Zavrieť

Porady

3 2
zákonne rezervy (29.06.17)
Poraďáci prosím poraďte v r. 2015 tvorba rezervy na nevyčerp dov. + ZP a SP 521,524/323 v r. 2016 čerpanie rezervy 323/521,524 ale dočítala som sa, že aj 323/331,336, účtovala som to že som poní...
3 12
tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a služby od 1.1.2015 (13.01.16)
Zmenou zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 §20 ods.9 písm a) sa tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky a služby nepovažuje za daňový náklad. Týka sa to nevyfakt. nákupov účtovaných na 323 alebo aj t...
2 0
Účtovanie nedaňových rezerv na energie na konci HOSPODARSKEHO ROKU (23.02.18)
Ako zaúčtovať nedaňové rezervy (energie ) na konci hospodárskeho roka k 31.3.2018 a ich rozpustenie v nasledujúcom hospodárskom roku tak, aby boli v N v ďalšom hospodárskom roku. Pri energiách ide ...
2 0
Rezervy na penále (16.02.18)
V roku 2016 som vytvorila rezervu na penále vo výške 200 € - účtovanie 54502/32303, použitie rezervy 150€ účtovanie 32303/22101, ku koncu roka som zrušila rezervu nevyčerpanú vo výške 50,00€ - účtova...
2 1
rezervy na nevyfakt. služby - daňový výdavok? (10.03.17)
dobrý deň, počas roku 2016 sme platili zálohy na služby.. tieto sú evidované na účtu 314.. vyúčtovanie tychto služieb očakáváme až tak počas júna 2017. Podľa postupov účtovania teda treba vytvoriť re...
2 9
Rezervy a ich účtovanie (05.03.15)
Bol by tu niekto taký láskavý a objasnil mi trošku tému rezervy? je ich účtovanie povinné?
2 1
zákonné rezervy (02.01.15)
je nutné tvoriť zákonné rezervy, ked vykazujem stratu
2 0
Rezerva na zľavy, bonusy a skontá je daňovo uznanou rezervou? (18.03.13)
Dobrý deň, chcem sa spýtať je tvorba rezervy na zľavy, bonusy a skontá daňovo uznaná? Vlastne ponižujem výnosy tohto roka 323/604. A môžem takýmto spôsobom vytvoriť rezervu na prípadne dobropisy kto...
2 0
účtovanie faktúr došlých v januári za december v rozpočtovej organizácii na účte 357 (25.11.12)
Prosím o radu. Účtujem v rozpočtovej organ. v ZŠ. Pri prevode nevyčerpaných prostriedkov na prevádzku k 31.12.2011, ktoré sme odviedli zriaďovateľovi som účtovala 357/222. Na účte 357 mi ostal zosta...
1 1
Ako zaúčtovať použitie rezervy? (10.01.24)
V roku 2022 bola tvorená rezerva na nájomné predpisom 518/323. V roku 2023 bola rezerva použitá, nájomné bolo vyplatené v hotovosti (na základe nájomnej zmluvy). Možno použitie rezervy účtovať priamo ...
1 0
Rezervy a účtovanie (29.06.23)
v r. 2021 som vytvorila rezervu na nevyč. dovolenku +poistné k tomu 521,524/323. v r. 2022 som použila rezervu 323/331,336. Mám v r. 2022 o tú sumu rezervy ponížiť aj mzdové náklady 521,524? Poprosím ...
1 0
nedaňová rezerva (23.03.23)
Dobrý deň:) v r. 2021 vytvorená rezerva na nevyúč. energie 200 EUR 502/323 nedaňovo, teda pripočítateľná položka. v r. 2022 použitá celá rezerva pri vyúčtovaní 200 EUR 323/321 a v daňovom priz...
1 0
Účtovanie na 331 (10.02.23)
Dobrý deň, prosím Vás, nie je mi jasný postup účtovania na účte 331 pri rezervách. Tvorba rezervy na nevyč.dovolenku 521/323, čerpanie v priebehu roka 323/331 – to je v poriadku, aj sumy. To je OK. Le...
1 4
RUZ hotová-rezervy na nevyč. dovolenku (14.03.22)
Poprosím o poradenie. Už som urobila RUZ a poslala DPPO. Nevytvorili sme v r.2021 rezervy na nevyčerpanú dovolenku 1 deň. HM bola 180€. Je to vážna chyba, alebo sa to dá opraviť cez opravu min. účt. o...
1 0
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (13.01.22)
Môžem účtovať vytvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku k 31.12.2021 = 521, 524/323 a následne v roku 2022 potom len rozpustenie rezervy opačným zápisom, tú istú sumu 323/521, 524. Aby som to nemuse...
Sleduj témy Rezervy
na hlavnej stránke Porada.sk