Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
5 0
Zákonník práce, § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely DRAK (19.04.12)
Priemerný zárobok sa používa na určenie náhrady mzdy pri prekážkach v práci, dovolenke, pri výpočte odstupného a odchodného atď. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzd...
1 0
Práca v Rakúsku a zdravotné poistenie (19.05.18)
Dobrý den. Potrebujem vybavit formulár 106 a 104. teda dosial som si vedela so všetkým poradit,ale tu som na najspodnejšom dne. Pretože vždy ked volám na poistovnu na sk po radu,tak dostanem vždy inú ...
1 1
EXEKÚCIE postup ako splácať (17.05.18)
Dobrý deň, v 3/2018 som dostala prednostnú exekúciu na nášho zamestnanca, začala som mu to strhávať z dvoch tretín zo mzdy, vychádza mu to 5,- Eur/mesiac. Dnes som dostala druhú exekúciu taktiež predn...
1 0
Poberanie dávky materské a PP (16.05.18)
Dobrý deň, prosím Vás pekne o Váš názor.. Prijali sme do PP zamestnanca, ktorý mi vydokladoval, že poberá dávku materské (z iného pracovného pomeru).. z uvedeného vyplýva, že sa z príjmu bude platiť...
1 1
Kedy vzniká verejné zdravotné poistenie? (10.05.18)
Mladý pán sa vysťahoval zo Slovenska do zahraničia (nie EU) pred 4 rokmi, trvalý pobyt u nás mal zrušený. V apríli sa po rozvode vrátil na Slovensko, znovu má trvalý pobyt u nás. A dnes prišiel na to,...
1 2
Súbeh TPP a živnosti - odvody (09.05.18)
Dobrý deň, mám takýto problém a kto mi ho pomôže vyriešiť, dám mu princeznú a pol kráľovstva. 31 .7. 2016 som ukončil živnosť, ktorú som mal 2 roky, pretože mi vychádzali vysoké 300€ odvody a tak s...
1 0
Živnosť popri zamestnaní - ukončenie pracovného pomeru (08.05.18)
Dobrý deň prajem, Mám založenú živnosť popri zamestnaní avšak pracovný pomer som ukončil dňom 30.4.2018. Chcem sa opýtať ako postupovať v prípade odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a či...
1 0
nastup do prace (07.05.18)
Poprosim radu...nastupila som k 2.5.2018 do prace a predtym som bola na rodicovskej s mladsim synom. Od 1.4. manzel nastupil na matersku a ja som zostala doma / vyslo to 1 mesiac/ ako matka starajuca ...
1 0
živnostník dôchodca a pracovná zmluva (03.05.18)
Živnostník poberajúci starobný dôchodok sa chce zamestnať na hlavný pracovný pomer - pracovnú zmluvu. Moja otázka čo odvody ako živnostník? Živnosť pozastavenú mať nebude, musí si ďalej platiť odvody ...
1 1
Prihlásenie zamestnanca - občana EU - do zdravotnej poisťovne (02.05.18)
Pozdravujem, no ,mám takýto problém...začiatkom roka zdravotná poisťovňa zasielala potvrdenia k uplatneniu § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v období po 1. januári 2018, že zamestnanec bez...
3 2
Je povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni evidenciu na úrade práce? (02.05.18)
Manžel sa zaevidoval na úrade práce. Chcela by som sa opýtať, či má povinnosť oznámiť túto skutočnosť všeobecnej zdravotnej poisťovni? Ďakujem.
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
1 0
Vyplatenie podielov na zisku (24.04.18)
v r.2017 s.r.o. vyplatila svojim spoločníkom podiely na zisku z roku 2011 a 2012 - kedy sa platí odvod do zdravotnej poisťovne? a má niekto tlačivo do zdrav.poisťovne, kde sa to oznamuje??Našla som le...
1 0
Materská a dohoda_vykazovanie kalend.dní v ZP (23.04.18)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec poberá dávku materské a zároveň pracuje u iného zamestnávateľa (na iný druh činnosti). Vo výkaze do zdravotnej poisťovne má v časti "Zoznam zamestnancov" uveden...
1 2
Zaplatenie poistenia cudzinca CR (18.04.18)
Dobrý den, Mame s priatelkou dilemu. Moja priatelka je ceska, ktorá zacala pracovať 1.1.2018 na Slovensku. Dna 31.03.2018 dala výpoved v praci . Dna 09.04.2018 si nasla znova prácu na SVK . Dnes prisl...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk