Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
7 0
Poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a invalidné poistenie (25.11.06)
Platí poistné na invalidné poistenie poistenec, ktorému bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004? A aká sa ho týka sadzba poistného na zdravotné poist...
7 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...

...vyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí z tohto príjmu a aké sú oznamovacie povinnosti?</SPAN> Zdravotné poistenie. Keďže zamestnankyňa je odhlásená ako zamestnanec zo zdravotnej poisťovne, a bu...
1 0
Aká je maximálna celková mesačná výška odvodov v roku 2017 pri dohode o pracovnej činnosti (administratívna činnosť) v trvaní 12 mesiacov a v rozsahu 8 hodín týždenne pri minimálnej mzde? (21.06.17)
Dobrý deň, keď chce živnostník od 1. júla 2017 prijať do zamestnania zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti (administratívna činnosť) v trvaní 12 mesiacov a v rozsahu 8 hodín týždenne, tak aká by...
1 0
Dohoda o pracovnej činnosti a vykaz do ZP (20.06.17)
Dobrý deň, prosím Vás ako správne vyplnať výkazy na zdravotnú poistovnu u dohodarov (DOPC). Zamestnanec nepracuje cely tyzden, len niektore dni, môžem vo výkaze vyplnat odpracovane dni ako za cely me...
1 3
Vrátené poistné (13.06.17)
Zamestnancovi bol spätne od roku 2015 priznaný invalidný dôchodok s poklesom zárobkovej činnosti o viac ako 70 %. Požiadali sme SP o vrátenie preplatku - Poistenie v nezamestnanosti.I. Prosím poradiť ...
1 0
Skúsenosti s kompletným českým účtovníctvom? (13.06.17)
Zdravím, v rámci "znižovania nákladov" bolo u nás v koncerne rozhodnuté, že by som mal prevziať účtovanie českej pobočky a robiť ho na Slovensku, týka sa to kompletne účtovníctva plus mzdy a personali...
1 1
DP strata - zdravotné poistenie (12.06.17)
Dobrý deň, do konca aprila 2016 som mala ešte živnosť ale nedosahovala žiadne príjmy ani výdavky a povinné zdravotné poistenie som uhradila až po zrušení živnosti po splatnosti. Musím podať danové pri...
1 3
čo robiť pri priznaní invalidého dôchodku (14.02.17)
Dobrý deň,bol mi priznaný invalidný dôchodok do 70%.Chcem sa spýtať nakolko som nezamestnaný a nie som už ani na PNke,co a kam by som mal isť sa zahlásiť ,aby som nemal v budúcnosti problémy?Asi by so...
1 1
Živnosť súčasne s Prac. zmluvou (08.06.17)
Chcem sa opýtať, Mám živnosť a idem uzatvoriť pracovnú zmluvu od 6 - 12/2017. Musím pozastaviť živnosť alebo môžem aj súčasne robiť na základe PZ? Môžem mať počas PZ príjmy alebo výdavky zo živnosti...
1 0
Daňové priznanie FO - prerušená živnosť a doplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia (08.06.17)
Dobrý deň, k 31.12.2015 som prerušil živnosť. V roku 2016 som však mal výdavky na doplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia (väčšia suma). Môžem si ju ako výdavok uplatniť v daňovom priznaní ...
1 0
Ukončenie PP na dobu určitú počas tehotenstva na PN (31.05.17)
Prosím vás aké mám možnosti teraz, keď mi dnes dal vedieť zamestnávateľ, že mi končí k dnešnému dňu PP na dobu určitú počas zastupovania MD? Od začiatku tehotenstva som PN a predpokladaný nástup na MD...
1 0
Príjem zo SF poskytnutý pozostalým (07.02.12)
Otázka : "Firma má v kolektívnej zmluve, že v prípade úmrtia zamestnanca, poskytne na požiadanie pozostalých nejakú čiastku. Suma bude vyplatená zo sociálneho fondu ale niekoľko mesiacov po úmrti zame...
1 1
Aké je pokuta za nepodané oznámenie? (26.05.17)
Dobrý deň prajem. Akú pokutu, sankciu dáva všeobecná zdravotná poisťovňa za nepodané oznámenie o príjmoch? V zákone som nikde nenašla. Ďakujem
1 2
Živnosť, práceneschopnosť a zdravotná poisťovňa (25.05.17)
Dobrý deň, má povinnosť SZČO nahlasovať začiatok práceneschopnosti na zdravotnú poisťovňu, ak sa jedná o úraz zavinený inou osobou? Ďakujem.
1 1
Ako funguje prerusenie studia? (25.05.17)
Dobry den , chcela by som sa spytat som studentkou 5. Rocnika na vs a chcela by som studium prerusit na jeden rok. Som povinna platit si zdravotne poistenie sama ? Co vsetko je potrebne pri preruseni ...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk