Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Kde zaučtujem preplatok na zdravotnom poistení za rok 2015 na základe RZZP za rok 2015 za zamestnávateľa a zamestnanca v JU - alfa plus? (Včera)
Poprosila by som o odpoveď, kde zaučtujem preplatky z RZZP 2015 za zamestnanca a zamestnávateľa z RZZP za rok 2015, ktoré nám posielajú zdravotné poisťovne na účet. Za odpovede ďakujem.
1 0
príležitostný príjem a zdravotné odvody (21.10.16)
Ak má dôchodca jednorazový príležitostný príjem vo výške napr. 1800 eur. Nevniká mu povinnosť podať daňové priznanie, nakoľko 1800-500=1300 (do výšky 1901,67 eur sa nepodáva DP). Ale ako je to...
1 0
škoda nárokovaná po ukončení pracovného pomeru (21.10.16)
V júni zamestnanec vydal zdravotnícke pomôcky na poukaz, ktoré v septembri vrátila zdravotná poisťovňa ako neuhradené. Jeho pracovný pomer skončil k 31.8.2016. Teraz 22.10. 2016 zamestnávateľ požaduj...
1 0
RZZP-výpočet (20.10.16)
Prijmy pre výpočet RZZP: VZ zamestnanca 20000 a poistné 800 podiely na zisku 50000 Berie sa pre výpočet z celkových príjmov max.VZ, alebo z každého osobitne maximum. Ako je to potom, zdravotka vyčís...
1 0
Nakumulovaný preplatok v poisťovni (20.10.16)
Čo mám robiť s nakumulovaným preplatok v zdravotnej poisťovni, ktorý sa dlhšie ťahá a neviem už ani spatne dohľadať ako vznikol?
1 1
Dividendy 2015 vyplácané viacerým spoločníkom (18.10.16)
Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2015. Sú 3 spoločníci. Každý spoločník dostane po 60.000 eur. Aký preddavok zaplatí firma do zdravotnej poisťovne. Bude to za každého spoločníka ma...
1 1
Ako opravím chybný dátum v oznámení zamestnávateľa o poistencoch v ZP? (17.10.16)
Prihlasovala som DoVP na ZP a zmýlila som sa v dátume začiatku. Zadala som Z:16.10.16 a K:22.10.16. Mám podať OPRAVNÝ so správnymi dátumami Z:17.10.16 a K:22.10.16? Alebo podať ešte raz NOVÝ s riadkam...
1 0
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatky/nedoplatky a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom (11.10.16)
Prosím Vás ako postupujete pri vracaní preplatkov RZZP zamestnancom a kedy im ich dávate do miezd alebo stŕhate nedoplatky RZZP z miezd zamestanancov? Robíme externe mzdy a zamestnávatelia nám posiela...
1 0
SZČO a povinnosti voči poisťovni počas PN (06.10.16)
Zdravím, som szčo a idem na operáciu, takže budem PN. Mám povinnosť to nejako oznámiť zdravotnej poisťovni? Ďakujem
1 0
Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z hospodárenia v lesoch (07.10.16)
zdroj: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.10.05_poz_spolocenstva.pdf Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb dosiahnutých z...
1 1
Nedoplatok zdravotneho poistenia - zamestnanec (06.10.16)
Chcem si ujasnit 2 veci : 1) ak ma zamestnanec nedoplatok zdravotneho poistenia a podaval si danove priznanie sam, pricom v case RZZP nemal zamestnavatela, takze mu prisla vyzva na zaplatenie nedopla...
2 2
Slobodne povolanie - skladatel - popri zamestanni - ako na dane? (05.10.16)
Zdravim Z dostupnych informacii som sa docital, ze v pripade umelcov - v mojom pripade skladatel - nemusim mat zivnost. Existuje tzv. slobodne povolanie, kde je treba sa zaregistrovat a dostanem DIC. ...
3 6
RZZP 2015 - preplatok pre konateľa ? (02.10.16)
Ahojte, konateľ poberal odmenu na základe Zmluvy o výkone funkcie konateľa. Prihlásený bol do zdravotnej poisťovne pod kódom 2. Mesačná odmena 20 EUR, mesačné odvody do ZP spolu za zamestnanca a...
2 1
Zamestnanec zdravotne poistený v zahraničí - odvody do ZP (03.10.16)
Dobrý deň, mali sme v auguste zamestnanú slečnu na dohodu o vykonaní práce, prihlásila som ju do ZP, odtiaľ mi prišlo, že je kategória nezlučiteľná s inou EU kategóriou, pracovníčka ZP mi povedala, ...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk