Zavrieť

Porady

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie Synonymá: odvody do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poistenie je zdravotné poistenie osôb, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s pokytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Rozoznávame niekoľko typov zdravotného poistenia:
1. Verejné zdravotné poistenie
2. Dobrovoľné zdravotné poistenie
3. Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie
vykonávajú zdravotné poisťovne.

Individuálne zdravotné poistenie
je poistenie, ktorým získate nadštandardné služby a nie je povinné.

Platenie poistného za verejné zdravotné poistenie


Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona, preto je u každého poistenca určené, kto za neho platí poistné.

Zamestnanec
– poistné platí zamestnávateľ. Výšku si zamestnanec môže skontrolovať na výplatnej páske.
SZČO – preddavky na poistné si platí sám/sama.
Samoplatiteľ – resp. dobrovoľne nezamestnaná osoba, platí si preddavky na poistné sám/sama.
Poistenec štátu – t.j. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa – v takýchto prípadoch platí poistné za poistenca štát.

Výška poistného
Zamestnanec a zamestnávateľ
Poistné sa vypočíta ako percentuálna sadzba z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Sadzba poistného je 14% z určeného vymeriavacieho základu, pričom zamestnávateľ platí 10% a zamestnanec 4%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7% (5% zamestnávateľ + 2% zamestnanec).
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku nie je určený, maximálny je vo výške 3.930 EUR.

SZČO
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.

Samoplatiteľ
Sadzba poistného je 14%.
U osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac je sadzba poistného 7%.
Minimálny vymeriavací základ mesačného preddavku je vo výške 393 EUR, maximálny vo výške 3.930 EUR.


Rozdiel medzi „poistným“ a „preddavkami na poistné“

Poistné
– celoročná čiastka, ktorá sa zúčtováva v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistného. Výška poistného za celý rok závisí od výšky skutočného príjmu dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Preddavky na poistné
– zálohové platby poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného.
••• viac••• menej
1 0
zdravotne poistenie od 01.01.2015 (Včera)
Ahojte poraďáci, riešim tému odpočitateľnej položky na zdravotné poistenie a mám príklad: Mesačná hrubá mzda za 1.-6./2015 bude 800,- EUR, t.j. odvod zamestnanca do ZP bude 32,- EUR mesačne. Mes...
16 0
Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.10.2013/1.1.2014 DRAK (06.10.13)
K 1.10.2013, respektíve k 1.1.2014 nadobúda účinnosť zákon č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Zákon nájdete v čiastke 52 Zbierky zákonov. Najdôl...
1 1
Mám povinnosť nahlásiť príkaznú zmluvu soc a zdravotnej poisťovni? (nejde o závislú činnosť) (19.11.14)
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám povinnosť nahlásiť príkaznú zmluvu a zaplatiť odvody (pokiaľ som nezamestnaná, alebo pracujem na dohodu o vykonaní práce - príjem po zdanení 200€). Ak je potrebné na...
1 0
zivnost pri prerušení študia zo zdravotných dôvodov (17.11.14)
Chcem sa spýtať, aké budem mať povinnosti, ak si chcem založiť živnosť na eshop. Momentálne mám prerušené štúdium na vysokej škole zo ZDRAVOTNÝCH dôvodov. Toto prerušenie mám do mája, potom budem do ...
1 1
Co vsetko moze ist do nedanovych vydavkov s.r.o. ? (16.11.14)
Chcem sa opytat, ci moze konatel firmy pouzit firemnu platobnu kartu aj na bezne nakupy sukromneho charakteru (potraviny atd.) s cielom dostat peniaze z uctu, aby sa z nich nemusel platit zdravotny od...
11 0
Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov DRAK (04.11.13)
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov. Za zamestnanca na účely nemocenského...

...4 bude 520 + 100 = 620 eur. Vymeriavací základ na úrazové a garančné poistenie bude 100 eur. Atď. Zdravotné poistenie, oprava 14.2.2014: Inak to je pri zdravotnom poistení. Ak ide o bývalého zames...
9 0
Z akých príjmov (mimo zamestnania) sa neplatia odvody? DRAK (01.09.09)
V článku http://www.porada.sk/t118887-z-akych-prijmov-zamestnanca-sa-neplatia-odvody.html sú uvedené príjmy zamestnanca (zamestnanec v pracovnom pomere), z ktorých sa neplatia odvody. V tomto príspevk...
7 0
Príjem počas materskej (12.06.12)
1. Môže mať zamestnankyňa príjem poćas materskej? 2. Aké sú oznamovacie povinnosti zamestnávateľa? 3. Aké poistné sa z takéhoto príjmu platí? 4. Môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane? 1. ...
1 4
Mám správny výpočet na zrážky pre exekútora? (11.11.14)
Prosím pozrite mi, vypočítal som, že žiadna zrážka pre exekútora nebude, zamestnanec s čistým príjmom 145 € mesačne bez detí slobodná. Pohľadávka je zo zdravotnej poisťovne.
1 0
SZČO + predĺžená rodičovská dovolenka + zdravotné poistenie. (08.11.14)
Som SZČO a od septembra som na predĺženej rodičovskej dovolenke. Nedostávam žiadny príspevok. Aký môžem mať príjem za rok 2014, aby mi pri RZZP nevyšiel platiť doplatok ?
1 1
Výška dane z prijmu z predaja nehnuteľnosti (07.11.14)
Chcem predať zdedenú čiastku bytu po mame, ktorá zomrela pred 3 rokmi. Nemám na zdedenej čiastke trvalý pobyt. Aká je výška dane z prijmu z predaja, ktorú budem musieť zaplatiť z mojej čiastky? A plat...
1 1
SZČO a dohoda o vykonaní práce - zdravotné poistenie (05.11.14)
Potrebujem vedieť, v akej výške si mám zaplatiť odvod do zdravotnej poisťovne za minulý mesiac (10/2014) ako živnostník, keď som mal uzavretú dohodu o vykonaní práce s prac. agentúrou od 16.10. do 31....
1 0
Podnikanie súbežne v ČR a SR (09.10.14)
Dobrý deň. Chcem si otvoriť živnosť súbežne v ČR, kde mám prechodný pobyt a žijem, čiže aj navštevujem lekarov a v SR, kde mám trvalý pobyt, ale sa nezdržujem toľko času. Kde budem platiť zdravot...
1 0
Účet 364 a odvod do zdravotnej poisťovne (03.11.14)
Ahojte, prosím Vás o radu. Konatelia po rozdelení zisku rok 2012 a 2013 si určili podiel zo zisku spoločníkov pri rozdeľovaní zisku 10.000€. Je to na účte 364 a vyplatené to nebolo. Kedy sa robí po ro...
1 0
Zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie (03.11.14)
30.6.2014 som skončil trvalý pracovný pomer, následne od 1.7. som pracoval na dohodu u toho istého zamestnávateľa. 31.10.2014 mi skončila práca na dohodu s pravidelným príjmom a 3.11.2014 som sa bol z...
Sleduj témy Zdravotné poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk