD: 6500, nedoplatok ZP 370 €. Aký by mal mať Základ dane aby nemal žiaden nedoplatok?
1 0
nárok na dovolenku počas materskej dovolenky (03.07.18)
Aký mám nárok na výšku dovolenky - ak nastupujem na ňu 27.7.2018 (inak zamestnaná som od roku 2014 nepretržite v jednom zamestnaní ako učiteľka) a končím materskú 22.3.2019 ??? Mám nárok na dovolenku ...
1 0
Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa. (02.07.18)
viac informácii nemáš? Účet mi exek. odblokoval, lebo som dokladovala,že ide o rodičovský príspevok a prídavok na dieťa,ale jeden mesiac mi nechce exekútor vrátiť.
1 0
evidencia na urade prace (28.06.18)
dobry de, bola som 10 rokov na rodičovskej dovolenke.. prvy syn sa mi narodil r.2009 , tri roky som dostavala matersku, po troch rokoch som poziadala o rodicovsky prispevok.. pocas toho som otehotnela...
1 0
Sú nejaké povinnosti v súvislosti s DPH, ak sro plátca PH nadobudne tovar bezodplatne? (28.06.18)
Ide o hand made výrobky, - vyrobila ich spoločníkova žena toho času na materskej, nemá ičo ani dičo a ani nechce. Preto sa nebudú finančne vyrovnávať. Sú to také kúsky za cca 2 eur.
1 0
Súbeh materskej dovolenky a nastup do nového pracovného pomeru (28.06.18)
Manžel pracuje v statnej správe a od novembra sa chystá nastúpiť n amatérski dovolenku s dcérou. Zároveň, dostal ponuku ist pracovať do jednej firmy od októbra (v októbri by robil čiastočne z domu). J...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk