Zavrieť

Porady

Usporiadat
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

To, či má dodávateľ OA vystaviť faktúru s DPH či bez nej, musí vedieť predovšetkým on. Záleží na tom, či si v r.2009, keď auto kúpil, mohol odpočítať DPH alebo nie - podľa toho, na čo auto používal. Ak vyjdeme z toho, že dodávateľ vie túto skutočnosť posúdiť správne, tak zrejme v r.2009 uplatnil odpočet DPH na toto OA a následne v r.2010 fakturuje s DPH. Vy môžete DPH odpočítať a pri prípadnom ďalšom predaji predávate s DPH.
V prípade pochybností o správnosti vystavenej faktúry sa spojte s Vaším dodávateľom a preverte si to u neho.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Veď to, neskúmala som povod a teraz mi to daňová kontrola vyhodila, že nemám nárok na odpočet. Ale jedno auto som už predala a keďže som vychádzala z toho, že som obdržala FA s DPH aj ja som predala s DPH. 6.12. mam ešte isť prerokovať protokol, len neviem či to mam teraz opravovať a odberateľovi poslať opravenú faktúru vlastne aj DDP ? Sa picnem z toho. Ďakujem za rady z Porady
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

A ako zdôvodnila tá kontrola to vyhodenie - oni skúmali toho dodávateľa? FAkt je, že ak ten dodávateľ nie je napr. požičovňa áut alebo leasingovka alebo niekto podobný, kto si mohol v r.2009 DPH pri OA odpočítať, tak mal vystaviť fa bez DPH. Ale to treba mať istotu o tom dodávateľovi, čo je zač. Ak je to firma, čo mala OA v majetku, tak si určite nemohla DPH v r.2009 odpočítať a tento rok mala predať bez DPH s odkazom na §85i ZDPH. Detto potom aj vy ďalej pri ďalšom predaji. Takže ten dodávateľ je kľúčový.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Lubi, vďaka za pomoc. Kľúčového dodávateľa sme neriešili. Daňová kontrola robila miestne zisťovanie a presne v protokole uviedli porušenie s odvolávkou na §85i ZDPH. Ako mám prosím ťa ďalej postupovať? Protokol mám ísť ešte prejednať 6.12. len mi ide teraz o auto, ktoré som ďalje predala. Nechcem narobiť balamutu ďalšej firme ak im otvoria kontrolu. Mala by som teda podať DDP za 2.Q-vtedy to bolo, aj keď za toto obdobie som mala kontrolu ?
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

Neviem ako je to s DDP za 2.Q. keď to bolo kontrolované, to sa asi nedá, ale fakt neviem - treba hľadať niekde v zákone 511/92.
A miestne zisťovanie robili aj s preverením toho dodávateľa? Ešte by som ho skúsila pre istotu preveriť, ak sa dá.
Ak tá faktúra mala byť bez DPH, tak potom musíte pokračovať rovnako ďalej, t.j. osloviť kupujúceho a opraviť mu faktúru za predaj (dobropis a nová správna fa), lebo on si tiež nemal odpočítať DPH. Asi moc rád nebude, ale zas na druhej strane, aj on je v riziku, že mu to raz DÚ môže vyhodiť.
0 0
dufulus dufulus

dufulus je offline (nepripojený) dufulus

účtovník maličký ako máčny máčik ...viac
ja by som sa chcel spýtať, či mám nárok si uplatiť DPH z montáže fólií na osobný automobil?
automobil je v majetku, je to leasovaný majetok.
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

dufulus Pozri príspevok
ja by som sa chcel spýtať, či mám nárok si uplatiť DPH z montáže fólií na osobný automobil?
automobil je v majetku, je to leasovaný majetok.
Dôležitý je dátum začatia leasingu.... Ak bol automobil obstaraný po 1.1.2010 máš nárok na odpočet DPH.
0 0
dufulus dufulus

dufulus je offline (nepripojený) dufulus

účtovník maličký ako máčny máčik ...viac
dogicka Pozri príspevok
Dôležitý je dátum začatia leasingu.... Ak bol automobil obstaraný po 1.1.2010 máš nárok na odpočet DPH.
ďakujem bol obstaraný v 2009.
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

Ivenka Pozri príspevok
Lubi, vďaka za pomoc. Kľúčového dodávateľa sme neriešili. Daňová kontrola robila miestne zisťovanie a presne v protokole uviedli porušenie s odvolávkou na §85i ZDPH. Ako mám prosím ťa ďalej postupovať? Protokol mám ísť ešte prejednať 6.12. len mi ide teraz o auto, ktoré som ďalje predala. Nechcem narobiť balamutu ďalšej firme ak im otvoria kontrolu. Mala by som teda podať DDP za 2.Q-vtedy to bolo, aj keď za toto obdobie som mala kontrolu ?
Ešte sa vraciam k tomuto:
pozri si §39 zákona 511/92 o správe popl.a daní:
ods. (3) Dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie môže daňový subjekt podať, ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hlásení, najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nárok na vrátenie dane. Dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie môže daňový subjekt podať aj v tom prípade, ak zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená. Znížiť základ dane na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného hlásenia možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Lubi, len ta posledná veta.....ktoré neboli predmetom daňovej kontroly, pozerala som na to. Konateľ sa vraj chce odvolať, neviem či pochodí. Obavám sa že som im ale nahrala tým pádom ďalšiu kontrolu, pretože sme kúpili 3 OA a uplatnili DPH. Z toho jedno sa predalo a fakturovalo s DPH. A Toto mi v protokole nevyčíslili a pritom všetky OA sú rovnaké M1 a kúpené v r.2009.
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

Ale keď vám tie ďalšie autá nezahrnuli do kontroly, tak by ste to mohli poopravovať na správny stav a podať dodatočné priznanie. Okrem toho si písala, že to bolo u vás miestne zisťovanie. To nie je daňová kontrola. To asi skôr robili kontrolu u niekoho iného (azda toho vášho dodávateľa) a keď tam našli nedobrú faktúru za predaj auta, tak sa išli pozrieť k vám, ako ste s ňou naložili. Možno práve podaním dodatočného DP by ste mohli dať daň.úradu najavo, že aha, na podnet z miestneho zisťovania sme sa pozreli u nás a opravili sme , čo sa dalo. A tým by možno aj mohli ušetriť vašich kupujúcich od prípadnej kontroly alebo miestneho zisťovania.
Ak by to bolo tak, že boli na kontrole u toho dodávateľa a on zle vystavil tú faktúru, tak váš konateľ nemá podľa mňa šancu s odvolaním. ja by som radšej opravila to, čo vyzerá, že tiež nie je dobre. Preveriť dôkladne tie došlé fa za autá a nárok na odpočet z nich a opraviť predaj.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Opačne. My sme mali kontrolu a na miestnom zisťovaní boli vo firme od ktorej sme kupovali. Neviem sa s nimi spojiť. Počkam do 6.12. vtedy ešte mame isť prerokovať protokol. Len neviem či sa mam odvolať už teraz alebo až po prerokovaní protokolu ? Možno budú ustretový a povedia mi ako to mam dať na správnu mieru.
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

Aha , ja s týmto praktické skúsenosti nemám, takže iba skúsiť to vyčítať zo znenia zákona a posúdiť možnosti - čo kontrolovali a čo nie, príp. s nimi priamo, ako píšeš. Alebo možno sa aj na porade dakde o tom písalo...? Skús ešte snáď pohľadať.
0 0
dara dara

dara je offline (nepripojený) dara

Tweety Pozri príspevok
Odpočítanie dane
§ 49
Odpočítanie dane platiteľom
(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.

(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12,
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a,
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
§ 85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010


(1) Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu a nájom osobného automobilu registrovaného v kategórii M1, sa vzťahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8 a 9 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ak zmluva o kúpe osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 a zmluva o nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bola uzavretá do 31. decembra 2009 a osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi do 31. decembra 2009.
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009.

Ahojte, tiež by som si chcela potvrdiť, že to chápem správne.
SRO kúpila pred rokom osobné vozidlo od neplatca DPH, čiže nebola odpíčátaná DPH. Teraz vozidlo predáva, taktiež bez DPH, i keď je platca DPH je to tak správne?
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

dara Pozri príspevok
Ahojte, tiež by som si chcela potvrdiť, že to chápem správne.
SRO kúpila pred rokom osobné vozidlo od neplatca DPH, čiže nebola odpíčátaná DPH. Teraz vozidlo predáva, taktiež bez DPH, i keď je platca DPH je to tak správne?
Nie prosím. Ak kúpili od neplatiteľa DPH, tak pri predaji musia predať s daňou. Je to preto, lebo dôvodom na neodpočítanie DPH nebolo to, že - nemôže si odpočítať v zmysle §49 ods.7, keďže ide o osobné auto, ale to, že pri kúpe od neplatiteľa žiadna DPH nebola. Pri predaji treba DPH odviesť.
3 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
oponujem, aj ked v tejto nočnej hodine nemám vhodný argument......
pravdu máš, čo sa týka toho §49...... ale nemyslím si, že je to takto myslené aj v prípade neplatiteľa.
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

Keď by si kúpila od neplatiteľa hocičo iné, napr. počítač - žiadna DPH na vstupe. A potom by si ho predávala, tak s DPH, či nie? Rovnako aj auto. Ja to chápem takto.
1 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
mám tendenciu súhlasiť............... akurát že sa mi to nepáči.
PC bol predsa len v inom režime ako OA.
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

Luba Pozri príspevok
Keď by si kúpila od neplatiteľa hocičo iné, napr. počítač - žiadna DPH na vstupe. A potom by si ho predávala, tak s DPH, či nie? Rovnako aj auto. Ja to chápem takto.
Kejka mala pravdu, pozri prechodné ustanovenia:

§ 85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009.
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

Aj keď nad tým tak stále rozmýšľam Luba bude mať asi pravdu. Ak bolo auto kúpené od neplatiteľa DPH, nebolo to vylúčenie odpočtu DPH.... Opravujem svoj názor, predaj auta by som fakturovala s DPH... Pekný deň
0 0
Načítať ďalšie