Videoškolenie: Ročné zúčtovanie dane 2020 + zmeny v ZoDP 2021

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk).
Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou.

Cena: 42€ s DPH (35€ bez DPH)

V cene je zahrnutý prístup k záznemu z webináru a pracovný materiál prístupný na stiahnutie.
Videoškolenie je dostupné (dátum natáčania začiatok februára 2021).

Ukážka z videoškolenia:

Obsah videoškolenia:

Ročné zúčtovanie dane 2020 + zmeny v Zákone o dani z príjmov zo ZČ 2021

1. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti a daňové parametre v r. 2021

– Daňové parametre 2021 – závislá činnosť
– Zmeny v uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane a v RZD
– Zmeny v plneniach oslobodených od dane
– Daňový bonus na dieťa 2021

2. Povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov v súvislosti s daňou zo ZČ

– Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
– Termíny v súvislosti s RZD
– Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
– Ročné zúčtovanie dane (vs. daňové priznanie)

3. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

– Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
– Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS, na kúpeľnú starostlivosť – podmienky, uplatňovanie, dokladovanie, výpočet
– Daňový bonus na dieťa a DB na zaplatené úroky – podmienky, doklady, výpočet
– Dodatočne uplatnené poistné a príspevky v RZD
– Letná a vianočná odmena potvrdení a v RZD
– Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
– Výpočet dane a vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

Uverejnené v Videoškolenia