Zavrieť

Porady

nájomné a DPH

SRO platiteľ DPH má prenajaté priestory od f. ABC platiteľa DPH a časť z týchto priestorov chce prenajať firme VOS, ktorá nie je platiteľ DPH, so súhlasom firmy ABC.
Faktúry z SRO na VOS v tomto prípade nesmú byť s DPH kedže VOS nie je platiteľ DPH.
1. Podľa §49 ods.3 si SRO neuplatní odpočet DPH na vstupe z faktúry za nájom od firmy ABC a vystaví faktúry bez DPH firme VOS. Týmto spôsobom sa vyhne koeficientu, nakoľko vie presne určiť, že len došlá faktúra od ABC na týka vyšlej faktúry pre VOS - ktorá bude od DPH oslobodená. Chápem to správne?!
2. Náklady súvisice s prenájmom priestorov - upratovanie, energie... už nie sú oslobodené od DPH. Firma SRO si uplatní plný nárok na odpočet DPH na vstupe z faktúr od ABC a vystaví faktúry pre VOS s DPH.
Chápem to správne?!
Usporiadat
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

Anja111 Pozri príspevok
SZČO, platiteľ DPH, nadobudol nehnuteľnosť 2.2.1995. Zaradil ju do OM a využíval ju na svoju podnikateľskú činnosť. Uplatnil si odpočet DPH z TZ budovy.
V roku 2006 prestal vykonávať túto podnikateľskú činnosť a tak budovu prenajal jednému platiteľovi DPH a jednému neplatiteľovi DPH. Nájomné fakturoval v zmysle zákona, platiteľovi s DPH a neplatiteľovi ako oslobodené. Energie prefakturovával obidvom nájomcom s DPH. Počítal koeficient.
Úpravu dane odpočítanej pri IM, podľa § 54 Zákona o DPH, neurobil, nakoľko zmena účelu nastala až po jedenástich rokoch.
Dňa 31.1.2009 však SZČO ukončí živnosť, nehnuteľnosť preradí do osobného vlastníctva a bude ju naďalej prenajímať ako súkromná osoba. Nájomníci si prepíšu energie na seba a budú si ich uhrádzať dodávateľom sami. Prenajímateľovi budú platiť iba nájomné.
Prenajímateľ, ako súkromná osoba, môže nehnuteľnosť, na základe zmluvy, prenajímať ako oslobodenú od DPH platiteľovi aj neplatiteľovi DPH. Platí to aj v období, kedy mu DU určí posledné zdaňovacie obdobie, (teda, keď on bude ešte platiteľom DPH).
Uvažujem správne? Alebo som niečo nedomyslela? Vopred ďakujem za každý názor.
azla Pozri príspevok
Ak pri obstraraní budovy (TZ) bol uplatnený odpočet na vstupe, domnievam sa, že v poslednom zdaňovacom období budeš postupovať podľa § 81, odst. 6 a vzniká Ti daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí bola daň odpočítana. Daň počítaš zo zostatkovej ceny majetku.
Túto úpravu urobíš ako SZČO.
Súkromá osoba je už mimo režimu Dph (čiže to nie je oslobodené, nie je to predmetom dane.)
Vraciam sa k téme, lebo je pre mňa znovu aktuálna. Teraz sa potrebujem len uistiť, že nakoľko na túto budovu nebol uplatnený odpočet DPH pri jej nadobudnutí, ale bol uplatnený odpočet pri jej technickom zhodnotení vo výške 138.767 Sk v roku 2002, tak vzniká povinnosť odviesť DPH len zo ZC technického zhodnotenia.
Vopred ďakujem za reakcie.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

V príspevku č. 38 betka napísala svoj názor aj s odvolávkou na paragrafy.
Skús si to prejsť.
Asi budeš postupovať podľa starého zákona, ak to bolo do 31.12.2002.
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

azla Pozri príspevok
V príspevku č. 38 betka napísala svoj názor aj s odvolávkou na paragrafy.
Skús si to prejsť.
Asi budeš postupovať podľa starého zákona, ak to bolo do 31.12.2002.
Práve preto som sa k tomu vrátila, lebo mám dojem, že to sa týka iba odpočítanej dane pri zmene účelu stavby. Alebo to zle chápem? Týka sa to aj TZ do 31.12.2002???
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Anja111 Pozri príspevok
Práve preto som sa k tomu vrátila, lebo mám dojem, že to sa týka iba odpočítanej dane pri zmene účelu stavby. Alebo to zle chápem? Týka sa to aj TZ do 31.12.2002???
Rozumiem tomu takto. (môžem sa aj mýliť.)

V roku 2002 si si odpočítala Dph z technického zhodnotenia.
Teraz meníš účel (zo zdaňovaných na oslobodené). Aj technické zhodnotenie je predmetom § 54.
Avšak, v prechodných ustanoveniach §85/8 sa píše:
Na investičný majetok podľa § 54, pri ktorom platiteľ odpočítal daň po 31.12.2002 sa vzťahuje úprava odpočítanej dane podľa tohto zákona.

Ty si si odpočítala daň do 31.12.2002.
Úprava odpočítanej dane sa zaviedla od 1.1.2003. Pri nehnuteľnostiach bolo obdobie 5 rokov.
V novom zákone je obdobie na úpravu 10 rokov.

Mám pocit, že ak TZ bolo v roku 2002, tak nič neriešiš.
(v mojom pôvodnom príspevku č.35 som nebrala do úvahy prechodné ustanovenia.)
0 0
Anja111 Anja111

Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

azla Pozri príspevok
Rozumiem tomu takto. (môžem sa aj mýliť.)

V roku 2002 si si odpočítala Dph z technického zhodnotenia.
Teraz meníš účel (zo zdaňovaných na oslobodené). Aj technické zhodnotenie je predmetom § 54.
Avšak, v prechodných ustanoveniach §85/8 sa píše:
Na investičný majetok podľa § 54, pri ktorom platiteľ odpočítal daň po 31.12.2002 sa vzťahuje úprava odpočítanej dane podľa tohto zákona.

Ty si si odpočítala daň do 31.12.2002.
Úprava odpočítanej dane sa zaviedla od 1.1.2003. Pri nehnuteľnostiach bolo obdobie 5 rokov.
V novom zákone je obdobie na úpravu 10 rokov.

Mám pocit, že ak TZ bolo v roku 2002, tak nič neriešiš.
(v mojom pôvodnom príspevku č.35 som nebrala do úvahy prechodné ustanovenia.)
Vlastne máš pravdu. A dokonca mi takéto vysvetlenie aj najlepšie vyhovuje... Moc, moc ďakujem. Potešila si ma.
0 0
Zacharova Zacharova

Zacharova je offline (nepripojený) Zacharova

Dobrý deň! Mala by som otázku. S.r.o. platiteľ dph dal do prenájmu priestor neplatiteľovi dph. Musí prepočítavať koeficientom dph aj vtedy keď nemá náklady súvisiace s prenájmom na vstupe? Ak ano ako treba vypočítať koeficient? Ďakujem.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Zacharova Pozri príspevok
Dobrý deň! Mala by som otázku. S.r.o. platiteľ dph dal do prenájmu priestor neplatiteľovi dph. Musí prepočítavať koeficientom dph aj vtedy keď nemá náklady súvisiace s prenájmom na vstupe? Ak ano ako treba vypočítať koeficient? Ďakujem.
Od kedy prenajímate a ako ste sa dohodli ?
Lebo od 1.4.2009 môžete najom zdaňovať aj neplatiteľovi Dph - stačí aby išlo o zdaniteľnú osobu.

Vypočítaným koeficientom sa prepočítava Dph na vstupe. Ak nemáte nič na vstupe, tak nič neprepočítavate.
Ale to naozaj nemáte nič na vstupe čo sa nájmu týka ?
0 0
dalilada dalilada

dalilada je offline (nepripojený) dalilada

Naša s.r.o. - platca DPH prenajíma od 1.1.09 nebytový priestor neplatcovi DPH. Je možné využiť nové znenie zákona o DPH od 1.4. a fakturovať neplatcovi s DPH za obdobie od 1.1.09 do 30.6.09 už s DPH? Ide o dohodnuté polročné platby, fakturovať sa bude 30.6.09. Ďakujem
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

dalilada Pozri príspevok
Naša s.r.o. - platca DPH prenajíma od 1.1.09 nebytový priestor neplatcovi DPH. Je možné využiť nové znenie zákona o DPH od 1.4. a fakturovať neplatcovi s DPH za obdobie od 1.1.09 do 30.6.09 už s DPH? Ide o dohodnuté polročné platby, fakturovať sa bude 30.6.09. Ďakujem
Fakturujete podľa zmluvy.
Predpokladám, že fakturáciu v zmluve mate dohodnutú bez Dph. (inač to ani nešlo).
Ak chcete nájom zdaňovať, potrebujete si to ošetriť dodatkom k zmluve.
0 0
dalilada dalilada

dalilada je offline (nepripojený) dalilada

Ďakujem krásne. Ešte sa chcem uistiť, ak sa urobí dodatok od 1.4.09, že sa bude fakturovať s DPH, môžeme 30.6. vyfakturovať s DPH komplet polročné nájomné?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

dalilada Pozri príspevok
Ďakujem krásne. Ešte sa chcem uistiť, ak sa urobí dodatok od 1.4.09, že sa bude fakturovať s DPH, môžeme 30.6. vyfakturovať s DPH komplet polročné nájomné?
Domnievam sa, že z pohľadu zákona o Dph by faktúrácia k 30.6.2008 za obdobie pol roka mohla byť s Dph (záleží, ako bude znieť dodatok).

Na druhej strane, ak by som bola odberateľ, tak by som s takým dodatkom veľmi nesúhlasila, lebo sa mi predraží nájomné o výšku Dph, ktorú ako neplatiteľ si nemôžem odpočítať.

Ak by nebola iná možnosť, tak dodatok (o zdaňovaní nájmu) by som podpísala v takom znení, že najom sa môže zdaňovať až za obdobie od podpísania dodatku. (určite nie za mesiace 1-3).
0 0
Zacharova Zacharova

Zacharova je offline (nepripojený) Zacharova

Nájomnú zmluvu máme uzavretú od 1.10.2008 s neplatiteľom DPH. Urobili sme takú chybu, že sme im fakturovali nájomné s DPH. Teraz to chceme opraviť, (aj 1.2.3./2009 ). V minulom roku ešte nepoužívali prenajatý priestor, preto sme im nefakturovali ani za elektrinu, ani za kúrenie. To znamená, že sme nemali vstupy ktoré sa týkali nájmu, t.j. nemusím krátiť koeficientom DPH, veď vstupy za služby nepoužívam na kombinované plnenia. Dobre rozumiem zákon? To znamená, že nájomné bude len oslobodené, /r.15/a nemusím nič prepočítať koeficientom, kým nepoužívajú prenajatý priestor.????????????
0 0
Zacharova Zacharova

Zacharova je offline (nepripojený) Zacharova

Nikto mi nevie pomôcť?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

Zacharova Pozri príspevok
Nájomnú zmluvu máme uzavretú od 1.10.2008 s neplatiteľom DPH. Urobili sme takú chybu, že sme im fakturovali nájomné s DPH. Teraz to chceme opraviť, (aj 1.2.3./2009 ). V minulom roku ešte nepoužívali prenajatý priestor, preto sme im nefakturovali ani za elektrinu, ani za kúrenie. To znamená, že sme nemali vstupy ktoré sa týkali nájmu, t.j. nemusím krátiť koeficientom DPH, veď vstupy za služby nepoužívam na kombinované plnenia. Dobre rozumiem zákon? To znamená, že nájomné bude len oslobodené, /r.15/a nemusím nič prepočítať koeficientom, kým nepoužívajú prenajatý priestor.????????????
Za obdobie od 10/2008 - 3/2009 podľa zákona o dph nájomné mate faktúrovať oslobodené. Píšeš, že chybu opravite.
Ak si nemala žiadne vstupy, ktoré sa týkali oslobodených plnení - nájmu, tak koeficientom nič nekrátiš.
Čo sa týka energii, tak Ti odporúčam pri oslobodených plneniach faktúrovať samostatnou položkou a zdaňovať a v tom prípade sa vyhneš kráteniu energii.
Je to pre Vás ako dodávateľa výhodnejšie.
Od 1.4.2009 už môžeš zdaňovať nájom aj zdaniteľným osobam .(zmena - do 31.3.2008 sa mohol zdaňovať iba platiteľom Dph).
Treba to však dojednať v zmluve.
0 0
Zacharova Zacharova

Zacharova je offline (nepripojený) Zacharova

Ďakujem.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

Priznám sa, že som nečítala ešte zmenu DPH, ale viete mi poradiť?
Sme firma, ktorá prenajíma byty-klasické družstvo. Viem dať zmenu v zmluve, že najomne bude fakturované s DPH a to aj napriek tomu, že im cenu za najom nezvýšim? Samozrejme média budem fakturovať osobitne.Ďakujem.
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

Dobrý deň prajem.
Prosím Vás,Takže od 1.4.2009 môžeme fakturovať za nájom aj neplatcovi DPh s DPH?teda ak s tým bude súhlasiť..

Treba koeficient predtým,ako ho začneme používať,nahlásiť na DÚ?

My máme budovu vo svojom vlastníctve.v Budove je naša predajňa a 1 miestnosť sa bude prenajímať neplatcovi DPH.Predpokladám,že sa mu bude fakturovať bez DPH,aby sa nepredražil nájom.

Môžeme to robiť takto?:
mesačné faktúry iba za nájom-bez DPH
štvrťročné fa za energie-plyn,voda,el.energia - po odčítaní spotreby prefakturovanie s DPH (tzn. že máme nárok na odpočet DPH z energií na vstupe)
v takomto prípade nám vyjde koeficient k DPH 1 (si myslím)


Budova bola kúpená v r.2006,v r.2007 bolo aj technické zhodnotenie
treba nejako spätne upraviť odpočítanú DPH??

Ďakujem moc moc za odpoveď.
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

erika_H Pozri príspevok
Dobrý deň prajem.
Prosím Vás,Takže od 1.4.2009 môžeme fakturovať za nájom aj neplatcovi DPh s DPH?teda ak s tým bude súhlasiť..

Treba koeficient predtým,ako ho začneme používať,nahlásiť na DÚ?

My máme budovu vo svojom vlastníctve.v Budove je naša predajňa a 1 miestnosť sa bude prenajímať neplatcovi DPH.Predpokladám,že sa mu bude fakturovať bez DPH,aby sa nepredražil nájom.

Môžeme to robiť takto?:
mesačné faktúry iba za nájom-bez DPH
štvrťročné fa za energie-plyn,voda,el.energia - po odčítaní spotreby prefakturovanie s DPH (tzn. že máme nárok na odpočet DPH z energií na vstupe)
v takomto prípade nám vyjde koeficient k DPH 1 (si myslím)


Budova bola kúpená v r.2006,v r.2007 bolo aj technické zhodnotenie
treba nejako spätne upraviť odpočítanú DPH??

Ďakujem moc moc za odpoveď.
poradíte mi prosím?
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

erika_H Pozri príspevok
Dobrý deň prajem.
Prosím Vás,Takže od 1.4.2009 môžeme fakturovať za nájom aj neplatcovi DPh s DPH?teda ak s tým bude súhlasiť..

Treba koeficient predtým,ako ho začneme používať,nahlásiť na DÚ?

My máme budovu vo svojom vlastníctve.v Budove je naša predajňa a 1 miestnosť sa bude prenajímať neplatcovi DPH.Predpokladám,že sa mu bude fakturovať bez DPH,aby sa nepredražil nájom.

Môžeme to robiť takto?:
mesačné faktúry iba za nájom-bez DPH
štvrťročné fa za energie-plyn,voda,el.energia - po odčítaní spotreby prefakturovanie s DPH (tzn. že máme nárok na odpočet DPH z energií na vstupe)
v takomto prípade nám vyjde koeficient k DPH 1 (si myslím)


Budova bola kúpená v r.2006,v r.2007 bolo aj technické zhodnotenie
treba nejako spätne upraviť odpočítanú DPH??

Ďakujem moc moc za odpoveď.
Ak si koeficient nepouživala, tak si určiš predbežný a odsúhlasiš so správcom dane.
Či ti vyjde koeficient 1 alebo menší, to zistíš zo svojich podkladov. Ak sú Tvoje oslobodené plnenia oproti ostatným "zanedbateľné", tak sa môže stáť, že po zaokrúhlení Ti vyjde koeficient 1 - t. zn. že nič nekrátiš.

Úprava odpočítanej dane sa nekoná ak je zmena v koeficiente 0,10 a menej.
Pozri si podrobne § 54 zákona o Dph.
Úprava by sa ťa podľa môjho názoru týkala, ak by si dosiahla koef. 0,89 a nižší.
0 0
lydinka lydinka

lydinka je offline (nepripojený) lydinka

Dobry večer, chcela by som si ujasnit niekolko otázok ohladne nájomného a dph, potrebujem si to ešte potvrdit

FO platca dph, fakturuje nájomníkom - neplatcom dph nájomné bez dph toto mi je jasne, ale učtujem v programe money s3 a ten mi ponuka typy dph:

1: 07U R14 Oslobod. dod. tov. a služieb s možnos. odpočí.dane
kolonka v priznani k dph - dodávky tovarov a služieb s oslobodením §28
až §41 §43
2: 07U R13 Oslobod. dod. tov. a služieb bez možn. odpočí.dane
kolonka v priz. k dph - dodávky tovarov a služieb s oslob. ô28 a §41 a43

teda nie som si istá, ktorý z týchto typov dph mám použit ked vystavujem fakturu za prenájom neplatcovi, teda fa bez dph

Platcovi dph vystavujem fakturu normalne s dph, teda typ dph bude :
07P R20_21 Daň z tovarov a služieb z tuzemska, kolonka v prizn k dph - dan z tovarov a služieb z tuzemska

a teraz neviem čo s tým koeficientom, ešte som to nikdy nerobila, nemam s tým koeficientom skusenosti, a dost surne by som to potrebovala vediet, prebrala som účto od januara, takže neviem či prve dve dph-ačky nemám zle, fnuk, a predtym učtovničky tejto firmy, no nevidim že by niečo prepočítavali nejakym koeficientom, robili chybu????
Prosím vás , viete mi toto niekto ešte raz vysvetlit po lopate????
ĎAKUJEM
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať