Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
1 0
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (27.07.07)
Otázka č.1: Z roka 2006 ostali zamestnancovi 4 týždne dovolenky (20 dní), ktoré si nevyčerpal a preniesol si ich do roku 2007. Za rok 2007 má zamestnanec nárok na nové 4 týždne dovolenky (20 dní). Na...
1 0
Reklamácia - výmena tovaru a bloček z ERP? (27.01.17)
Dobrý deň, prosím, ako treba postupovať, ak sa reklamácia riešila výmenou tovaru. Keďže vzniká nová záručná doba treba pôvodný bloček vystornovať a vyhotoviť nový a ten dať zákazníkovi??? alebo na re...
1 0
účtovanie v JU Callio Gastro karty (08.02.17)
Chcem sa spýtať ako mám zaúčtovať v JU tržby čo idú cez terminál GGFS do pokladne tržby nedávaju ale prikladajú vyučtovania z toho terminálu. do tržieb reg,pokladňou to podľa mňa nemôže ísť , myslím s...
3 0
Zákonník práce, § 109 Krátenie dovolenky DRAK (17.04.12)
Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku (viď § 109 ods. 7). Krátenie dovolenky za kalendárny rok a pomernej časti dovolenky...
1 0
Ambulantný predaj slovenskej sro. v krajinách EU (česko, rakusko, madarsko) ? (16.01.15)
Na území SR prevádzkujeme mobilnú kaviareň na bicyklovej trojkolke, ktorá pôsobí pod slovenskou sro. (platca DPH)s registračnou pokladňou a schválenou hygienou od RUVZ SR. S touto kaviarňou sa zúčastň...
1 0
Na aké účely mohol colný úrad vyžiadať elekt. žurnál z ERP za určité obdobie. (04.02.17)
Dobrý deň, prosím chcem sa opýtať na aké účely mohol colný úrad vyžiadať elekt. žurnál z ERP za určité obdobie.
1 0
Vyžiadaný el. žurnál pre colný úrad (04.02.17)
Dobrý deň, chcem sa opýtať na aké účeli mohol colný úrad vyžiadať elekt. žurnál z ERP za určité obdobie.
1 2
platna fa z Alza (16.01.17)
Poprosím o poradenie kde si môžem vyžiadať na Alza.cza.s.-IČ DPH SK, riadnu fa kde by boli všetky údaje firmy. Klient priniesol doklad z ERP ktorý sa volá faktúra a v tom doklade kupujúci nemá označ...
7 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...
1 0
adresa+IČ DPH dodávateľa z dokladu o nákupe (12.12.16)
Poposím o poradenie. Klient mi priniesol doklad z ERP o nákupe PHM-uhradené PK na benzinke. V hlavičke figuruje názov IČO, IČ DPH szčo ktorý pohonné látky predáva a dole na doklade je uvedené palivá ...
2 0
Zákonník práce, § 112 Zmena čerpania dovolenky DRAK (17.04.12)
Ak zamestnávateľ zmení zamestnancovi čerpanie dovolenky alebo ho z dovolenky odvolá, je povinný nahradiť zamestnancovi takto vzniknuté náklady. Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobi...
1 2
Platba prevodom z účtu, ale dokladom je blok z ERP na hotovosť (29.12.16)
Prosím o radu: som szčo, objednala som materiál cez e-shop, vyplnila ičo, dič, prišli mi podklady k platbe, uhradila som účtom. prišiel tovar s blokom z registr. pokladne - uhradené v hotovosti. čakal...
1 4
Nákup tovaru v hotovosti v 10/2016 - Môžem uplatniť odpočet DPH aj v 11/2016? (21.12.16)
Ahojte, klient mi dal doklady za november, ale našla som tam aj bločky z októbra za nákup tovaru v hotovosti, ale aj kúpa mobilu v hotovosti. Viem, že DPH si môžem uplatniť v ktoromkoľvek zd. období...
4 0
Zákonník práce, § 106 Dodatková dovolenka DRAK (17.04.12)
Nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa má zamestnanec, ktorý: - pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, - vykonáva práce zvlášť ťaž...
1 0
VRP - úhrada nájmu v hotovosti (19.12.16)
Podnikateľ platca DPH má aj virtuálnu registračnú pokladňu - vystavil faktúru za nájom fyzickej osobe nepodnikateľovi bez dph. Nepodnikateľ uhradil faktúru v hotovosti. Je potrebné túto tržbu zaevidov...
Sleduj témy Elektronická registračná pokladňa
na hlavnej stránke Porada.sk