Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
2 3
ako to je s odvodmi (23.05.15)
Som invalidný dôchodca uznaný na 45% chcel by som sa informovať kto za mňa teraz odvádza poistenie do socialky a zdravotné poistenie som teraz bez prace . Ďakujem za info a ešte by som...
5 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...

...vyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí z tohto príjmu a aké sú oznamovacie povinnosti?</SPAN> Zdravotné poistenie. Keďže zamestnankyňa je odhlásená ako zamestnanec zo zdravotnej poisťovne, a bu...
1 0
vrátenie platby od zdrav. poisťovne ? (21.05.15)
zdravotná poistovna nám vrátila platbu za poistné , kedže tá platba n emala minulý mesiac odíst. Ako to zaúčtujem ako 221/688 mimor. výnos ??
1 1
SZČO: Zmena priezviska + bydliska - aké zmeny na na úradoch? (20.05.15)
Zmenila som si bydlisko a aj priezvisko. Co z toho vyplyva pre mna ako SZCO. Kde vsade hlasit zmeny? narychlo len: Soc. poistovna, zdravotna poistovna, danovy urad, zivnostensky urad.... ? Treba tie z...
1 2
Môžem si od zdravotnej poisťovne žiadať peniaze nazad, ak som za jedno a to isté obdobie zaplatila v dvoch krajinách poistné 2 krát? (20.05.15)
Mám výplatné pásky...doklad o zaplatení poistenia v inej krajine. Ako mám postupovať? Ľudia v poisťovni nie sú ústretoví...
13 1
Prenos dávok v nezamestnanosti z Nemecka - ako som si vybavila (18.05.15)
Odpoviem si sama, pre pripad ak by to niekomu v budúcnosti pomohlo :) Takže som išla na úrad práce /Agentur fur Arbeit/ pár dní pred koncom zmluvy, oznámiť že nebudem mať zmluvu predlženu a zároven že...
14 45
ZP - Oznamovanie príjmov z dividend alebo z výkonu os.asistencie do 31.5.2012 (24.04.12)
Zo stránky VšZP : Mali ste v roku 2011 príjmy z dividend alebo príjmy z výkonu osobnej asistencie? Nezabudnite si splniť oznamovaciu povinnosť do 31.05.2012 Dňa 15.04.2012 nadobu...
1 2
zdravotné poistenie a príjem z prenájmu (15.05.15)
Dobrý deň, neviem, či som dobre zaradila otázku, dlhšie som tu nebola. Prosím Vás podľa akého § v zákone o zdravotnom poistení môžem povedať, že príjmy z prenájmu podľa §8 nepodliehajú zdravotnému poi...
1 2
Povinnosti voči Sociálnej a Zdravotnej poisťovni (14.05.15)
Dobrý deň, V dobe od 2.11.2013-30.4.2015 som pracoval u svojho minulého zamestnávateľa. Od 6.5.2015 pracujem u svojho terajšieho zamestnávateľa. Vznikla mi nejaká povinnosť/ záväzok voči Sociálnej...
1 7
Lekári mi zamietli vypísať liek alebo zdravotní starostlivosť z dôvodu že som neplatič alebo dlžník Zdrav. Poisťovne Dôvera. (13.05.15)
Dobrí deň. Žiadam Vás o vyjadrenie lebo na moje otázky som nedostal odpoveď na info linke Dôvera a.s.. Lekári mi zamietli vypísať liek alebo zdravotní starostlivosť z dôvodu že som neplatič alebo d...
11 0
Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov DRAK (04.11.13)
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Za zamestnanca na účely nemocenského...

...4 bude 520 + 100 = 620 eur. Vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie bude 100 eur. Atď. Zdravotné poistenie, oprava 14.2.2014: Inak to je pri zdravotnom poistení. Ak ide o bývalého zames...
1 1
Oznamenie zmeny bydliska do ZP (12.05.15)
Zmenu bydliska zamestnanca do zdravotnej poisťovne oznamuje zamestnávateľ alebo zamestnanec?
1 0
odpočítateľná položka na zdravotné poistenie (11.05.15)
Ahojte, vrta mi hlavou, ked si z-nci neuplatnia odpočítateľnu položku mesačne, ale ročne v ročnom zuctovani, zdravotna poistivna im vráti preplatok. Co sa tyka z-tela, on plati mesacne preddavky na zd...
1 0
DOPČ v Money S3 a zdravotné prihlášky (07.05.15)
Ahojte, chcela by som Vás poprosiť kto robí v Money S3 mzdy ako odhlasujete a prihlasujete zamestnancov do zdravotnej poisťovne alebo ako to zadávate ak pracujú len niekoľko dni v mesiaci. ďakuje...
10 0
Z akých príjmov (mimo zamestnania) sa neplatia odvody? DRAK (01.09.09)
V článku http://www.porada.sk/t118887-z-akych-prijmov-zamestnanca-sa-neplatia-odvody.html sú uvedené príjmy zamestnanca (zamestnanec v pracovnom pomere), z ktorých sa neplatia odvody. V tomto príspevk...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk