Videoškolenie: Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2015 podnikajúcich fyzických osôb

Lektor: Ing. Jana Acsová
(audítorka a daňová poradkyňa s dlhoročnou lektorskou praxou)

Cena: 30€ s DPH 40% zľava – t.j. 18€ s DPH

Videoškolenie je dostupné.
Dátum nahrávania 10.2.2016, dĺžka videoškolenia cca 4,5 hod.

V cene je zahrnuté:
– materiál ku videoškoleniu dostupný na stiahnutie
– neobmedzený prístup k záznamu zo školenia

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia

Obsah videoškolenia:

Fyzické osoby – účtovné a daňové uzatvorenie roka 2015
1) Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2015 a 2016 (cestovné náhrady, stravovanie, dotácie, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku, finančný prenájom, likvidácia tovaru a ostatné daňové výdavky po novom).
2) Uzatvorenie účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva.
3) Uzatvorenie evidencií vedených podľa zákona o dani z príjmov.
4) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
a) povinnosť podať daňové priznanie,
b) nezdaniteľné časti základu dane,
c) príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
d) príjmy zo závislej činnosti,
e) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
f) príjmy z kapitálového majetku,
g) ostatné príjmy,
h) umorovanie straty,
i) povinné prílohy,
j) osobitné záznamy.
5) Diskusia.

 

Objednať videškolenie

Uprednostňujete osobnú účasť na školení?
Školenie: Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2015 podnikajúcich FO (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia