Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
10 0
Z akých príjmov (mimo zamestnania) sa neplatia odvody? DRAK (01.09.09)
V článku http://www.porada.sk/t118887-z-akych-prijmov-zamestnanca-sa-neplatia-odvody.html sú uvedené príjmy zamestnanca (zamestnanec v pracovnom pomere), z ktorých sa neplatia odvody. V tomto príspevk...
1 0
praca cez agenturu /som cudzinec-Talian/ nastupil som do prace cez prac.agenturu, ake su moje povinnosti ? (21.01.19)
Aké su povinnosti pri nástupe do zamestnania kde to treba ohlásit -urad prace,zdravotná poistovna,socialna poistovna a.i.?pretože pracovná agentura nemá záujem pomáhat, čo dalej ake su moje povinnosti
1 1
Ako zaúčtovať preplatky zo sociálnej a zdravotnej poisťovne (JU+paušálne výdavky) (17.01.19)
Dobrý deň, ako SZČO si za minulý rok uplatňujem paušálne výdavky. Zaujímalo by ma, ako mám zohľadniť v príjmoch/odvodoch do poisťovní nasledujúce položky: 1) Vrátenie preplatkov zo sociálnej poisť...
1 0
zamestnanec zmenil zdravotnu poistovnu (07.01.19)
zamestnanec zmenil zdravotnu poisťovnu ako postupovať ako jeho zamesntávateľ?odhlásiť ho zo starej poisťovne a prihlásiť do novej?Ďakujem
1 2
Ako je to v prípade zmeny zdravotnej poisťovne počas rodičovskej dovolenky zamestnankyni? (04.01.19)
Dobrý deň, som začiatočný mzdový účtovník a bola by som rada ak by sa tu našla nejaká dobrá duša, ktorá mi odpovie na moju otázku. Ako je to v prípade zmeny zdravotnej poisťovne počas rodičovskej d...
1 0
Ako postupovať aby mi Sociálna posiťovňa priznala materské ako otcovi? (05.01.19)
Manželka ukončila poberanie materského v októbri 2018. Momentálne poberá rodičovský príspevok. Ja som pracujem (závislá činnosť). Ako máme postupovať pri žiadosti o materskú dovolenku (MD) a poberanie...
1 2
variabilny symbol pri platbe odvodov do zdra.poistovne (02.01.19)
szčo začne od januara platiť odvod do zdravotnej poistovne len neviem ako variabilny symbol ma uvadzať svoje ičo alebo rodné číslo dakujem
1 0
Sociálny fond a odvod poistného (02.01.19)
Zamestnancovi bol vyplatený príspevok zo sociálneho fondu v mesiaci december 2018 . Tento zamestnanec bol ale v decembri na PN, čiže nemal žiaden vymeriavací základ. Má sa odviesť z tohto príspevku o...
1 0
Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie (18.11.06)
Čo sa má uvádzať v mesačnom výkaze preddavkov na zdravotné poistenie v položkách: - počet dní, - celkový príjem a - vymeriavací základ?
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...

...vyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí z tohto príjmu a aké sú oznamovacie povinnosti?</SPAN> Zdravotné poistenie. Keďže zamestnankyňa je odhlásená ako zamestnanec zo zdravotnej poisťovne, a bu...
1 3
Môže mať štatutár ktorého jediný príjem je odmena za výkon funkcie odpočitateľnú položku na zdravotné poistenie? (17.12.18)
Nejde mi to do hlavy, lebo podľa mňa nemôže mať odpočitateľnú položku zdravotného poistenia, ale ročné zúčtovanie ZP urobila pekne krásne a má preplatok - všetko vratku. Tak čítam a čítam, ale nikde s...
1 0
Uctovnici pomozte mi s pripadom: prijem autora, zdanenie, soc.odv, zdr.odv, registracne a platobne povinnosti (konkretny pripad) (14.12.18)
Fyzicka osoba bola do 31.1.2018 SZCO platiaca vsetky odvody. Po preruseni zivnosti je uz len na TPP. V 11/18 uzavrela dohodu - zmluvu o dielo (prijem autora), s tym, ze si dan vysporiada sama v dan.pr...
2 3
čestné vyhlásenie pre lekára že som nepracoval počas PN (07.12.18)
Mám zdravotné poistenie, podla ktorého mám právo na vyplatenie poistného počas dlhodobej PN. Po vydokladovaní PN pre poisťovňu žiada tá od lekára potvrdenie od lekára (posiela ho priamo jemu). Ten ho ...
1 2
sociálna a zdravotná poisťovňa (05.12.18)
potrebovala by som vedieť, ak som dostala výpoveď z dôvodu úmyselného trestného činu a dostala som výpoveď zo štátnej správy, ako je to čo sa týka odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovni, mám si t...
1 0
Výplata podielov zo zisku za r. 2013-2016 (28.11.18)
Idem dvom spoločníkom s majetkovou účasťou (jeden je aj zamestnanec firmy a druhý SZČO) vyplácať podiely zo zisku za r. 2013-2016. Podľa informácií ktoré mám tieto podiely nie sú predmetom dane a plat...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk