Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
11 0
Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov DRAK (04.11.13)
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Za zamestnanca na účely nemocenského...

...4 bude 520 + 100 = 620 eur. Vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie bude 100 eur. Atď. Zdravotné poistenie, oprava 14.2.2014: Inak to je pri zdravotnom poistení. Ak ide o bývalého zames...
10 0
Z akých príjmov (mimo zamestnania) sa neplatia odvody? DRAK (01.09.09)
V článku http://www.porada.sk/t118887-z-akych-prijmov-zamestnanca-sa-neplatia-odvody.html sú uvedené príjmy zamestnanca (zamestnanec v pracovnom pomere), z ktorých sa neplatia odvody. V tomto príspevk...
1 0
Ako zaúčtovať platbu exekútorovi v JU? (Včera)
Dlh voči zdravotnej poisťovni za r.2013 bol napr .700€. V roku 2014 suma s exekúciou 1000€. Neviem ako to zaúčtovať v JÚ.
2 3
Reštruktúra Váhostavu (Včera)
Tak neviem, počítam dobre? Platiteľ DPH má pohľadávku u Váhostavu vo výške 120 aj s dph. 20 odviedol štátu hneď, týchto 20 si samozrejme uplatnil váhostav ako vratku DPH. a teraz z tých 120 dostane ...
1 1
Ako si vypočíta živnostník preddavky na zdravotnú poisťovňu, ak: (Včera)
Ako si vypočíta živnostník preddavky na zdravotnú poisťovňu, ak: príjmy zo živnosti 10 000 Eur výdavky zo živnosti 5 000 Eur príjmy ako zamestnanec 8 000 Eur výdavky na zdra. a soc. ako zamestnane...
1 0
Ako sa vysporiadať s neplatiacim spoluvlastníkom? (26.03.15)
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o riešenie tohto problému: V rodine, kde zomrel otec, bol dom s pozemkom rozdelený takto: matka 1/2 a dvaja bratia majú napoly druhú 1/2. V dome momentálne nik ne...
1 0
Platba do zdravotnej poisťovne (26.03.15)
Chcela by som vedieť, koľko si budem musieť zaplatiť do zdravotnej poisťovne, ak prechádzam z jedného zamestnania do druhého ( ako zamestnanec na pracovnú zmluvu). Ide o to, že jeden pracovný pomer m...
1 2
Rozdelenie zisku (25.03.15)
- Spoločnosť s.r.o. vykázala v roku 2014 zisk. Jediný spoločník firmy chce zisk použiť na vyplatenie záväzku voči spoločníkovi (voči sebe) - na vyplatenie dotácie, ktorú poskytol firme. Platia sa z ta...
1 0
Uzávierkové operácie - neuhradené zdravotné poistenie v Pohode (25.03.15)
Do akého stlpca vrámci uzávierkových operácii pri skončení podnikania má byť zaradené neuhradené poistné SZČO na ZP a SP ? Podľa mňa do stĺpca 15, ale Pohoda mi ponúka v predvolených predkontáciách le...
1 1
Daňové priznanie (25.03.15)
Poprosila by som o radu ,či v daňovom priznaní typ B v tabuľke na účely soc.poistenia a zdravotného poistenia do riadku 12 mám zarátať aj fond nezamestnaných.Ďakujem!!!
4 0
Poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a invalidné poistenie (25.11.06)
Platí poistné na invalidné poistenie poistenec, ktorému bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004? A aká sa ho týka sadzba poistného na zdravotné poist...
1 0
Cudzinec na urade prace (24.03.15)
Dobry den, obcan Rumunska momentalne oficialne pracuje na Slovensku (IBM). O mesiac mu konci zmluva a teda zamestnavatel ho odhlasi aj zo zdravotnej poistovne. Chce vsak ostat na Slovensku. Moze ist ...
1 0
Mandátna zmluva - daňové priznanie (19.03.15)
Fyzická osoba nepodnikateľ, pracoval v roku 2014 len na základe mandátnej zmluvy - sprostredkovanie predaja služieb pre telekomunik. spoločnosť. Odvody do zdravotnej poisťovne si platil za toto obdobi...
1 3
Zdravotne odvody z dividend r.2014 - vymeriavaci zaklad a sadzba, platenie (18.03.15)
Chcem sa uistit a mozno to pomoze aj ostatnym. Uz od minuleho roku cize dividendy vyplatene v r. 2014 za 2013 a to plati aj pre dividendy za 2014 vyplatene v dalsich rokoch plati: - sadzaba 14% z cel...
1 1
Dochodca a zdravotne poistenie z prenajmu. (23.03.15)
Mozete mi prosim povedat ci dochodca plati z prenajmu bytu dan aj zdravotne poistenie? Alebo poistenie nemusi?
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk