Zavrieť

Porady

predaj nehnutelnosti a DPH

Prosim o radu. Spoločnosť s r.o.-platca DPH odkupila od sukromnej osoby na zaklade kupnopredajnej zmluvy nehnutelnost.Nasledne ju chce ele predat.Ako je to s DPH a s ostatnymi daňami?Dakujem
Usporiadat
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Prosim, poradte poradaci
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Prosím o radu.
V decembri 2006 bol podaný návrh na vklad na kataster na zmenu majiteľa nehnuteľností na základe darovacej zmluvy. Konkrétne sa jedná o budovu s pozemkami.
Budova aj pozemky boli kúpené v r. 2004 bez DPH, no v ďalších rokoch (2005 aj v 2006)bolo vykonané TZ ako napr. zateplenie, pri ktorom bola DPH odpočítané v celkovej výške. Budova neslúžíla na príjmy bez DPH - nebola prenajímaná.
Prosím, poradte mi, ako postupovať ohľadom DPH?
Je to zmena účelu používania a ak áno, akým systémom mám vypočítať sumu na vrátenie odpočítaného DPH z TZ? Vrátenie by pripadalo do úvahy len v 12/2007, kedže v 01/2007 prišiel list vlastníctva na nového majiteľa?
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Prosím, poraďte.
Som zúfalá z toho, kedy vlastne, v ktorom zdaňovacom období mám vrátiť DPH.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Lotarka Pozri príspevok
Prosím o radu.
V decembri 2006 bol podaný návrh na vklad na kataster na zmenu majiteľa nehnuteľností na základe darovacej zmluvy. Konkrétne sa jedná o budovu s pozemkami.
Budova aj pozemky boli kúpené v r. 2004 bez DPH, no v ďalších rokoch (2005 aj v 2006)bolo vykonané TZ ako napr. zateplenie, pri ktorom bola DPH odpočítané v celkovej výške. Budova neslúžíla na príjmy bez DPH - nebola prenajímaná.
Prosím, poradte mi, ako postupovať ohľadom DPH?
Je to zmena účelu používania a ak áno, akým systémom mám vypočítať sumu na vrátenie odpočítaného DPH z TZ? Vrátenie by pripadalo do úvahy len v 12/2007, kedže v 01/2007 prišiel list vlastníctva na nového majiteľa?
Myslím, že tu nemáte čo riešiť so zmenou účelu. Budovu darujete a keď vám ju zapíšu do katastra, tak musíte odviesť daň z darovania podľa§ 22/5. No a tým, že odvediete daň na výstupe z darovania využíjete niečo, čo je v § 54/7 tak ak dosadíte do vzorca výjde vám nula, lebo písmená A - B budú 1-1=0
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Ďakujem za pomoc.
Takže, ak tomu správne rozumiem, tak má všetko, čo daroval zdaniť DPH zo zostatkovej ceny a odviesť štátu. Nezáleží na tom, že len pri TZ bolo odpočítané DPH a pri obstaraní budovy nie?
Nerozumie tej dani z darovania - nebola táto daň zrušená?
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Lotarka Pozri príspevok
Ďakujem za pomoc.
Takže, ak tomu správne rozumiem, tak má všetko, čo daroval zdaniť DPH zo zostatkovej ceny a odviesť štátu. Nezáleží na tom, že len pri TZ bolo odpočítané DPH a pri obstaraní budovy nie?
Nerozumie tej dani z darovania - nebola táto daň zrušená?
Ano odviesť daň zo ZCD celej budovy (aj stavebného pozemku-obávam sa).
Daň z darovania aj prevodu boli už zrušené.
ešte ZC daňovú budete mať pripočiatateľnú cez daň z príjmov
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Podľa mňa by sme mali vrátiť DPH iba zo zostatkovej ceny TZ a z budovy a pozemkov nie - lebo v §8 ods 3 je, že ak pri kúpe alebo vytvorení bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná.

Kedže sme budovu a pozemky kúpili bez DPH nemáme čo vracať.

Chápem to spráne?
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Lotarka Pozri príspevok
Podľa mňa by sme mali vrátiť DPH iba zo zostatkovej ceny TZ a z budovy a pozemkov nie - lebo v §8 ods 3 je, že ak pri kúpe alebo vytvorení bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná.

Kedže sme budovu a pozemky kúpili bez DPH nemáme čo vracať.

Chápem to spráne?
Ano myslím, že máte pravdu, lebo v tom 8/3 vlastne hovoria, že bezodplatné dodanie je predmetom dane len keď ste si čiastočne alebo uplne uplatnili daň na vstupe, čo nie je váš prípad ako píšete, takže ak teraz vy tú nehnuteľnosť darujete mali by ste nejakú tu daň z TZ asi vrátiť Ale akú?
Robíte bezodplatné dodanie a to dodanie môžete oslobodiť alebo zdaniť (od 1. kolaudácie je asi viac ako 5 rokov).
ak Ak sa budete tváriť že ho zdaňujete, tak idete podľa § 22/5 a zdaníte ZC TZ
Ak to darovanie budeme považovať za oslobodené, potom by sme isli na § 54 a vrátili by sme 8 alebo 9/10 zo vstupnej DPH z TZ(podľa vzorca).

Berte to len ako úvahu do diskusie. Kedy bola budova skolaudovaná, Vyžadovalo TZ stavebné povolenie?
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Budova je už stará a tú 5 ročnú kolaudáciu spĺňa. A neviem, či zateplenie alebo zámková dlažba potrebovali stav. povolenie. No aj tak mám pochybnosti, či sa §54 vzťahuje na darovanie prípadne predaj IM, nakoľko v ods.3 je definícia zmeny účelu použitia - berie sa použitie aj darovanie, predaj, či len činnosť, ktorú pomocou toho IM vykonávame?

Rozhodla som sa, že si idem vypočitať zostatkovú cenu TZ a odvediem z nej štátu DPH.
A v daňovom priznaní uvediem tieto sumy v riadkoch 03,01,02 - správne?

Podľa mňa si zostatkovú cenu nemôžem dať do výdavkov, kedže ide o vyradenie darovaním a nie predajom.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

Lotarka Pozri príspevok
Budova je už stará a tú 5 ročnú kolaudáciu spĺňa. A neviem, či zateplenie alebo zámková dlažba potrebovali stav. povolenie. No aj tak mám pochybnosti, či sa §54 vzťahuje na darovanie prípadne predaj IM, nakoľko v ods.3 je definícia zmeny účelu použitia - berie sa použitie aj darovanie, predaj, či len činnosť, ktorú pomocou toho IM vykonávame?

Rozhodla som sa, že si idem vypočitať zostatkovú cenu TZ a odvediem z nej štátu DPH.
A v daňovom priznaní uvediem tieto sumy v riadkoch 03,01,02 - správne?

Podľa mňa si zostatkovú cenu nemôžem dať do výdavkov, kedže ide o vyradenie darovaním a nie predajom.
v §54 to máte v ods. 7 (dodáte =darujete alebo predáte.).
No ale ak to neni TZ so stavebným povolenímt ak nevraciate podľa § 54 nič, tak potom podľa § 8/3 môžete dodávať budovu oslobodenú a potom by ste neodviedli nič.
Skuste nad tým všetkým ešte porozmýšľať
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Ale kedže sme si odpočítali daň pri TZ, tak musíme nejakú daň odviesť §8/3.
A podľa mňa postupujeme pri výpočte dani podľa § 22/5 - teda zo ZC.

Konzultovala som to s DÚ a tam som dostala odpoveď, že mám odviesť štátu daň zo zostatkovej ceny TZ.
0 0
silviaproch silviaproch

silviaproch je offline (nepripojený) silviaproch

Dobrý deň,
pozrela som si jednotlivé rady ohľadne predaja nehnuteľností a DPH a rada by som zhrnula princípy zdanenia, ktorý som z nich pochopila a tým aj prosím o súhlas/nesúhlas:
1. nehnuteľnosť skolaudovanú pred viac ako 5 rokmi môžem predať bez DPH (okrem stavebného pozemku, ak na ňom nestojí stavba, ktorú s tým pozemkom predávam) (§38 ods 1 a 2 ZDPH)
2. ak som túto nehnuteľnosť používala na podnikanie (napr. prenájom alebo som v nej niečo vyrábala, poskytovala služby atď) alebo som urobila technické zhodnotenie a odpočítala si DPH a rozhodnem sa ju predať bez DPH, zmení sa jej účel použitia a treba dodatočne prepočítať odpočítanú DPH (napr. zo stavebných prác alebo pri jej pôvodnej kúpe §54)
3. Ak takúto nehnuteľnosť používanú na podnikanie predám s DPH, základom dane je jej zostatková cena (§22 ods5)

Skusim to aplikovať na môj prípad - s.r.o. predala nehnuteľnosti neplatiteľom, ktoré kúpila ešte v roku 2000 (neviem či s DPH alebo bez DPH, ide o budovy staré aspoň 15 rokov), na niektorých bolo vykonané TZ (s odpočtom DPH), väčšinu budov aj s pozemkom prenajímala. V kúpnej zmluve je dohodnutá paušálna suma za všetky nehnuteľnosti spolu v symbolickej sume (s.r.o. ich predáva svojim spoločníkom). Predpokladám, že sú teraz dve možnosti:
1. predaj budem považovať za oslobodený od DPH a potom musím zistiť, či si z kúpnej ceny a z TZ odpočítali DPH a túto DPH odviesť, keďže k zmene účelu z titulu predaja nehnuteľností bez DPH prišlo do 10 rokov od nadobudnutia (podľa §54 v poslednom zdaňovacom období roka, keď došlo k zmene účelu).
2. predaj nebudem považovať za oslobodený od DPH , voči spoločníkom si zaúčtujem normálnu pohľadávku bez DPH v tej symbolickej sume a odvediem daň 19% zo ZC nehnuteľností (ktorá je niekoľkonásobne vyššia).
Je moja úvaha správna?
0 0
silviaproch silviaproch

silviaproch je offline (nepripojený) silviaproch

Vie mi niekto poradiť aké výdavky (resp. uplatnenú DPH z výdavkov) z titulu zmeny účelu nehnuteľnosti (kvôli ich predaju bez DPH) mám vrátiť daňovému úradu? Spoločnosť predala budovy, tieto budovy prenajímala (z nájmu odvádzala DPH štátu), na niektorých bolo uskutočnené technické zhodnotenie a boli odpisované do nákladov (keďže som len teraz prevzala účtovníctvo iné náklady v súvislosti s týmito budovami nepoznám), predpokladám, že mám vrátiť DPH z výdavkov v súvislosti s tým technickým zhodnotením a ak niekto pozná pozná ešte nejaké typické prípady takýchto výdavkov, prosím o radu.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

silviaproch Pozri príspevok
Dobrý deň,
pozrela som si jednotlivé rady ohľadne predaja nehnuteľností a DPH a rada by som zhrnula princípy zdanenia, ktorý som z nich pochopila a tým aj prosím o súhlas/nesúhlas:
1. nehnuteľnosť skolaudovanú pred viac ako 5 rokmi môžem predať bez DPH (okrem stavebného pozemku, ak na ňom nestojí stavba, ktorú s tým pozemkom predávam) (§38 ods 1 a 2 ZDPH)- Ak sa stavebný pozemok dodáva spolu so stavou, uplatní sa na jeho dodanie rovnaký režim ako na stavbu. Môžete sa rozhodnúť v tomto prípade, že bude pre vás oslobodené od dane aj dodanie pozemku, nak t. stavba stojí.

2. ak som túto nehnuteľnosť používala na podnikanie (napr. prenájom alebo som v nej niečo vyrábala, poskytovala služby atď) alebo som urobila technické zhodnotenie a odpočítala si DPH a rozhodnem sa ju predať bez DPH, zmení sa jej účel použitia a treba dodatočne prepočítať odpočítanú DPH (napr. zo stavebných prác alebo pri jej pôvodnej kúpe §54)- Riadite sa par. 54 z o DPH a teda. Prečítajte par. a zamerajte sa na 3/a- Pri tomto iM (i vykonanom TZ, kt. cena bez DPH bola viac ako 100 tis.) ste si odpočítali DPH a nehnuteľnosť predáte oslobodenú, zmeníte účel použitia tohto majetku, upravujete daň.

3. Ak takúto nehnuteľnosť používanú na podnikanie predám s DPH, základom dane je jej zostatková cena (§22 ods5) Nie. ak túto nehnuteľnosť predáte v režime DPH, napr. predáte ju za 1.19 mil. Sk., Vašim ZD bude 1 mil. Sk a DPH-190 tis.sk.

Skusim to aplikovať na môj prípad - s.r.o. predala nehnuteľnosti neplatiteľom, ktoré kúpila ešte v roku 2000 (neviem či s DPH alebo bez DPH, ide o budovy staré aspoň 15 rokov), na niektorých bolo vykonané TZ (s odpočtom DPH), väčšinu budov aj s pozemkom prenajímala. V kúpnej zmluve je dohodnutá paušálna suma za všetky nehnuteľnosti spolu v symbolickej sume (s.r.o. ich predáva svojim spoločníkom). Predpokladám, že sú teraz dve možnosti:
1. predaj budem považovať za oslobodený od DPH a potom musím zistiť, či si z kúpnej ceny a z TZ odpočítali DPH a túto DPH odviesť, keďže k zmene účelu z titulu predaja nehnuteľností bez DPH prišlo do 10 rokov od nadobudnutia (podľa §54 v poslednom zdaňovacom období roka, keď došlo k zmene účelu).
2. predaj nebudem považovať za oslobodený od DPH , voči spoločníkom si zaúčtujem normálnu pohľadávku bez DPH v tej symbolickej sume a odvediem daň 19% zo ZC nehnuteľností (ktorá je niekoľkonásobne vyššia).
Je moja úvaha správna?
.... K príkladu. Predať nehnuteľnosť, kt som kedysi kúpila za 1 mil. Sk, môžem predať i za 100 tis, pričom sa prihliada i na stratu z predaja nehnuteľnosti. Celá ZC nenhnuteľnosti pri predaji sa zahrnie do daňových výdavkov podľa par. 19 ZDP. Mojim príjmom bude cena, kt. "vyfakturujem".

Osobne by som si dala pozor konkrétne v tomto Vašom prípade na závislosť, aby to prípadná DK nepovažovala za nechcem povedať za "podvod" a teda: kúpim draho, predám lacno. Pri nákupe si možno odpočítali DPH z nehnuteľnosti, teraz predajú lacno v režime DPH, nebudú robiť úpravu dane podľa 54..., aby tam nebiólo nejaké krátenie daní.....Viac sa k príkladu nevyjadrujem, možno sa vyjadrí niekto iný...
0 0
silviaproch silviaproch

silviaproch je offline (nepripojený) silviaproch

Betka , ďakujem za radu, neuvedomila som si, že zostatkova cena je zakladom dane len pri bezodplatnom dodani hnehnuteľnosti.
Keďže sa nehnuteľnosti predávajú neplatiteľom DPH, vraj ani nemôžem uvažovať o predaji s DPH, je to tak, že neplatiteľovi sa nehnuteľnosti môžu predať len bez DPH?
Rozoberalo sa niekde na porade personalne prepojenie, resp. takáto zavislosť medzi osobami? ako to daňové úrady postihujú?
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

[quote=silviaproch;555592]Betka , ďakujem za radu, neuvedomila som si, že zostatkova cena je zakladom dane len pri bezodplatnom dodani hnehnuteľnosti.
Keďže sa nehnuteľnosti predávajú neplatiteľom DPH, vraj ani nemôžem uvažovať o predaji s DPH, je to tak, že neplatiteľovi sa nehnuteľnosti môžu predať len bez DPH?
Rozoberalo sa niekde na porade personalne prepojenie, resp. takáto zavislosť medzi osobami? ako to daňové úrady postihujú?[/quote

Neplatiteľovi predávate nehnuteľnosť s DPH alebo aj bez DPH ako sa rozhodnete, ak má viac ako 5 rokov. Ak má menej tak potom všetkým s DPH.

To ste si poplietli s prenájmom nehnuteľnosti. Ten je pre neplatiteľa vždy oslobodený.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

silviaproch Pozri príspevok
Betka , ďakujem za radu, neuvedomila som si, že zostatkova cena je zakladom dane len pri bezodplatnom dodani hnehnuteľnosti.
Keďže sa nehnuteľnosti predávajú neplatiteľom DPH, vraj ani nemôžem uvažovať o predaji s DPH, je to tak, že neplatiteľovi sa nehnuteľnosti môžu predať len bez DPH?
Rozoberalo sa niekde na porade personalne prepojenie, resp. takáto zavislosť medzi osobami? ako to daňové úrady postihujú?
Netreba si mýliť prenájom nehnuteľnosti a predaj.

Pri predaji nehnuteľnosti ak som platca Dph:

- možem uplatniť oslobodenie podľa par. 38 /ak sú splnené podmienky/,
- alebo predám s Dph /ak nemôžem alebo nechcem uplatniť oslobodenie/
Naposledy upravil azla : 24.10.07 at 08:13
0 0
silviaproch silviaproch

silviaproch je offline (nepripojený) silviaproch

ďakujem obom za rychlu reakciu, veľmi ste mi pomohli
0 0
plavčík plavčík

plavčík je offline (nepripojený) plavčík

človek s dušou
Robíme úpravu dane pri zmene účelu investičného majetku z dôvodu že sme majetok tech.zhodnotili a teraz predávame bez DPH/ je to zákonná možnosť/ vypočítané máme aj sumu, ktorú máme vrátiť do štátneho rozpočtu...ALE ako to zaúčtovať ??? 5xx/343 alebo ako???
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
plavčík Pozri príspevok
Robíme úpravu dane pri zmene účelu investičného majetku z dôvodu že sme majetok tech.zhodnotili a teraz predávame bez DPH/ je to zákonná možnosť/ vypočítané máme aj sumu, ktorú máme vrátiť do štátneho rozpočtu...ALE ako to zaúčtovať ??? 5xx/343 alebo ako???

zúčtujte to 548/343...normálne daňový výdavok
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať