Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
Ukončenie pn v zdravotnej poisťovni (Včera)
Náš zamestnanec doniesol po skončení pn-ky potvrdenie od lekára o ukončení PN , kde je uvedený dátum skončenia a nástup do práce 29.6.2015. Do zdravotnej poisťovne idem poslať oznámenie zamestnávateľa...
1 0
Čo je potrebné pri zamestnaní občana českej národnosti na území Slovenska na dohodu o vykonaní práce? (28.06.15)
Viem že je potrebné zaslať na Príslušný úrad práce informačnú kartu a tiež je potrebné, aby si vybavil zdravotné poistenie na Slovensku a samozrejme prihlásenie do soc. poisťovne. Alebo sa uvedené týk...
1 0
DP typ A Taliansko (24.03.14)
Potrebujem potvrdiť jeden pojem: Contributi a caroco dei lavoratore trattenuti - je daný výraz ktorý je uvedený na CUD - odvody na sociálne a zdravotné poistenie???? Ide o DP typ A na zamestnantca v T...
1 0
Pohľadávka z predaja nehnuteľnosti - postúpenie (25.06.15)
2012 – nákup pozemku 10.000€ 2013 – predaj pozemku 100.000€ Zisk súkromná osoba, nepodnikateľ je 90.000 – v prípade zaplatenia kúpnej ceny Uvedený pozemok som predal ako súkromná osoba firme, kde...

.... V prípade uhradenia kúpnej ceny v plnej výške: musím ako súkromná osoba odviesť Daň zo zisku + Zdravotné poistenie? V akej výške (%) z akého základu? Vopred ďakujem za Vaše odpovede či názory D...
5 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...

...vyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí z tohto príjmu a aké sú oznamovacie povinnosti?</SPAN> Zdravotné poistenie. Keďže zamestnankyňa je odhlásená ako zamestnanec zo zdravotnej poisťovne, a bu...
1 0
Živnosť alebo s.r.o. popri zamestnaní v Rakúsku (22.06.15)
Dobrý deň, Stručne: Som zamestnaný na tpp zmluvu v Rakúsku a každý den dochádzam do práce z BA, čiže bydlisko naďalej ostáva na SR. Chcel by som začať ale podnikať a vrámci zníženia nákladov, by som ...
2 0
Vyplatenie peňazí z s.r.o. (23.06.15)
Zdravím, chcem sa opýtať, je možnosť vyplatenia peňazí z s.r.o bez toho, aby som musel platiť sociálne poistenie? Pri vyplácaní podielu na zistku, raz za rok, zaplatím len zdravotné poistenie, soc...
1 2
Musím ako nová SZČO platiť odvody do ZP ak som zároveň poistenec štátu? (20.06.15)
Zdravím, na stránke podnikajte.sk (konkrétne TU) som sa dočítal nasledovné: ,,Ak si študent (poistenec štátu), ktorý nikdy nebol SZČO, založí v roku 2015 živnosť (stane sa SZČO), výšku predda...
2 0
premlcacia doba vymahania pohladavok zdravotnej a socialnej poistovne (06.06.15)
mili poradcovia mam otazku! v roku 2001 som odisla do zahranicia kde zijem doteraz. a pred odchodom som sa odhlasila zo zdravotnej poistovne a socialnej poistovne.ked som sa odhlasovala nebolo mi...
1 3
Existuje na slovensku take nieco ako Rodinne poistenie ? (19.06.15)
žijem dlhodobo v zahranici. a mam otazku ako to funguje na slovensku ? V nemecku napriklat ked pracuje iba manzel a zena nepracuje (zena v domacnosti nie nezamestnana) tak je zdravotne poistena ce...
1 0
Odvody do zdravotnej poisťovne - zmluva o pracovnej činnosti (16.06.15)
Mám povinnosť uhrádzať odvody do zdravotnej poisťovne ak ide o nepravidelnú činnosť dôchodcu na zmluvu o pracovnej činnosti? ďakujem
1 0
Pracovný čas na 4 hod. týždenne a odvody do ZP (16.06.15)
Ahojte, prosím Vás, zaujíma ma, že ak zamestnanec by u nás pracoval na PZ 4 hod. týždenne, tak musí byť presne v zmluve uvedené, v ktorý deň bude pracovať, resp. je potrebné presne rozvrhnúť pracovný...
1 0
vyradenie z up treba dať doklad o vyradení zdravotnej poisťovni (14.06.15)
treba zaniesť doklad o vyradení z evidencie úradu práce aj do zdravotnej posťovne?dakujem
1 0
Prechod z JU na PU - dodanenie pohľadávok a záväzkov (13.06.15)
Mojou prvou otázkou je či sa pohľadávky pri prechode z JU na PU dodaňujú v plnej výške (včítane DPH), alebo len suma bez DPH. Dodanenie sa zúčtuje na účtoch 491/648. A rovnako u záväzkov sa 548/491 ti...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk