Zavrieť

Porady

Teplo - všeličo, nie všetko. Doplň svoje poznatky.

sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Teplo všeobecne, je jednoducho veľmi zložitá vec. Teplo ani tak nie, to je dané teplom, energiou. Teplotou v °C. A tepelnou pohodou človeka pri teplote °C. Sú to rôzne veci, ktoré spolu súvisia.

Problém nastáva pri rozdelení nákladov za teplo, energiu. Je možnosť sa obrátiť na odborníkov. Ale aj dlhodobo sledovať vývoj spotreby tepla, energie. A na základe analýzy spotreby jednotlivých údajov vypracovať, čo najobjektívnejší spôsob rozdelenia tepla na jednotlivé byty. V súlade s vyhláškou o rozpočítavaní dodaného množstva tepla.

Jedno číslo, charakteristické v každom dome nemôže povedať všetko, ale môže hodne objasniť.

Pred 10 rokmi som správcovi navrhol zaviesť ligu v spotrebe tepla. Mala podporiť záujem domov o pomerové meranie spotreby tepla v jednotlivých bytoch. Spravuje 60 domov, rôznych tvarom, počtom bytov a ich úžitkovou plochou. Ale v každom je rovnaká jednotka na ktorú v priemere sa spotrebuje jednotka tepla, Gj., je to m2.

Neviem, či Vás to osloví, ale ukazuje to priemernú spotrebu tepla pred a po namontovaní pomerového merania pre domy a myslenie ľudí v domoch. Všetko, každé rozhodnutie závisí od vlastníkov bytov, konkrétneho domu. Niekto pochopí skôr, niekto neskôr.

V každom roku bolo poradie domov, číslo domu a priemerná spotreba Gj. na jeden m2 v dome. Koľko malo domov pomerové meranie a koľko zateplenie domu v roku. Možno dospejete k tomu, že hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, pomerové meranie a zateplenie sa domu vyplatí zainvestovať. A možno pre zvady v domoch kde je pomerové meranie o spôsobe rozdelenia nákladov, dospejete k tomu, že lepšie je bez pomerového merania a náklady uhrádzať podľa m2.

Rok 1997. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,5140; maximálna 0,8653; rozdiel 0,3513; pomer, 1 : 1,68.
Rok 1998. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,4185; maximálna 0,8554; rozdiel 0,4369; pomer, 1 : 2,04.
Rok 1999. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3801; maximálna 0,8801; rozdiel 0,5000; pomer, 1 : 2,32.
Rok 2000. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3629; maximálna 0,8163; rozdiel 0,4534; pomer, 1 : 2,25. V roku 2000 malo 7 domov pomerové meranie.
Rok 2001. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,4014; maximálna 0,7943; rozdiel 0,3929; pomer, 1 : 1,98. V roku 2001 malo 8 domov pomerové meranie.
Rok 2002. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3691; maximálna 0,8208; rozdiel 0,4517; pomer, 1 : 2,22. V roku 2002 malo 13 domov pomerové meranie.
Rok 2003. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,3084; maximálna 0,7834; rozdiel 0,4750; pomer, 1 : 2,54. V roku 2003 malo 26 domov pomerové meranie.
Rok 2004. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1839; maximálna 0,7063; rozdiel 0,5224; pomer, 1 : 3,84. V roku 2004 malo 31 domov pomerové meranie. Zateplenie mal 1 dom.
Rok 2005. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,2099; maximálna 0,8427; rozdiel 0,6328; pomer, 1 : 4,01. V roku 2005 malo 43 domov pomerové meranie. Zateplenie mal 1 dom.
Rok 2006. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,2465; maximálna 0,7633; rozdiel 0,5168; pomer, 1 : 3,10. V roku 2006 malo 50 domov pomerové meranie. Zateplenie mali 4 domy.
Rok 2007. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1746; maximálna 0,5165; rozdiel 0,3419; pomer, 1 : 2,96. V roku 2007 malo 57 domov pomerové meranie. Zateplenie malo 11 domov.
Rok 2008. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1522; maximálna 0,5323; rozdiel 0,3801; pomer, 1 : 3,50. V roku 2008 malo 59 domov pomerové meranie. Zateplenie malo 15 domov.
Rok 2009. Minimálna spotreba Gj. v dome na jeden m2, 0,1496; maximálna 0,4431; rozdiel 0,2935; pomer, 1 : 2,96. V roku 2009 malo 60 domov pomerové meranie. Zateplenie malo 16 domov.

Spotreby na prvom mieste, najnižšia, 0,1496, najvyššia, 0,5140, rozdiel 0,3644, pomer 1 : 3,44.

Spotreby na poslednom mieste, najnižšia, 0,4431, najvyššia, 0,8801, rozdiel 0,4370, pomer 1 : 1,99.

Najnižšia spotreba za 13 rokov 0,1496; najvyššia 0,8801; rozdiel 0,7305; pomer 1 : 5,88.

A teraz si predstavte, že niekto povie, tie rozdiely nemôžu byť také veľké, to sa musí zmeniť! Ale ako???

V roku 1991 zákon určil pomerové meranie ako povinnosť od roku 1995 poslednému domu to trvalo 15 rokov, kým si ho vlastníci dali namontovať! A to už nemuseli, nie je to povinnosť. Ale zaujímavá cena tepla zaúradovala.

Skúsim pár domov, ich priebeh od roku 1997. Prvé číslo, rok, druhé, poradie, tretie, spotreba Gj. na jeden m2. Je možno vidieť vzostupy a poklesy domov v poradí umiestnenia domov.

Dom v roku 1997 s najnižšou spotrebou, 1. miesto.

1997, 1., 0,5140; 1998, 3., 0,4289; 1999, 1., 0,3801; 2000, 6., 0,4050; 2001, 6., 0,4825; 2002, 11., 0,4805; 2003, 20., 0,4767; 2004, 29., 0,4794; 2005, 39., 0,5144; 2006, 45., 0,4538; 2007, už mal pomerové meranie, 30., 0,3269; 2008, 37., 0,3184; 2009, 38., 0,3190. Rozdiel, 0,1956, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 1,61.

Dom v roku 1997 s najvyššou spotrebou, 60. miesto.

1997, 60., 0,8653; 1998, 53., 0,7523; 1999, 52., 0,7287; 2000, už mal pomerové meranie, 52., 0,6414; 2001, 48., 0,6819; 2002, 44., 0,6211; 2003, 47., 0,6202; 2004, 49., 0,5787; 2005, 47., 0,5506; 2006, 53., 0,4989; 2007, 55., 0,4421; 2008, už bol dom zateplený, 52., 0,3678; 2009, 18., 0,2639. Rozdiel, 0,6014, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 3,28.

Dom s najvyšším rozdielom pomeru. V roku 1997 na 46. mieste.

1997, 46., 0,7726; 1998, 49., 0,6748; 1999, 45., 0,6327; 2000, už mal pomerové meranie, 37., 0,5306; 2001, 19., 0,5362; 2002, 19., 0,5014; 2003, 21., 0,4769; 2004, 26., 0,4477; 2005, 29., 0,4201; 2006, 33., 0,3831; 2007, už zateplený dom, 13., 0,2768; 2008, 5., 0,1896; 2009, 8., 0,1937. Rozdiel, 0,5830, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 4,07.

Náš dom.

1997, 27., 0,6718; 1998, 23., 0,5581; 1999, 28., 0,5483; 2000, 26., 0,4961; 2001, už mal pomerové meranie, 20., 0,5420; 2002, 9., 0,4542; 2003, 9., 0,4082; 2004, už zateplený dom, 5., 0,3299; 2005, 5., 0,3212; 2006, 5., 0,2779; 2007, 7., 0,2363; 2008, 12., 0,2332; 2009, 19., 0,2642. Rozdiel, 0,4386, pomer najnižšej a najvyššej spotreby, 1 : 2,54.

Každý bytový dom ma svoju minimálnu spotrebu na vykúrenie všetkých miestnosti v dome na rovnakú teplotu v °C.

Teoreticky: Priemerná spotreba v prvých 12. domoch v roku 2009 je 0,1707 Gj. na m2. Náš dom má 2 644,74 m2, spotreba pri ich priemere v našom dome je 451,46 Gj. V roku 1997 bola spotreba 1 776,74 Gj. Rozdiel, 1 325,28 Gj. Pomer, 1 : 3,94. Môže niekto v dome, alebo mimo domu povedať, že sme neušetrili teplo a vyregulovanie, pomerové meranie, zateplenie bolo a je zbytočné? Nemôže! Ale to ľudí nezaujíma, zaujímajú ich peniaze a to je problém. Za málo peňazí, moc tepla. Alebo, nech teplo platí za mňa niekto iný.

Posledný rok 2009, všetky domy, všetky už majú pomerové meranie. Zelené domy sú už zateplené, červené môžu, majú o čom rozmýšľať.


1., 0,1496; 2., 0,1592; 3., 0,1598; 4., 0,1650; 5., 0,1792; 6., 0,1863; 7., 0,1936; 8., 0,1937; 9., 0,1980; 10., 0,2010; 11., 0,2203; 12., 0,2222; 13., 0,2254; 14., 0,2301; 15., 0,2509; 16., 0,2536; 17., 0,2631; 18., 0,2639; 19., 0,2642; 20., 2659; 21., 0,2751; 22., 0,2765; 23., 0,2767; 24., 0,2811; 25., 0,2891; 26., 0,2927; 27., 0,2980; 28., 0,2987; 29., 0,3020; 30., 0,3021; 31., 0,3026; 32., 0,3031; 33., 0,3035; 34., 0,3056; 35., 0,3123; 36., 0,3148; 37., 0,3189; 38., 0,3190; 39., 0,3200; 40., 0,3258; 41., 0,3266; 42., 0,3277; 43., 0,3297; 44., 0,3312; 45., 0,3393; 46., 0,3394; 47., 0,3399; 48., 0,3503; 49., 0,3597; 50., 0,3639; 51., 0,3643; 52., 0,3695; 53., 0,3842; 54., 0,3858; 55., 0,4097; 56., 0,4203; 57., 0,4282; 58., 0,4293; 59., 0,4406; 60., 0,4431.

Čo na záver? Ak Vám nič nepovedali tie čísla, čo Vám môžem povedať ja? Len to čo tie čísla, alebo ešte niečo o peniazoch. V roku 2009 sme mali spotrebu 698,74 Gj., mohli sme mať aj len 451, 46 Gj., cena za jeden Gj. 621,11 Sk. rozdiel 153 588 Sk. ktoré dom teoreticky zbytočne zaplatil. Najvyššiu cenu za jeden Gj. sme mali 752,16 Sk. To by bol rozdiel vyšší.

Ostatné...
Naposledy upravil sito : 05.04.10 at 07:06
Usporiadat
Téma je uzavretá.
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Tvoju štatistiku by mali vidieť členovia nášho spoločenstva, ktorí sú zásadne proti zatepleniu.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Aký to malo vplyv na zavedenie pomerového merania je vidieť, aj aký na obnovu dom, zateplenie. Ale preto som tú štatistiku spracoval, aby ju mohli ľudia vidieť a rozmýšľať. Rozhodnúť sa musia oni. Ono je ešte dosť zarytých na Slovensku, ktorí neveria. A nebudú veriť ani tejto štatistike.

Ale dá sa vidieť aj iné, nedávno sme sa v dome dohadovali na zvýšení tvorby FOaU. V prípade, že by spôsob rozdelenia nákladov nepodporoval tých v dome, čo s teplom plytvajú, mohol dom zaplatiť o tých uvedených 153 588 Sk. menej. V priemere je to na byt 3 657 na mesiac je to 305 Sk., ktoré môžu byť dané na FOaU.

Ale to treba na základe analýzy spracovať pre dom rozumný spôsob rozdelenia nákladov, ktorý bude zabezpečovať optimálne nastavenie termostatických hlavíc. Základ zníženia spotreby tepla, energie domu. A rozdelenia nákladov podľa m2, len v opodstatnenej časti nákladov. Predpoklad, že v domoch by to mohlo byť najviac päť percent.
1 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Zalezi na uhlu pohladu. Najvacsi vplyv na znizenie spotreby tepla v bytovom dome ma predovsetkym vyvazenie sustavy a meranie spotreby tepla v bytoch a to pri primeranych nakladoch a rychlej navratnosti investicie. Znizenie spotreby tepla az o 50%. U kvalitneho zateplenia to znamena, ale aj podstatneho zvysenia odporu konstrukcie, teda aj realizacie dostatocnej hrubky materialu, pri rieseni vsetkych detailov bytoveho domu, je vysoky narok na investiciu, znizenie spotreby tepla max o 30%, ale navratnostou az okolo 30 rokov, co je velmi dlha doba. Az po tejto dobe, tato investicia prinasa zisk v uspore tepla, ale uz aj predpokladane dalsie investicie na obnovu a opravy zateplenia. Takze zateplenie z tohto pohladu, je uz skor investicia na predlzenie zivotnosti bytoveho domu, ako na velke zmizenie spotreby tepla. Ale aj tu je skryty problem, pretoze vacsinou sa bytovy dom iba zatepli, neodstrania sa predtym systemove poruchy jednotlivych stavebnych sustav,pretoze uz to je dost narocna investicia, iba sa poruchy schovaju pod zateplenie a teda casto je to casovana bomba. Ako ked pred predajom stareho hrdzaveho auta, ho nastriekate farbou, vypada pekne, ale novy majitel sa docka prekvapenia. Takze z tohto pohladu je to na zvazenie. Iny pohlad mladych manzelov, ktori sa nastahuju a iny pohlad 60 rocnych vlastnikov, ktorym sa uz nic nevrati......iny pohlad bank a firiem, ktore z toho ziju. Otazkou je vzdy volba uhla pohladu a z toho aj nasledne plynuca odpoved.......zalezi iba na nas, co chceme vidiet.
3 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Máš pravdu "najag" záleží iba na nás. Mňa to už nebaví presviedčať. Nesúhlasím s Tebou, že starším sa nemá čo vrátiť, bol by si prekvapený ako chcú starší zanechať svojim deťom alebo vnúčatám byt v dobrom stave. U nás je to tak, že mladší sú proti všetkému. Podarilo sa nám zatepliť strechu, suterénne stropy, výmena chodbových a pivničných okien, vchodových dverí. Ale keď mali odsúhlasiť žiadosť o dotáciu na odstránenie systémových porúch, prípadne aj zateplenie, neprišli na schôdzu.
Máme v bytovke dva byty, ktoré sú rohové a severné,do ktorých zateká cez panely a stále plesnenjú. A čo si myslíš, že im odkazujú tí, ktorí majú byty v poriadku, že majú byty predať a odsťahovať sa. Aj to je síce riešenie, ale strašne sebecké. Závady v bytoch sa tým neodstránia. Len som zvedavá, čo bude v tom prípade, keď hygienik vydá rozhodnutie, že byty sú závadné
a spoločenstvo ich musí odstrániť. Nechcem sa sťažovať, len sa mi ťažko pozerá ako sa niektorí poraďáci môžu pochváliť, ako sa to robí u ních.
1 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Ešte chcem doplniť, že máme v bytovke aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a výmenu všetkých rozvodov
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

najag Pozri príspevok
Zalezi na uhlu pohladu. Najvacsi vplyv na znizenie spotreby tepla v bytovom dome ma predovsetkym vyvazenie sustavy a meranie spotreby tepla v bytoch a to pri primeranych nakladoch a rychlej navratnosti investicie. Znizenie spotreby tepla az o 50%. U kvalitneho zateplenia to znamena, ale aj podstatneho zvysenia odporu konstrukcie, teda aj realizacie dostatocnej hrubky materialu, pri rieseni vsetkych detailov bytoveho domu, je vysoky narok na investiciu, znizenie spotreby tepla max o 30%, ale navratnostou az okolo 30 rokov, co je velmi dlha doba. Az po tejto dobe, tato investicia prinasa zisk v uspore tepla, ale uz aj predpokladane dalsie investicie na obnovu a opravy zateplenia. Takze zateplenie z tohto pohladu, je uz skor investicia na predlzenie zivotnosti bytoveho domu, ako na velke zmizenie spotreby tepla. Ale aj tu je skryty problem, pretoze vacsinou sa bytovy dom iba zatepli, neodstrania sa predtym systemove poruchy jednotlivych stavebnych sustav,pretoze uz to je dost narocna investicia, iba sa poruchy schovaju pod zateplenie a teda casto je to casovana bomba. Ako ked pred predajom stareho hrdzaveho auta, ho nastriekate farbou, vypada pekne, ale novy majitel sa docka prekvapenia. Takze z tohto pohladu je to na zvazenie. Iny pohlad mladych manzelov, ktori sa nastahuju a iny pohlad 60 rocnych vlastnikov, ktorym sa uz nic nevrati......iny pohlad bank a firiem, ktore z toho ziju. Otazkou je vzdy volba uhla pohladu a z toho aj nasledne plynuca odpoved.......zalezi iba na nas, co chceme vidiet.
Najag, ďakujem za príspevok. Napísal som, že je to jedno číslo ktoré hodne napovie, nie že všetko povie. Každý človek má na vec iný názor, iný uhol pohľadu. Poviem, že spolok vlastníkov stojí na rovnej čiare, štarte, 180°. Tým, že obrazne sa dohodnú na uhle pohľadu sa 180° uhol zmenšuje. Až dosiahne 90°, dá sa povedať, že v dome je to 50 : 50. Až dosiahne uhol 0°, dá sa povedať, že všetci v dome majú rovnaký uhol pohľadu na vec, rovnaký názor, teda všetci sú za. Ale to by bol asi zázrak v bytovom dome.

Pravdu máš, vyregulovanie a pomerové meranie sú základom zníženia spotreby tepla, energie domu na vykurovanie v rozsahu teploty 20 – 22 °C. Nás to stálo okolo 230 000 Sk. Ťažko povedať koľko to prinieslo úspory. Dá sa časovo od sledovať a povedať, 50 %. Ale treba to brať s rezervou, pretože niečo spôsobili výmeny okien, prípadne iné veci, fólie za radiátormi, atď. Ale podstatný je aj ten uhol pohľadu, pochopenia. Aký zmysel má vyregulovanie, pomerové meranie, ak ho vlastníci nevyužívajú na 100 %. Čim menej pochopili ich význam, tým je menšie percento ich využitia.

Príklad z analýzy, dom v roku 1997 na 60. Mieste.

A vrchol nepochopenia je rozdelenie neopodstatnenej časti nákladov podľa m2 a zbytok podľa pomerového merania.

Zateplenie prinesie domu aj zníženie spotreby, ale aj to, že chráni konštrukciu domu. Závisí od kvality, aby to robila certifikovaná firma, ale ani to nemusí byť záruka, že vydrží veky. Po určitom čase bude treba zateplenie, omietky pretrieť novým povlakom. Ale čas preverí a ukáže všetko. Ide o to, že či sa tomu vlastníci venujú priebežne, alebo až keď tečie do topánok?

Nás stálo zateplenie obvodového plášťa 2 275 000 Sk. Tretinu za svoje, dve tretiny, úver, už splatený v roku 2008. Plus úroky 218 000 Sk.

Ešte raz Ti ďakujem za poznatky.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

verkaz Pozri príspevok
Máš pravdu "najag" záleží iba na nás. Mňa to už nebaví presviedčať. Nesúhlasím s Tebou, že starším sa nemá čo vrátiť, bol by si prekvapený ako chcú starší zanechať svojim deťom alebo vnúčatám byt v dobrom stave. U nás je to tak, že mladší sú proti všetkému. Podarilo sa nám zatepliť strechu, suterénne stropy, výmena chodbových a pivničných okien, vchodových dverí. Ale keď mali odsúhlasiť žiadosť o dotáciu na odstránenie systémových porúch, prípadne aj zateplenie, neprišli na schôdzu.
Máme v bytovke dva byty, ktoré sú rohové a severné,do ktorých zateká cez panely a stále plesnenjú. A čo si myslíš, že im odkazujú tí, ktorí majú byty v poriadku, že majú byty predať a odsťahovať sa. Aj to je síce riešenie, ale strašne sebecké. Závady v bytoch sa tým neodstránia. Len som zvedavá, čo bude v tom prípade, keď hygienik vydá rozhodnutie, že byty sú závadné
a spoločenstvo ich musí odstrániť. Nechcem sa sťažovať, len sa mi ťažko pozerá ako sa niektorí poraďáci môžu pochváliť, ako sa to robí u ních.
Verkaz, isto nie si jediná, čo ju to už nebaví, presviedčať. Bol tu prípad, Janiela, robila to dobre, ale mala neprajníkov a plné zuby, skončila. Nie len ona. Ale sú tu aj prípady, ktorým neostáva nič iné len zmena Predsedu, rady SVB, prípadne správcu, zástupcu vlastníkov. Prípadne formu správy. Ale dom, to je ich majetok, nie len byt, oni musia rozhodnúť.

Niektorí starší môžu byť toho názoru, po nás aj potopa, ale ak väčšina rozhodne musia sa prispôsobiť. Človek by povedal, že v takej štvor bytovke je jednoduché sa dohodnúť. Je tu nejeden príklad, že ani v domoch s menším počtom bytov sa nedá dohodnúť. A prejavuje sa tá sebeckosť, ja mam byt v strede a nemám problémy, načo ma otravujete. Aj na vyregulovanie je tu dosť sťažnosti, ak nefunguje riadne aj to vplýva na vznik plesní. U nás funguje zatiaľ dobre, je to vidieť na analýze nameraných jednotiek na prístrojoch pomerového merania, a nikto sa nesťažuje na pleseň. Jeden predsa, je to byt na druhom podlaží v miestnosti má o 140 % výkonnejší radiátor ako ostatní v rovnakých miestnostiach, najviac jednotiek, žeby vykúril miestnosť v priemere sedem krát. Veľa kvetov a neplesnivie mu vonkajšia stena, ale stena od schodišťa. Chyba je v tom prekurovaní a kvetoch, nadmerná vlhkosť.

V bytovom dome sú veci, ktoré je treba riešiť spoločne a veci, ktoré si musí vyriešiť vlastník bytu. A na tom sa treba dohodnúť, ak zákon neurčuje inak. Ale ta cesta k dohode je niekedy boľavá, veľmi boľavá.
0 0
Laco-monter Laco-monter

Laco-monter je offline (nepripojený) Laco-monter

najag Pozri príspevok
Zalezi na uhlu pohladu. Najvacsi vplyv na znizenie spotreby tepla v bytovom dome ma predovsetkym vyvazenie sustavy a meranie spotreby tepla v bytoch a to pri primeranych nakladoch a rychlej navratnosti investicie. Znizenie spotreby tepla az o 50%. U kvalitneho zateplenia to znamena, ale aj podstatneho zvysenia odporu konstrukcie, teda aj realizacie dostatocnej hrubky materialu, pri rieseni vsetkych detailov bytoveho domu, je vysoky narok na investiciu, znizenie spotreby tepla max o 30%, ale navratnostou az okolo 30 rokov, co je velmi dlha doba. Az po tejto dobe, tato investicia prinasa zisk v uspore tepla, ale uz aj predpokladane dalsie investicie na obnovu a opravy zateplenia. Takze zateplenie z tohto pohladu, je uz skor investicia na predlzenie zivotnosti bytoveho domu, ako na velke zmizenie spotreby tepla. Ale aj tu je skryty problem, pretoze vacsinou sa bytovy dom iba zatepli, neodstrania sa predtym systemove poruchy jednotlivych stavebnych sustav,pretoze uz to je dost narocna investicia, iba sa poruchy schovaju pod zateplenie a teda casto je to casovana bomba. Ako ked pred predajom stareho hrdzaveho auta, ho nastriekate farbou, vypada pekne, ale novy majitel sa docka prekvapenia. Takze z tohto pohladu je to na zvazenie. Iny pohlad mladych manzelov, ktori sa nastahuju a iny pohlad 60 rocnych vlastnikov, ktorym sa uz nic nevrati......iny pohlad bank a firiem, ktore z toho ziju. Otazkou je vzdy volba uhla pohladu a z toho aj nasledne plynuca odpoved.......zalezi iba na nas, co chceme vidiet.

Suhlasim v tom,že podstatná uspora tepla sa dosiahne výmenou okien.

Zateplenie plášťa bytového domu je často z väčšej časti len estetickým zlepšením vonkajšieho vzhľadu .
3 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Laco-monter Pozri príspevok
Suhlasim v tom,že podstatná uspora tepla sa dosiahne výmenou okien.

Zateplenie plášťa bytového domu je často z väčšej časti len estetickým zlepšením vonkajšieho vzhľadu .
Laco, najlacnejšie je to teplo, ktoré nedoberieme, nepotrebujeme. Ak teplo predsa potrebujeme, treba spraviť všetko preto, aby sme ho odobrali čo najmenej, pri dosiahnutí teploty 20 - 22 °C.

V prvom rade je treba využiť iné zdroje tepla v byte, slnečné žiarenie, osvetlenie, varenie, atď. Potom je nutné efektívne nastaviť termostatické hlavice. A zamedziť úniku odobratého tepla. Zaleplenie zamedzi ochladzovaniu stien a tým aj úniku tepla z vnútorných priestorov domu, bytov, miestnosti.

Samozrejme, pekné spravené zateplenie zmení aj estetiku domu.

A ďakujem za ocenenie analýzy.
3 0
anonym222 anonym222

anonym222 je offline (nepripojený) anonym222

Sito, zaujímavá štatistika, ale v texte je to veľmi neprehľadné, ani sa mi to nechce čítať. Čo keby si to sem dal do tabuľky?
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

anonym222 Pozri príspevok
Sito, zaujímavá štatistika, ale v texte je to veľmi neprehľadné, ani sa mi to nechce čítať. Čo keby si to sem dal do tabuľky?
Pohodlnosť, lenivosť ubíja, môže aj zabiť!
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Laco-monter Pozri príspevok
Suhlasim v tom,že podstatná uspora tepla sa dosiahne výmenou okien.
Zateplenie plášťa bytového domu je často z väčšej časti len estetickým zlepšením vonkajšieho vzhľadu .
Ten problem je trosku vacsi, pretoze nase bytove domy tvoria domy asi 59 stavebnych sustav, ktore maju rozne prestupove cinitele obvodoveho mura a striech.Paradoxne, podla odbornych prehladov, boli postavene bytove domy s mensim prestupovym cinitelom na juhu republiky a s vacsim na severe. Aky je skutocny stav obvodoveho mura, to napovie iba termovizne meranie,ktore zisti, ake su riedke panely......ci tam je polystyren, alebo nie je.... Podobne je to s oknami, na bytovych domoch su namontovane od malo kvalitnych, s vysokymi prestupovymi cinitelmi, az po kvalitne s trojsklami a nizkym prestupovym cinitelom. Zateplenie obvodoveho plasta predovsetkym zabezpecuje vacsiu ochranu konstrukcnych a nosnych prvkov stavebnej sustavy a samozrejme riesi aj esteticku stranku bytoveho domu, ktore z tohto pohladu nie je az tak dolezita, ale z pohladu architektury urcite ano.
1 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Niečo k tej analýze, správca ju má spravenú v exceli. Na A4 sa vojde sedem stĺpcov s údajom, číslo domu a spotreba Gj na jeden m2. Vždy po roku jeden stĺpec na začiatku zmizol na jeho miesto sa posunul nasledujúci rok a na konci pribudol nový rok. Správca to vyvesil v chodbe strediska na nástenku, teda liga bola a je verejne prístupná.

Postupne, ako pribúdali roky, sprava v roku 2000 sa objavili prvé bunky s hrubými písmenami a zafarbené na žlto. To boli a sú domy s pomerovým meraním. V tom roku malo už sedem domov pomerové meranie, ich umiestnenie v poradí bolo na 2.; 3.; 4.; 17.; 22.; 37. a 52. Mieste. Byt na 37. Mieste je byt z analýzy na 46. Tam má uvedené poradie vo všetkých rokoch.

S toho je vidieť, že novú vec museli vlastníci v domoch pochopiť, osvojiť si a postupne sa ju museli učiť ovládať. Nie pomerové meranie, ale hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, nezablokovanú časť, termostatické hlavice! Ale na to treba odblokovať mozog vlastníka bytu!

V roku 2001 malo pomerové meranie 8 domov ich umiestnenie rozptýlené od 1. po 47. miesto.
Rok 2002, 13 domov a umiestnenie rozptýlené od 1. po 44. miesto.
Rok 2003, 26 domov a umiestnenie rozptýlené od 2. po 59. miesto.
Rok 2004, 31 domov a umiestnenie rozptýlené od 1. po 57. miesto.
Rok 2005, 43 domov a umiestnenie rozptýlené od 1. po 59. miesto. S pomerovým meraním súvisle od 1. po 23. miesto.
Rok 2006, 50 domov a umiestnenie rozptýlené od 1. po 58. miesto. S pomerovým meraním súvisle od 1. po 39. miesto.
Rok 2007, 57 domov a umiestnenie rozptýlené od 1. po 60. miesto. S pomerovým meraním súvisle od 1. po 51. miesto.
Rok 2008, 59 domov a umiestnenie rozptýlené od 1. po 60. miesto. S pomerovým meraním súvisle od 1. po 57. miesto.
Rok 2009, 60 domov a umiestnenie od 1. po 60. miesto.

Obdobná situácia nastala pri zateplení, len bunky sú ružové. Takže na prvých miestach postupne s pribúdaním nových rokov prevláda ružová farba, nahrádza žltú.

V roku 2004 a 2005 bol jeden dom zateplený. Bol v oboch na 5. Mieste. V analýze náš dom.
V roku 2006 boli zateplené 4 domy a umiestnenie od 2. po 15. miesto.
V roku 2007 bolo zateplených 11 domov a umiestnenie od 1. po 29. miesto. Súvisle 1. a 2. miesto.
V roku 2008 bolo zateplených 15 domov a umiestnenie od 1. po 52. miesto. Súvisle od 1. po 7. miesto. Byt na 52. mieste v analýze na 60. mieste.
V roku 2009 bolo zateplených 16 domov a umiestnenie od 1. po 24. miesto. Súvisle od 1. po 12. miesto.

Zateplenie sa tiež musia vlastníci naučiť využívať. A zasa to závisí od nastavenia termostatických hlavíc.

Účelom tej A4 nebolo vlastníkov presviedčať. Ale informovať! To, že sa vlastníci rozhodli si namontovať pomerové meranie, to účel splnilo. Trvalo to dlhšie, ale všetky domy si dali namontovať pomerové meranie. Zo zákona to v dobe ich montáže už nebola povinnosť, takže dobrovoľne na základe výšky ceny tepla za jeden Gj.

Čo nám robí A4? V pravom hornom rohu začína meniť farby ako listy na jeseň. Ale, však je list.

A do zateplenia tiež nikoho nenúti. Len informuje. A bude informovať, ak bude informovať správca a ten bude. Nemá dôvod neinformovať o tom. Je to jeho špendlík.

Všetko je to tak, ako napísal V. I. P. poraďák, najag. Záleží ako sa kto postaví pred tu A4! A kedy? Nó, a potom ešte závisí hodne na šedom pigmente, nie na očiach.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

anonym222 Pozri príspevok
Sito, zaujímavá štatistika, ale v texte je to veľmi neprehľadné, ani sa mi to nechce čítať. Čo keby si to sem dal do tabuľky?
Richard by nebol spokojný. Téma v téme. Ale tak to zariadil.

V starom hodnotení sa dal ohodnotiť prvý príspevok a bolo vidieť kto ohodnotil. V novom ohodnotiť ide, ale nikto nevidí, kto ohodnotil. Chcem sa poďakovať poraďákom, bv_ alexandra, Rozalka, Laco - monter, JankaO, danushka. Ti ohodnotenia určite majú hodnotu 1+, pre mňa isto.

Nepovedal by som, že neprehľadné.

Keď sa ti nechce, ja ťa nenútim. Nečítaj!
Naposledy upravil sito : 08.04.10 at 04:01
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Citát:
Pôvodca textu príspevku: anonym222
Sito, zaujímavá štatistika, ale v texte je to veľmi neprehľadné, ani sa mi to nechce čítať. Čo keby si to sem dal do tabuľky?

Richard by nebol spokojný. Téma v téme. Ale tak to zariadil.

V starom hodnotení sa dal ohodnotiť prvý príspevok a bolo vidieť kto ohodnotil. V novom ohodnotiť ide, ale nikto nevidí, kto ohodnotil. Chcem sa poďakovať poraďakom, mimi3277. Ti ohodnotenia určite majú hodnotu 1+, pre mňa isto.

Nepovedal by som, že neprehľadné.

Keď sa ti nechce, ja ťa nenútim. Nečítaj!
0 0
plackoo plackoo

plackoo je offline (nepripojený) plackoo

Nevymažeš (pre sprehľadnenie témy) jeden príspevok ?

07-04-10, 05:04 PM

Dnes, 11:07 AM (18.4.)
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Na margo nameranych hodnot spotreby tepla chcem este podotknut, ze pri nameranych hodnotach dielikov pomerovych rozdelovacov vykurovacich nakladov na teplo - PRVN, je potrebne zobrat do uvahy fakticku skutocnost, ze nie je mozne vzajomne porovnavat namerane dieliky v jednom bytovom dome s nameranymi dielikami v inom bytovom dome a taktiez porovnavat namerane hodnoty v jednom roku s hodnotami v inom roku, pretoze vaha dielika je vzhladom k nameranej hodnote spotreby tepla na fakturacnom meraci a k sposobu rozpocitania nakladov tepla v bytovom dome vzdy ina.To je potrebne vziat pri analyze nakladov na teplo do uvahy.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

plackoo Pozri príspevok
Nevymažeš (pre sprehľadnenie témy) jeden príspevok ?

07-04-10, 05:04 PM

Dnes, 11:07 AM (18.4.)
Nie, nevidím dôvod. Ba, rozšírim. Možnosť komentára využili Rozalka "Skvelá práca", danushka, "to je štatistika ako hrom, klobúk dole" a mimi3277 "Pekna ukazka vplyvu uspornych opatreni". Ďakujem aj verkaz za súhlas a komentár. Ten súhlas má pre mňa omnoho vyššiu hodnotu ako body za gratulácie. Jeden, dva verše dajú tiež zmysle, ale rozsiahlej štatistike sa to nevyrovná. Kto chce pochopí a kto nie, nemusí.

Ak niekto o rok ohodnotí tú štatistiku, príspevok znovu skopírujem. Pretože, keby sa som mohol upraviť príspevok a dopísať mimi3277, bol by som dopísal, ale systém PORADY mi to už neumožnil. Tak som sa zopakoval, nie všetkých hodnotiteľov, príspevky sú za sebou.

Richard nemá rad témy v téme, ale...

Osobne ma ten nový systém bodovania znechutil. Nie je to ono. Neviem dátum vzniku portálu, možno je tu už päť rokov? Nové veci treba, ale aj novoty by mali dať zmysel a motiváciu členom k rozvoju PORADY.

Skôr by to teda videl tak, že na ľavej strane je zelený bod a pri ňom číslo. Číslo je hodnotenie v odborných témach. Teda, podľa zelených bodov by bolo vidieť hodnotu rád, člena na PORADE.

Ak má niekto záujem o radu, klikol by na číslo a naskočili by hodnotenia člena v jednotlivých poradách. Má záujem o zdravie, klikne na zdravie, prípadne na SVB a ukážu sa všetky jeho ohodnotené rady, môže si vybrať, prípadne založiť novú tému.

Potom modrý bod a pri ňom číslo, ktoré vyjadruje zábavné ohodnotenie. Ak má niekto záujem o jeho humor, zábavu, môže si pozrieť všetky jeho vtipy, vtipné myšlienky, atď...

A červený bod, číslo pri ňom by vyjadrovalo, koľko krát členovia porady pokladali príspevky za neužitočné, hrubo vulgárne, atď...

Pokiaľ má člen tri červené body, nebolo by mu umožnené po dobu týždňa písať príspevky, pri ďalších troch už by to boli tri týždne, ďalších troch už tri mesiace a niekde by bola hranica, že sa môže znovu zaregistrovať, ale registrácia mu nemusí byť umožnená. Tak mu ostane možnosť si poradu len čítať.

Je to len môj názor, ani nie návrh. No rozhoduje Richard.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

najag Pozri príspevok
Na margo nameranych hodnot spotreby tepla chcem este podotknut, ze pri nameranych hodnotach dielikov pomerovych rozdelovacov vykurovacich nakladov na teplo - PRVN, je potrebne zobrat do uvahy fakticku skutocnost, ze nie je mozne vzajomne porovnavat namerane dieliky v jednom bytovom dome s nameranymi dielikami v inom bytovom dome a taktiez porovnavat namerane hodnoty v jednom roku s hodnotami v inom roku, pretoze vaha dielika je vzhladom k nameranej hodnote spotreby tepla na fakturacnom meraci a k sposobu rozpocitania nakladov tepla v bytovom dome vzdy ina.To je potrebne vziat pri analyze nakladov na teplo do uvahy.
Najag, súhlasím, lenže v tej štatistike, analýze nie sú brané do úvahy namerané dieliky, jednotky. Porovnávané sú domy cez jeden m2 a ten je v každom dome rovnaký. Alebo nie?

Nie sú do úvahy brané ani náklady, pretože každý dom má inú cenu za jeden Gj. aj v jednom roku a inú spotrebu Gj. Rozdiely v nákladoch by boli neporovnatelné rozdielne. Všetky domy mali teplo od jedného dodávateľa a všetky majú rovnaký m2, takže sa dívame na rovnaké veci vo všetkých domoch. Na rozdieloch sa podieľajú aj detaily jednotlivých domov. Ale to by bolo na strašne dlhú debatu, prebrať detaily v šesťdesiatych domoch.

Druhá vec, ktorú si treba všimnúť je poradie. Uvediem náš dom. Po zateplení bol tri roky na piatom mieste, a priemerné spotreby Gj. na jeden m2 mal 0,3299, 0,3212, 0,2779, teda klesali. V nasledujúcom roku sme mali priemer 0,2363, ale umiestnili sme sa až na siedmom mieste. Takže v rámci domu sme sa polepšili oproti trom predchádzajúcim rokom. Čo sa týka v rámci všetkých domoch sme si pohoršili, klesli sme o dve miesta. A v predposlednom roku štatistiky až na 12. mieste s najmenšou spotrebou 0,2332.A v poslednom roku na 19. mieste s priemernou spotrebou Gj. na jeden m2 0,2642, možno bola tuhšia zima?

Ja som hneď na začiatku analýzy upozornil, že to číslo nepovie všetko, ale hodne napovie.

Ale každý sa na analýzu môže dívať zo svojho uhla pohľadu. Nemám námietky voči tvojím príspevkom. Úsudok, prípadne porovnanie príspevkov si spravia čítajúci, ich rozhodnutie je na ich schopnosti sa pozrieť na analýzu z viacerých uhlov pohľadu.
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Sito, ja nepopieram zmysel a vyznam analyz spotreby tepla,ak chceme nieco riesit, tak musime analyzovat, aby sme vedeli, na com sme. Je samozrejme, ze meranie tepla v byte ma velky vyznam, v ramci znizovania celkovej spotreby tepla bytoveho domu. Len si musime byt vedomi skutocnosti, ze vypocitanim celkoveho koeficientu spotreby podla PRVN, sa spriemernuje merna spotreba tepla na plochu, ktora je pre vsetkych rovnaka,aj ked sa v skutocnosti merna spotreba u jednotlivych bytov , odberatelov, dost odlisuje. A prave na tuto skutocnost som upozornil, aby bola brana do uvahy pri posudzovani nameranych hodnot. Neoponujem, iba doplnujem.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať