Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 1
Platia sa napr. odvody do zdravotnej poisťovne pri dedení? (Včera)
V januára 2017 sme 3 súrodenci zdedili po otcovi poľnohospodársku pôdu, napísali sme ju na sestru s povinnosťou vyplatiť nás pri predaji. Pôdu sme v piatok predali. Budeme platiť ja s bratom daň /keďž...
1 2
Ake ma čakaju odvody do socialnej a zdravotnej poistovne ? (21.03.17)
Zivnost som si založil v 08/2016 , v obdobi od 01/2016 - 07/2016 som bol zamestanany .. Od 09/16 som si platil min. odvody do ZP Danove priznanie mi vyšlo nasledovne : zaklad dane - 7147,97 Dan...
1 0
Ako zapísať do DP FO B odvody a nedoplatky nevyplývajúce z ročného zúčtovania? (21.03.17)
Som SZČO s pausalnymi vydavkami. Mam problem ako zapisat do DP FO B 2016 socialne a zdravotne odvody s nedoplatkom z rocneho zuctovania, ale mala som v minulom roku aj individualny doplatok salda. Uve...
0 0
Zamestnanec na nepl.voľne má príjem. Platí sa sociálne a zdravotné poistenie? (22.11.06)
Zamestnanec je na dlhodobom neplatenom voľne - poskytnutom po dohode so zamestnávateľom - od 1.9.2006. Vo výplate za mesiac november 2006 dostane tak ako každý iný zamestnanec odmenu za celoročné výsl...
1 0
Prikazna zmluva-neodvedene odvody ani dan (21.03.17)
fo osoba popri rodicovskej dovolenke a osobnej asistencii ma prijem z prikaznej zmluvy 400 eur. PZ je na cistiace a upratovacie prace termin napr. 1.8.-1.12. K prikaznej zmluve mam len potvrdenie, ze ...
1 1
ako odhlasim zamestnanca zo zdravotnej poistovne? VŠZP (20.03.17)
Zamestnancovi skončila zmluva na dobu určitú. Akym sposobom ho odhlasim zo VŠZP? mýlim sa ak si myslim , že na to použijem Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch? ale aký kod tam má byť? Dakujem
1 0
PN a vyplatené odchodné (20.03.17)
Zdravím. Zamestnankyňa - dôchodkyňa je momentálne na PN. Počas PN chce ukončiť PP dohodou. Bude jej vyplatené odchodné a nevyčerpaná dovolenka. Je jedno ku ktorému dňu ukončíme PP, či 1.05. alebo 31.0...
1 0
Jednorazova odmena konatela - odvody (19.03.17)
Dobry den, konatel chcel vyplatit jednorazovu odmenu 10000 € v roku 2016 s tym, ze bol prihlaseni do socialky a zdravotky iba 1 den, napr. 15.11.2016. Cely rok si ziadnu inu odmenu nevyplatil. Je spra...
1 0
dodatočné daňové priznanie za r.2015 - r. 42 (23.01.17)
Ahojte, chcem si overiť, či postupujem správne pri vypĺňaní dodatočného daňového priznania za rok 2015. Riadne DP bolo vyplnené celé zle - vyrátané paušálne výdavky, zaškrtnutá daňová evidencia pod t...
6 0
Poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a invalidné poistenie (25.11.06)
Platí poistné na invalidné poistenie poistenec, ktorému bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004? A aká sa ho týka sadzba poistného na zdravotné poist...
1 1
práca v zahraničí - príloha č. 2 č. 2 DP (12.03.17)
Vypĺňa sa príloha č. 2 "Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia" riadky 9-15, ak má daňovník len príjmy zo zahraničia? Má príjem zo závislej činnosti v Nemecku a živnosti v Rakúsku.
1 0
VZ pre výpočet nemocenskej dávky (11.03.17)
Zamestnankyňa má odpracovaných 25 rokov v organizácii, odkiaľ bola ale v októbri 2016 prepustená. Nechcela ísť na úrad práce a tak si od novembra otvorila živnosť a platila len zdravotné poistenie plu...
1 1
Daňové priznanie na daň z príjmov FO za rok 2016 (09.03.17)
Vie mi niekto poradiť, ako správne vyplniť daňové priznanie k daní z príjmov za rok 2016, keď som celý rok pracoval v Českej republike - v českej firme? Aj zdravotne som poistený v českej zdravotnej p...
1 0
DP "B" , príloha č. 2, r. 15 (08.03.17)
čo sa vypĺňa do riadku č. 15? preddavky za 11 mesiacov, alebo za 12 mesiacov?
0 0
Preplatok z RZZP - zdanenie DRAK (04.10.08)
1. Poistenec - SZČO, podával RZZP sám, preplatok mu vracia zdravotná poisťovňa Podľa § 43 ods. 3 písm. l) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, daň z príjmov sa vyberá zrážkou, ak ide o poistné z...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk