Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
13 13
Zbieranie podpisov pod Petíciu za záchranu slovenskej pôdy (04.04.14)
Prosím každého obyvateľa Slovenskej republiky, ktorý nesúhlasí s odpredajom pôdy zahraničným osobám od 1.5.2014, aby svojím podpisom podporil vypísanú petíciu podľa pokynov uvedených na http://www.pod...
13 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.05.2011 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov História znenia zákona: 30.12.2010 až 30.04.2011 01.06.2010 až 29.12.2010 01.01.2010 až 31.05.2010 15.12.2009 až 31.12.2009 01.04.2009 až 14.12.2009 01.03.2009 až 31....
13 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.01.2010 do 31.05.2010 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Úplné znenie zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov úči...
13 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.06.2010 do 29.12.2010 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov Úplné znenie zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov účinnosť od 01.06.2010. Aktuálne znenie V aktuálnom znen...
13 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 30.12.2010 do 30.04.2011 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov História znenia zákona: 01.06.2010 až 29.12.2010 01.01.2010 až 31.05.2010 15.12.2009 až 31.12.2009 01.04.2009 až 14.12.2009 01.03.2009 až 31.03.2009 01.10.20...
9 3
dedičstvo (29.10.17)
Spor o dedičstvo trval 4 roky počas tohto obdobia nezapečatený byt,neurčený správca majetku neviem kde sú kľúče od bytu apod.Jednalo sa o neplatný závet,ktorý bol rozsudkom vyhlásený za neplatný.Nastu...
9 11
Občiansky zákonník - § 471. (28.05.13)
Po dedičskom konaní po poručiteľovi súd zrušil jednu kúpno-predajnú zmluvu (dovolanie sa spoluvlastníka pre absenciu ponuky spoluvlastníckeho podielu ostatným spoluvlastníckom), ktorú poručiteľ uzavre...
8 0
nerozlučne spoločenstvo (04.12.16)
0 odpovedí Otázka od j.oliva Právo Dedičstvo
prosil by som o informáciu k téme nerozlučné spoločenstvo§91os.p.v spore o dedičstvo.Na strane odporcov je 7 účastníkov z ktorých 1 podal odvolanie na KS a 1 účastník zo 7 nesuhlasil s podaním na KS....
6 0
dedičstvo - neplatný závet (22.06.16)
chcem saspytat ako pokračuje dedičske konanie po vydaní rozsudku,že závet je neplatný.Či ja mám požiadat notára o pokračovanie pojednávania alebo to nariadi súd
6 0
Daňový poriadok 563/2009 (14.01.12)
Zákon o správe daní Nové znenia už vytvárame na AUTORA.sk s ešte lepšími funkciami Zákon o správe daní - daňový poriadok http://www.autora.sk/zz/2009/563/ Znenie zákona č. 563/2009 Z.z. o ...
5 3
Ako postupovať ak jeden z majiteľov nehnuteľnosti nesúhlasí s predajom? (24.06.17)
Máme záujem o kúpu nehnuteľnosti (starší dom s pozemkom na dedine) ktorej sme tretinovým vlastníkom. Išlo by vlastne o dokúpenie zvyšnej časti. Celkove je vlastníkov 5, pričom osoba, ktorá má najmenší...
4 2
Je povinný dedič po nebohom plniť aj záväzky z jeho dedičstva, ak nimi nebol zaviazaný aj on? (30.11.13)
Dobrý deň, mám otázku súvisiacu s dedičstvom po jednom z rodičov. Ten bol v dedičstve po svojom otcovi uznaný ako jediný dedič (tak sa dohodli so súrodencami) a bol mu zverený všetok majetok (nehnuteľ...
3 0
Po smrti rozkrádanie majetku. (08.05.19)
Zdravím, Už z názvu vyplýva pointa príbehu, kde po smrti svokra ostali 2x dedičky (TEDA 2x DCÉRY) ...... dcéry s tým že v dome je ešte ich stara mama ktorá mala okrem ich otca ešte ďalších 3 súrodenc...
3 3
Znovu objavene dedičstvo po smrti otca (30.04.18)
Môj otec zdedil v dedine po rodičoch pôdu. Vedľa jeho pozemku bola medzi domami parcela, ktorá bola vedená ako cesta .My ako aj moji predkovia sme túto cestu desiatky rokov používali ako prístupovú...
Sleduj témy Dedičstvo
na hlavnej stránke Porada.sk