Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Vysoké výživné,neostane mi ani životné minimum. (Dnes)
Dobrý deň, dnes som bol na súde a po roku sudkyňa rozhodla vo veci zvýšenia výživného. Mám srdcovú vadu a od lekára mám zakázanú ťažko namáhavú prácu, prácu v noci a prácu vo výškach. Vo svojom ok...
1 3
Nesprávne vystavená mzda (Dnes)
Dobrý deň, zamestnancovi dohodárovi (poberateľ invalid.dôchodku) sa omylom zle vystavila mzda. Bolo mu vyrátané zdravotné poistenie (za zamestnanca i zamestnávateľa), pričom to nemalo byť. Mzda mu u...
1 0
Je správne vypočítaná suma na zaplatenie zdravotného poistenia pri vyplatení zisku? (Dnes)
VH=46 942,78 zaplatená daň bola 10 327,41 z toho 5% do RF =5 126,1518 46942,78-10327,41-5126,1518 =31489,22 takže suma s ktorej sa vypočíta zdravotné poistenie je 31489,22 ?
1 1
Student odvody z dividend (05.10.15)
Ak studentovy vysokej skoly vyplatia dividendy musi platit 14% odvody do ZP?
1 0
Odvod poistného zo mzdy do ZP za zamestnanca, ktorý nie je zdravotne poistený na Slovensku (04.10.15)
Poprosím o radu. Naša zamestnankyňa je od roku 2012 na MD, RD, teraz znova na MD. Žije s deťmi a manželom v ČR, kde má manžel pracovný pomer. Trvalý pobyt majú na Slovensku. Zamestnankyňa je cez E106 ...
1 0
Doplatenie poistenia v nezamestnanosti (04.10.15)
Dobrý deň, u minulého zamestnávateľa som pracoval do 10.8.2015. Následne som sa presťahoval a u nového zamestnávateľa som začal pracovať od 19.8. Za vzniknuté obdobie mi vznikol nedoplatok na zdrav...
1 0
ako platí odvody do zdravotnej poisťovne dôchodca SZČO? (03.10.15)
v roku 2014 bola prerušená živnosť ,obnovená od 1.2.2015 už počas riadneho dôchodku - ako platiť odvod do ZP ? V ZP mi jedna pracovníčka povedala ,že platím plný odvod napriek skutočnosti ,že v roku 2...
6 0
Poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a invalidné poistenie (25.11.06)
Platí poistné na invalidné poistenie poistenec, ktorému bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004? A aká sa ho týka sadzba poistného na zdravotné poist...
1 2
Čiastočný invalid - samoplatiteľ (30.09.15)
Dobrý deň, čiastočný invalidný dôchodca sa musí buď zaevidovať na UP, alebo pracovať alebo byť samoplatiteľ? A ako samoplatiteľ platí len ZP a v polovičnej výške? Ďakujem
1 1
Dohoda o ukonceni PP pocas DP a nasledne poistne vztahy, resp. evidencia na UP (29.09.15)
Ahojte, nazdvazujem na predchadzajucu otazku, ako je nutne, resp. je nejvhodnejsie postupovat v nasledovnom pripade: Zamestnanec je PN od 04/2015. Podla posudku odborneho lekara a lekara PZS je dlhodo...
10 0
Z akých príjmov (mimo zamestnania) sa neplatia odvody? DRAK (01.09.09)
V článku http://www.porada.sk/t118887-z-akych-prijmov-zamestnanca-sa-neplatia-odvody.html sú uvedené príjmy zamestnanca (zamestnanec v pracovnom pomere), z ktorých sa neplatia odvody. V tomto príspevk...
2 4
Nesprávne poukázaná odpočítateľná položka ZP (29.09.15)
Poprosím o radu. Máme zamestnankyňu ktorá zatajila že má živnosť. V roku 2014 jej bolo urobené ročné zúčtovanie, čo byť nemalo a v roku 2015 jej bola uplatňovaná odpočítateľná položka na zdravotné od...
11 0
Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov DRAK (04.11.13)
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Za zamestnanca na účely nemocenského...

...4 bude 520 + 100 = 620 eur. Vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie bude 100 eur. Atď. Zdravotné poistenie, oprava 14.2.2014: Inak to je pri zdravotnom poistení. Ak ide o bývalého zames...
6 0
Poistné člena a zapisovateľa volebnej komisie DRAK (27.10.13)
Členovia, zapisovateľ a predseda volebnej komisie vykonávajú svoju činnosť na základe zákona 303/2001 Z.z. Členovia komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu. Zapisovateľa vymenúva a odvoláva s...
1 2
Druhá vysoká škola - čo platí štát? (25.09.15)
Zdravím, tento akademický rok budem končiť svoju prvú vysokú školu - mgr. študium , ale vidím že môj odbor nemá zmysel a zatiaľ som nemal šancu sa zamestnať v tomto odbore. Chcel by som ísť opäť na...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk