Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
1 3
Koľkokrát sa overuje podpis v kúpnopredajnej zmluve? (14.08.17)
Mám 4 predávajúcich - jeden to celé organizuje a tí traja mu dali splnomocnenie. Znamená to, že podpis predávajúceho na kúpnopredajnej zmluve bude overený len jeden a jedenkrát? Ostatní majú splnom...
5 26
Smrteľné chorá priatelka (13.08.17)
Dobrý deň. Mám priateľku s ktorou žijem 11rokov. Teraz je už v poslednom štádiu rakoviny musím sa pripraviť na to najhoršie. Vôbec neviem čo mám robiť nemám žiadne splnomocnenie od nej bývame v byte k...
1 1
Dodatočné schválenie právneho úkonu - ako urobiť? (08.08.17)
14.7.2017 som urobila splnomocnenie na predaj nehnuteľnosti aj zmluvu aj návrh na vklad do katastra. Predávajúcich bolo viac a aj splnomocnení bolo viac. Všetko je OK, len na jednom splnomocnení som ...
2 0
Hypotéka - ručiteľ - splnomocnenie (09.08.17)
Dobrý deň, poprosím poradiť, beriem hypotéku na kúpu domu kde som potreboval dvoch ručiteľov. Bohužiaľ jeden z nich sa nevie osobne dostaviť preto potrebujem splnomocnenie spísať. Viete mi poradiť čo ...
2 3
výplata starobného dôchodku (25.07.17)
Moja mama dostala mozgovú príhodu a je v umelom spánku stabilizovaná v nemocnici. Na druhý deň od príhody mala dostať dôchodok , z ktorého platí byt. Ako postupovať pri prebratí dôchodku v zastú...
1 0
Prepis skutra (05.07.17)
Zdravim,predal som skuter v okrese,lenze nemam cas ist na policiu kvoli prepisu.Davnejsie to bolo tak,ze som mohol dat splnomocnenie overene notarom na kupujuceho a ten vybavil prepis,teda zastupoval ...
1 3
Splnomocnenie na predaj nehnuteľnosti prikladám k zmluve alebo k návrhu na vklad do katastra? (29.06.17)
Traja vlastníci, v zmluve je uvedené, že za tých dvoch koná tretí, ktorý je písomne splnomocnený. Len neviem kde tie splnomocnenia doložiť?
1 4
Danove priznanie a chybajuci podpis (22.06.17)
Ahojte. Vedel by mi niekto poradit ohladne podpisu na Dan. priznani k dani z prijmov FO - typ B? Jedna sa o to,ze moj znamy mal predlzenu dobu na podanie priznania za minuly rok do 30.06.2017,lenze po...
1 0
Ako sa dá vybrať dávka v hmotnej núdzi, keď už budem v zahraničí? (01.06.17)
0 odpovedí Otázka od Papaj Iné Plná moc
Zdravím, mám teraz veľký problém ohľadom výberu poslednej dávky v hmotnej núdzi+aktivačného príspevku, na ktoré mám nárok. Budúci týždeň odchádzam pracovať do zahraničia a keďže nechcem, aby tie peni...
1 2
Prehľad o zrazených preddavkoch (19.02.16)
Chcem sa spýtať ohľadne nového prehľadu od 1.1.2016 či údaje o osobe ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa čo tam treba vyplniť. Posielam to elektronický t.z moje meno alebo len kto má splnomocnenie...
1 5
dedicske konanie - vyrovnanie ako formulovat vyhlasenie? (20.04.17)
dobry den, poprosim o radu, po zomrelom sme 2 dedici, nakolko jeden z dedicov chce druheho vyplatit, ziada k notarovi splnomocnenie (s ktorym suhlasim) ale aj prehlasenie druhej osoby s formulovani...
1 0
Založenie s.r.o. na základe splnomocnenia (14.03.17)
Zdravím, je možné, aby tretia osoba, ktorej dám splnomocnenie mi založila a zapísala komplet novú s.r.o. bez toho, aby som podpísal zakladateľskú listinu a iné dokumenty alebo musí dokumenty podpisov...
1 1
trovy konania (15.03.17)
Dobrý deň, otec 90 ročný dostal od právnika, ktorému podpísal plnomocentvo ešte v r.2012 a od tej doby prakticky nekomunikovali zamietavé uznesenie súdu proti uzneseniu , ktorým rozhodol o výške tro...
1 7
Môžeme byť vylúčení z dedičstva po otcovi? (14.03.17)
Sme traja súrodenci. Dvaja bratia a sestra. Pred dvomi rokmi nám zomrela mama. Vtedy sme dali dedičstvo po mame celé prepísať na otca, čiže my ako deti sme si nenechali nič. Náš slobodný brat žije s n...
2 4
Otázka pre znalcov zákona o SVB (13.01.17)
žalobca podal návrh na súd Návrh na vydanie platobného rozkazu (ohľadom nedoplatkov za byt) Žalobcom bola správcovská firma, ktorá na základe mandátnej zmluvy vykonáva ekonomické služby pre SVB. Pred...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk