Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 1
omylom vyplatená vyššia mzda (Včera)
ako postupovať,keď sme zamestnancovi za mesiac marec vyplatili vyššiu mzdu /čistá na účet z-nca/? Môžem mu o túto sumu poukázať menej na účet za mesiac apríl? samozrejme opravné výkazy do poisťovní po...
1 0
Prihlásenie dôchodcu na dohodu o vykonaní práce na 1 týždeň, aké odvody a poistne? (Včera)
ahojte, potrebujem poradiť ako prihlásiť dôchodcu na dohodu o vykonaní práce, neplatí sa za neho zdravotné poistenie, to znamená, že na ZP neposielam žiadnu prihlášku? a aké odvody platí v SP? a mám h...
1 0
Musí SZČO nahlásiť číslo účtu na daňový úrad? (04.05.16)
SZČO neplatca DPH má zriadený len osobný účet v banke, kde mu tak 3-krát do roka prídu peniaze z vystavených faktúr. Z tohto účtu uhrádza aj povinné poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Musí t...
1 3
Zamestnanec na PN po 52 týždni (04.05.16)
Dobrý deň, máme zamestnanca, ktorý je PN 52 týždňov. Ide si vybavovať invalidný dôchodok. Máme ako firma nejaké ohlasovacie alebo iné povinnosti? Zdravotné poistenie platí za neho štát?
1 0
Vymoženie platieb /preplatku/ zo zdravotnej poisťovne (02.05.16)
Dobrý deň, môj otec ma 72 rokov a je stále SZČO. Bohužial dnes sme zistili, že roky odvádzal plnú sumu zdravotného poistenia a mal odvádzať iba polovičku ako starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok...
1 0
zdravotné a dôchodkové poistenie pri dohode - treba doplácať? (29.04.16)
Dohoda o pracovnej činnosti, pravidelný príjem, pracovná doba 1 hod. denne, platia sa všetky odvody. Výska odvodov na zdravotné poistenie však je minimálna, cca 20 € mesačne. Nie je to málo? Nemusí si...
1 0
Uhradené ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (28.04.16)
Firma dostala ešte v r. 2015 oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorým bol nedoplatok. Firma ho hneď uhradila, ale zabudli to strhnúť vo výplate zamestnancovi. Môže sa mu t...
13 0
Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov DRAK (04.11.13)
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Za zamestnanca na účely nemocenského...

...4 bude 520 + 100 = 620 eur. Vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie bude 100 eur. Atď. Zdravotné poistenie, oprava 14.2.2014: Inak to je pri zdravotnom poistení. Ak ide o bývalého zames...
1 0
prihlásenie sa do rôznej zdravotnej poisťovne (26.04.16)
Dobrý deň, poprosím o radu, keď s kamarátom si sami nevieme rady. Človek pracujúci na živnosť sa odhlásil zo ZP na slovensku pre prácu v zahraničí. Mala to byť dlhodobá práca, no po mesiaci, sa to z...
1 0
Upratovanie v bytovom dome a dohoda versus odvody do ZP (25.04.16)
Upratovačka, ktorá je zamestnaná a okrem toho uptatuje aj v blokoch na sídlisku. Vlastníci bytov platia preddavkom v zálohových predpisoch za upratovanie. Správca s ňou ma uzatvorenú dohodu. Pri zisťo...
1 0
Dohoda o vykonaní práce versus odvody do zdravotnej poisťovne... (26.02.16)
Dobrý deň prajem. Mal by som jednu prosbu: V januári dcéra odpracovala dva týždne na dohodu . Moja otázka znie,či za tie dva týždne nemusí zamestnávateľ za ňu zaplatiť odvody do zdravotnej poisťovne? ...
1 0
Mesacny vykaz zdravotnej poistovne (25.04.16)
Do mesacneho vykazu zdravotnej poistovne ,do kolonky :"pocet vsetkych zamestnencov" sa rataju aj dohodari?
1 0
Oznamenie o príjmoch za rok 2015 (25.04.16)
Dobry den, viete mi poradit kde by som našla na stranke Všeobecnej zdravotnej poistovni tlačivo : "Oznámenie o príjmoch za rok 2015" , aby som si mohla splnit povinnost. Vďaka
1 1
Zdravotné poistenie (22.04.16)
Dobrý deň! Opatrovala som otca,ale on zomrel,nechcem byť evidovaná na úrade práce,viem,že vtedy musím platiť zdravotné poistenie.Chcela by som vedieť ako sa to dá vybaviť,a aké doklady sú potrebné? Ďa...
1 3
dohodár - invalid na pn-ke (21.04.16)
Dobrý deň, prosím o radu. Ide o zamestnanca, ktorý pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti a poberá invalidný dôchodok, odvody do zdravotnej poisťovne sa za neho neplatia, priniesol Pn-ku. Náro...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk