Zavrieť

Porady

svokrina kuchyňa - minikurz PÚ

ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Nenechajte sa názvom pomýliť - tu sa nebude variť, tu sa bude účtovať

Poznáte to? Svokra dostala chrípku, inak je to šikulka, ale teraz ju to tak skolilo, že musí ležať. A nie je nikoho okrem mňa, kto by jej pomohol. Takže – letím k nej – po ceste nakúpim a chystám sa navariť jej obed.


Ok, zatiaľ nič zvlášne – lenže – teraz stojím v jej kuchyni, hľadím na všetky tie skrinky a šuplíky a cítim sa blbo. Nie je to moja kuchyňa – nevyznám sa tu. Nepríjemný pocit, že? Už piaty raz automaticky otvorím druhý šuplík. V mojej kuchyni tam sú varechy, nožíky – svokra tam má príbor. Jasné – svokra nie je bordelárka – svokra má iný systém, ktorému zatiaľ celkom nerozumiem, nemám ho „v krvi“....

No – a tu je tá podobnosť s účtovníctvom:

Účtovníctvo je systém, a ak mu celkom nerozumiem – cítim sa nepríjemne: ako vo svokrinej kuchyni. Aby to tak nebolo ....
Naposledy upravil ayya : 03.05.06 at 07:17 Dôvod: doplnenie podtitulu
Usporiadat
Téma je uzavretá.
luebchenko luebchenko

luebchenko je offline (nepripojený) luebchenko

žena - čo viac povedať treba :) ...viac
ayya si dobrá! ideš
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Myslím, že päť hviezdičiek by si zaslúžila nielen táto téma ale aj ayya.
0 0
vierkat vierkat

vierkat je offline (nepripojený) vierkat

Je to fakt super. Na strednej škole, ale aj na výške som mala z výkladu účtovníctva vždy iba "chaoz v búdke", a z duše som ho neznášala. Keby to bolo naozaj takto vysvetlené, bolo by účtovníctvo pre každého určite omnoho ľahšie...
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

OK, pokračujeme posledným štvrtým typom operácie: to už je ľahké: + P – P - to je tá udalosť, keď som sa zastavila u susedky a vyplatila jej zvyšných 3 tis. korún z mojich. Tým svokra prestala byť dlžníčkou susedke a stala sa mojou dlžníčkou.
Súčet aktív ani pasív sa tým nezmenil, majetok má stále: televízor v hodnote 8 tis. korún a z hľadiska pasív je 5 tisíc jej vlastných a tri tisíc dlžobu. Nie už u susedky, ale u iného veriteľa. Takže sme iba „preúčtovali“ dlžobu z jedného pasívneho účtu na druhý asi takto:
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 02:23
8suvaha.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

A ešte schéma k poslednej účtovnej operácii – tá už nikoho neprekvapí:
+p-p.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Teraz trošku o fraktáloch – potešíme sa

Nemyslite si že presne viem, čo sú to fraktály. Neviem. Veľmi laická definícia by znela asi takto: grafické znázornenie nejakej funkcie (matematici by mi hnali!) ... Ale pre našu potrebu to úplne stačí. Fraktály majú jednu veľmi zaujímavú vlastnosť. Keď sa podrobne zahľadíme, tak si všimneme, že obsahujú zmenšené „sebakópie Sú podľa mňa neuveriteľne krásne. Keby som ich bola objavila skôr, bohvie, či by som sa nebola dala na matematiku
Pozrite si napr. tento link:
http://www.math.muni.cz/~zezulka/koch21.html - dolu nájdete trojuholník a pod ním ešte pár obrázkov
Alebo radšej niektorý z týchto:
http://www.jracademy.com/~jtucek/gif/curls.gif (tento treba asi dať "obnoviť")
http://www.speerchen.de/grafiken/apfelma1.png
http://www.pernoergaard.dk/da/strukturer/uendelig/ufraktal1.html
Alebo ešte lepšie: jednoducho si cez google nechajte v obrázkoch vyhľadať slovíčko fraktal, alebo fractal.Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 01:04
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Paráda, že? A akým spôsobom fraktály súvisia s účtovníctvom? Práve tými „sebakópiami“
Teraz potrebujeme prvú a druhú úroveň, neskôr sa k fraktálom vrátime kvôli tretej úrovni.
Téčko sme si už spomínali. Doteraz sme ho použili ako súvahu – základný účtovný doklad, do ktorej sme jednoducho zapísali na stranu aktív alebo pasív to, čo sme potrebovali.
Teraz si do súvahy na obe strany zakreslíme ďalšie menšie téčka – tu už budú účty. Účtujeme na účtoch, nie priamo v súvahe. Tie menšie téčka, keď si ich graficky znázorníme vyzerajú všetky rovnako. Potrebujeme ich nejako identifikovať, aby sme sa v nich vyznali a neskôr vedeli zostaviť súvahu. Múdri ľudia dávno pred nami vymysleli systém, ktorý my nehanebne bezprácne preberieme a budeme používať.
Tu je tá „fraktálovitá“ súvaha:
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 01:12
21suvaha.gif  
3 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Pokračujeme tak, že sme si na stranu aktív nakresllili niekoľko aktívnych účtov a na stranu pasív – niekoľko pasívnych účtov. Strany účtov už nemáme označené ako aktíva a pasíva, ale na ľavej strane každého účtu použijeme označenie má dať (MD) a na pravej strane označenie dal (D).

Musíme si zapamätať, že súvahové účty (neskôr budú ešte iné, nielen súvahové) majú obyčajne počiatočný stav, počas roka na ne zapisujeme prírastky a úbytky a na konci roka majú konečny stav. To už na tomto obrázku je vidieť: prírastky sú označené plusom, úbytky sú označené mínusom.
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 01:25
22suv.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Lenže: ako ich rozoznať? Ktoré sú aktívne, a ktoré sú pasívne?
Trošku odbočím: keď potrebujem na monitore počítača zatvoriť „okno“ – môžem to urobiť viacerými spôsobmi.
- buď kliknem na krížik v pravom hornom rohu
- alebo kliknem sa „súbor“ v ľavom hornom rohu a potom sa kurzorom presuniem na „koniec“
- alebo klávesovou skratkou –napríklad: altSS, alt SZ, altFX, podľa toho, či sa s vami počítač baví v slovenčine alebo v angličtine
- alebo na dolnom paneli (dolu na „lište“ - vedľa štart-u) kliknem na tlačidlo niektorého okna a zatvorím ho tam.

Aj účty môžeme identifikovať rôznymi spôsobmi. Môžem použiť niektorý z viacerých spôsobov identifikácie účtov – záleží na mojich preferenciách a na aktuálnej situácii.
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 22:46
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

1. Mám vždy po ruke účtovnú osnovu, do ktorej si vpíšem písmenko A k účtom aktívnym a písmenko P k účtom pasívnym. Je to dosť rizikový spôsob – kto už by mal vždy po ruke vlastnú upravenú účtovnú osnovu ? Aj vám sa strácajú krvopotne vyrobené "ťaháky"?

2. môžem sa naspamäť naučiť celú účtovnú osnovu a podľa toho identifikovať, ktorý účet je aktívny a ktorý pasívny, ale to je mrhanie silami a časom. Navyše, na vlastnú hlavu by som sa ja ešte menej spoľahla ako na tú vlastnú účtovnú osnovu

3. môžem sa naučiť vyznať sa v číslovaní účtov a podľa nich účty identifikovať – to už je podstatne lepšia cesta – v číslovaní účtov je systém.

Účty sú číslované trojciferným číslom, (viem, že to všetci viete, ale úplne pre istotu)
- číslo na pozícii stoviek mi určuje triedu účtov,
- na pozícii desiatok skupinu účtov
- a na pozícii jednotiek číslo účtu v účtovnej skupine..... napríklad tento účet:
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 02:19
čísla účtov.gif  
6 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Tých tried nie je veľa, (od 0 po 7) pozrite si, prosím, vzorovú účtovnú osnovu. Iste ju máte, alebo stiahnete z netu, alebo nájdite § 31 z Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 (dúfam, že je to správne číslo) :p

Účty v triede 0 a 1 sú vždy aktívne účty, majú na strane MD - to je vľavo - počiatočné stavy, prírastky (+) a konečné stavy ...... a na opačnej - to je vpravo - Dal strane majú úbytky. Bohužiaľ niektoré výnimky (je ich málo) sa „nesprávajú“ ako aktívne. K tým sa neskôr vrátime.

Trieda 2 už nie je taká jednoznačná – treba sa sústrediť aj na skupinu účtov:
Účty v skupine 21 – sú aktívne (napr. 211, 213)
V skupine 22 sú tiež aktívne účty (napr. 221)

Ale v skupine 23 – už sú pasívne účty a teda počiatočný stav, prírastky a konečný stav majú na strane Dal, ...... a úbytky (mínusy) na strane MD

Trieda 3 je ešte horšia - na tú musíme pomalšie a preto si ju ešte odložíme na neskôr

Trieda 4 – vždy pasívne účty, mali by sa všetky správať ako tie v skupine 23, ale ... napríklad taká 429 just nie
Iba pre úplnosť: ešte máme triedu 5, 6 a 7, ale zatiaľ ich ešte necháme na pokoji
Teraz som tu narobila trošku šalát, ale to napravím postupne, pomaly
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 01:58
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Pomôže nám teraz "pomocná doplnková podkovová metóda (copyright ayya)" :p

Iste poznáte z časopisov také obrázky, v ktorých je nutné pospájať v poradí očíslované body čiarou, aby ste sa dozvedeli, čo na tom obrázku vlastne je.
Podobne, keď si pospájate všetky počiatočné stavy, prírastky a konečné stavy v súvahe jednou čiarou a úbytky druhou čiarou – tak nám vznikne čosi ako podkova. Nemyslím si, že podľa tejto podkovy sa dá naučiť účtovať, ale v začiatkoch je to celkom dobrý pomocník. Hlavne pri zostavovaní súvahy a kontrole, či sme náhodou aktívny účet nepoužili ako pasívny a naopak. Prikladám ten obrázok, ale musela som ho hodne zmenšiť, takže kvalita je "nič moc" Aj tam nejaké čiary chýbajú, ale je to ten predchádzajúci obrázok súvahy z príspevku 51 s doplnenou podkovou
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 02:08
23suv.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Márna sláva: najspoľahlivejšie vieme účty identifikovať tak, že porozumieme ich obsahovej náplni. Používame samozrejme zo začiatku názvy účtov aj s číslami. Postupne sa nám to tak uloží v pamäti, že už názvy začneme vynechávať a o účtoch sa môžeme baviť len v číslach.

Veď to poznáte: tristodvadsaťjedničku som uhradila z dvestojedenástky. Jasné, nie? :p To potom do osnovy mrkneme len občas a na podkovu môžeme úplne zabudnúť.

Zopakujeme si tú zákernú otázku: čo sú to vlastne tie aktíva a čo sú to tie pasíva? a doplníme: ako sa ktoré účty správajú? a pôjdeme na to podrobnejšie podľa jednotlivých tried ....

.... nabudúce, veď už je dosť hodín, alebo Richardovi idú nesprávne?
Naposledy upravil ayya : 24.04.05 at 02:27
0 0
babenko1 babenko1

babenko1 je offline (nepripojený) babenko1

Renata :-)
Ayya... toto je super výklad... normálne som si oprášila všetky poznatky zo začiatku účta. :-) Klobúk dolu pred tebou, že si sa dala na túto cestu. Krásne to vysvetľuješ. Táto tvoja prácička je hodná nejakej publikácie :-)
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

Začínam s PU v Omege a bolo by dobré keby mi niekto ako Ty pozeral na prsty.....
Ach jaj....
Pekný nedelný želám...
0 0
jasa jasa

jasa je offline (nepripojený) jasa

ayya, v tej svokrine kuchyni si supeeer...
0 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
Manual
Začínam s PU v Omege a bolo by dobré keby mi niekto ako Ty pozeral na prsty.....
Ach jaj....
Pekný nedelný želám...
Manual, tuším kukám do zrkadla ...presne to isté som aj ja a tiež používam OMEGu ...účtujem zatiaľ v pohode, tovar prijal, vydal DF110x, OF40x banka ...mzdy zatiaľ nie .... no uzávierky a DPH si viem odkontrolovať, ale ostatné ????
0 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
ayya, preboha, kedy si spala , keď pozerám , že toto si písala medzi 4 - 5 tou ráno ????!!!!!
0 0
babenko1 babenko1

babenko1 je offline (nepripojený) babenko1

Renata :-)
jess.. čas tu na pokeci je nejaký divný... si myslíš, že si odpovedala o 9? ked teraz je skoro 11,30? :-)
0 0
bef bef

bef je offline (nepripojený) bef

Ayya klobuk dolu, ta svokrina kuchyna je skvela. Uz sa tesim na pokracovanie. Krasny den.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať