Zavrieť

Porady

svokrina kuchyňa - minikurz PÚ

ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Nenechajte sa názvom pomýliť - tu sa nebude variť, tu sa bude účtovať

Poznáte to? Svokra dostala chrípku, inak je to šikulka, ale teraz ju to tak skolilo, že musí ležať. A nie je nikoho okrem mňa, kto by jej pomohol. Takže – letím k nej – po ceste nakúpim a chystám sa navariť jej obed.


Ok, zatiaľ nič zvlášne – lenže – teraz stojím v jej kuchyni, hľadím na všetky tie skrinky a šuplíky a cítim sa blbo. Nie je to moja kuchyňa – nevyznám sa tu. Nepríjemný pocit, že? Už piaty raz automaticky otvorím druhý šuplík. V mojej kuchyni tam sú varechy, nožíky – svokra tam má príbor. Jasné – svokra nie je bordelárka – svokra má iný systém, ktorému zatiaľ celkom nerozumiem, nemám ho „v krvi“....

No – a tu je tá podobnosť s účtovníctvom:

Účtovníctvo je systém, a ak mu celkom nerozumiem – cítim sa nepríjemne: ako vo svokrinej kuchyni. Aby to tak nebolo ....
Naposledy upravil ayya : 03.05.06 at 07:17 Dôvod: doplnenie podtitulu
Usporiadat
Téma je uzavretá.
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

V posledných dvoch-troch mesiacoch sa tu na www.porada.sk objavovalo viac, hlavne nových členov, ktorí kládli rôzne otázky. Z niektorých bolo úplne jasne vidieť, že účtovníctvo nemajú „v krvi“ . Nie že by som si myslela, že vedieť účtovníctvo je povinné. To si naozaj nemyslím. Povinné je v slušnej spoločnosti vedieť pozdraviť pri príchode do miestnosti. Pre tých, ktorí sa chcú vyznať a zatiaľ nemali možnosť ... možno pre tých bude tento malý minikurz pomocou.

Pokúsim sa zhrnúť základné zásady účtovníctva tak, aby sme sa necítili ako vo svokrinej kuchyni. Tých zásad nie je až tak veľa, to bude zakrátko jasné. Ale - sú dôležité, zásadne dôležité. Kto ich dôležitosť neuzná ... jednoducho sa nikdy nebude „vyznať“ .... bohužiaľ

Sama si to pamätám: tieto základy nám na prvej hodine účtovníctva „vysvetlila“ profesorka asi takým spôsobom, že ich napísala na tabuľu a prikázala nám ich odpísať. Nikdy viac sme sa k tomu nevrátili ... nerozumeli sme tomu a ona nikdy neprišla na to, že sme tomu nerozumeli. Tak sme sa všetko ďalej iba bifľovali. S väčším, alebo menším úspechom sme to potom memorovali. Hrúza .... Profesorka sa iba divila, ako môžeme byť také zadubené ... Dnes sa divím aj ja, ale hlavne tomu, akým spôsobom sa pokúšala priviesť nás k obľube jej milovaného predmetu

Dnes chápem, že účtovníctvo môže byť obľúbenou činnosťou. Táto porada je toho dôkazom. Je tu veľa prispievateľov, ktorí so mnou budú súhlasiť, lebo účtovníctvo je aj ich obľúbenou činnosťou. Základ je porozumieť základom.

Ešte jedna poznámka: jednoduché účtovníctvo nie je celkom naozajstné účtovníctvo, je to istý druh „účtovnej evidencie“. Ozajstné účtovníctvo je podvojné účtovníctvo, a hlavne o podvojnom účtovníctve si budeme teraz rozprávať.

Čítajte podľa možností takou rýchlosťou, aby ste každému príspevku porozumeli. (ak to píšem tak, že je vôbec možné tomu porozumieť). Nepreskakujte. Nepokračujte, kým nie ste si stopercentne isté, že vám je všetko jasné ... aj tak sa môže prihodiť, že sa budete musieť vrátiť o pár príspevkov hore. Ale .... ak sa s porozumením dočítate až do konca, budete účtovníctvu v zásade rozumieť. Už počas čítania sa vám veľa vecí bude objasňovať. Zažijete „aha“ zážitky. Je to príjemné. Viem to z vlastnej skúsenosti.
4 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Takže:

- Podvojné účtovníctvo je informačný systém. Jeho hlavnou úlohou je informovať mňa (podnikateľa) aby som vedela, čo sa deje s mojim podnikateľským majetkom. Že tento informačný systém využíva aj daňový úrad na kontrolu, či sa správne vyčíslili daňové povinnosti – to je jeho ďalšia funkcia - aj keď neprehliadnuteľná a akokoľvek nepríjemná
Podvojný – to znamená, že všetko sa účtuje „podvojne“: na dvoch účtoch. Predstavte si zase tú svokrinu kuchyňu – upratané po varení bude vtedy a iba vtedy, ak všetko bude uložené v skrinkách a šuplíkoch. Nič nesmie zostať vonku. Ak vyberiem z jednej skrinky niečo – musím to vložiť do inej. Budeme hovoriť neskôr aj o trojzápisoch, ale zásada, že nič nesmie zostať vonku platí aj vtedy.
- Účtujeme zásadne iba podľa účtovných dokladov. Stane sa nejaká účtovná (ekonomická) operácia - identifikujeme ju, zapíšeme ju v účtovnom doklade, ktorý potom zaúčtujeme. Vždy podvojne: teda na dvoch účtoch. Niektoré účtovné doklady vystavujeme my, ale inokedy nám ich vystaví niekto iný – napríklad: dodávateľ vystaví dodávateľskú faktúru. V horšom prípade nejaký kontrolný úrad nám pošle výmer. My to akceptujeme ako náš účtovný doklad – a môžeme to zaúčtovať.
- Skutočný obraz o majetku po zaúčtovaní získam vtedy, ak mám podvojne zaúčtované všetky účtovné prípady k jednému konkrétnemu dňu. Napríklad (najčastejšie) ku koncu mesiaca, ku koncu roka. Všetky účtovné prípady musia byť zachytené k tomu istému dňu. Keď túto zásadu nedodržím, obraz o majetku môže byť skreslený.
A posledná zásada – existujú iba 4 druhy účtovných prípadov. Slovom: štyri druhy účtovných prípadov.

Neveríte? Ale je to pravda! Je to pre niekoho šokujúce? Ale aj tak je to pravda! Iba štyri druhy! Tak prečo sa účtovníctva báť? Presvedčíme sa o tom.
Naposledy upravil ayya : 29.04.05 at 13:39 Dôvod: ne-vystavujeme ... správne má byť: vystavujeme
3 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
OK, teším sa na minikurz.
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Vráťme sa ku svokre. Navarené je, sme po obede, upratané je, všetko je v kuchyni na svojom mieste. Sedíme pri káve pred telkou. Zrazu – prásk ! Odišla obrazovka ! Tej jej televízor je taký starý, že sa neoplatí dávať ho opraviť. A svokra bez tých jej seriálov, ... to by teda bolo! ... (kto by s ňou vydržal?!) - treba to poriešiť. Svokra si spomenula, že jej susedka kdesi vyhrala nový televízor a svoj dvojročný by chcela predať. Cena bude prijateľná, takých 8 tisíc. Svokra má v banke na účte na nepredvídateľné výdavky 5 tisíc, 3 tisíc jej požičiame. Ponúkla som sa, že jej ich darujeme, nechcela. Vraj je sebestačná a vráti z budúcich dôchodkov.

Tak ok, beriem svokrinu vkladnú knižku – letím do banky za rohom vybrať peniaze. Keď som jej ich priniesla, tak sa hneď zberala za susedkou uzatvoriť obchod. Ešte raz odbehnem - domov pre tie tri tisícky. Po ceste späť sa hneď zastavím u susedky. Zvoním u nej - vraj tam už svokra bola a dokonca dvakrát. Prvý raz si vzala televízor, druhý raz priniesla 5 tisíc. Tak som susedke pridala tých zvyšných tri tisíc a potom šup hore jedno poschodie ku svokre - poobdivovať nový televízor. Svokra sústredene sleduje na novom televízore dvestoosemdesiatypiaty diel nejakého seriálu.

Potichu si k nej prisadnem a premýšľam: Na tejto poobedňajšej akcii sa dá naučiť celé účtovníctvo. Teda presnejšie : všetky štyri existujúce typy účtovných prípadov.



0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Majme teda štyri účtovné operácie, ktoré zaúčtujeme pomocou tých 4 typov účtovných prípadov: tie operácie sú:

1. kúpa televízora

2. výber hotovosti z banky

3. vyplatenie 5 tisíc

4. doplatok 3 tisíc.

0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Najprv niečo o aktívach a pasívach.

Ako začneme? .... Začneme „zákernou otázkou“, ktorou preveríte každú účtovníčku:

Aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami? Viete zodpovedať? Ak áno, je pre vás zbytočné čítať ďalej tento minikurz – iba ak just nemáte čo robiť Ak neviete odpovedať – skúste čítať ďalej ...

Na tú otázku existujú rôzne odpovede – záleží na situácii. Ak sa to pýta šéf (ktorý sa vyzná) svojej účtovníčky, ktorá práve doúčtovala všetky prípady účtovného obdobia, tak odpoveď má byť: „Žiaden rozdiel!“

Lebo keď je medzi aktívami a pasívami rozdiel čo len jeden halier, znamená to, že niekde máme v účtovníctve chybu, ktorú je potrebné vyhľadať a opraviť tak, aby žiaden rozdiel medzi nimi nebol.

Nechajme teraz múdrych a uznanlivých šéfov, ktorí sa zaujímajú o to, či účtovníčke sadli aktíva a pasíva

3 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Inak treba odpovedať, ak by ste takúto otázku dostali v rámci pohovoru pred vstupom do nového zamestnania.

Napríklad takto: - Aktíva a pasíva – to sú dva rôzne pohľady na výšku majetku a musia sa rovnať.

Alebo takto: - Súčet aktív je majetok, ktorým disponuje podnikateľ. Súčet pasív je vyjadrenie zdrojov krytia. Súčty sa rovnajú.

Alebo takto: - Aktíva predstavujú formu majetku podnikateľa, pasíva predstavujú zdroje krytia majetku. Vo finančnom vyjadrení sa rovnajú.

Keď približne takto odpoviete, .... máte šancu na nové a dúfajme - lepšie pracovné miesto....
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Poďme na to podrobnejšie:

Začneme klasickým „téčkom“. Graficky si môžeme znázorniť aktíva a pasíva na téčku. Formu písmena „T“ má súvaha, kde na jednej strane (aktívnej – teda na ľavej) zapíšeme aktíva, na druhej strane (pasívnej – na pravej) pasíva. Keď ich spočítame – aktíva zvlášť na ľavej strane a pasíva na pravej strane – ich súčty musia byť rovnaké.

O téčkach (nie céčkach – tie sú na hranie pre deti) si ešte budeme rozprávať viac – tiež sa s nimi pohráme, ale to bude trošku neskôr Takže teraz téčko - súvaha: Predstavte si dvojkrídlové okno, zatvorené. .... Máte? .... a predstavte si teraz, že je na ňom kúsok stiahnutá klasická roleta... máte? Na oboch krídlach okna je roleta v rovnakej výške.

Potiahnite tú roletu v predstave ešte kúsok dolu .... máte? ..... Zase je roleta na oboch častiach okna v rovnakej výške ....

Teraz ju zase v predstave povytiahnite..... zakrýva rovnakú časť oboch krídiel okna, tentokrát menšiu.

Musí to byť rovnaká časť aj na jednom a druhom krídle okna: to je jasné.
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Tak isto súčet aktív sa vždy musí rovnať súčtu pasív. Nezdôrazňujem to zbytočne – to si hneď ukážeme, lebo to stiahnutie a späť povytiahnutie rolety nám predstavuje dva z tých spomínaných štyroch účtovných prípadov.

1. prípad : +A +P

(čítam: plus aktíva, plus pasíva) to je to potiahnutie rolety smerom dolu ...
koľko pripočítam k aktívam, presne toľko musím pripočítať k pasívam,

súčet aktív a súčet pasív sa musí aj po tejto operácii rovnať ako na tomto obrazku:

Naposledy upravil ayya : 21.04.05 at 19:44
+a+p.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

2. prípad: - A - P

(čítam: mínus aktíva, mínus pasíva) to je to povytiahnutie rolety smerom hore -

koľko odpočítam z aktív, presne toľko musím odpočítať z pasív

a teda: súčet aktív a súčet pasív sa zase musí rovnať

Rovnakú výšku pripočítania, alebo odpočítania zaručuje práve tá podvojnosť účtovania.
-a-p.gif  
0 0
michaela25 michaela25

michaela25 je offline (nepripojený) michaela25

Je to super už sa neviem dočkať pokračovania
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Uznám, už to chce viac vysvetliť, čo sú to tie aktíva a čo sú to tie pasíva aj s príkladmi.

Schém zatiaľ stačilo. Vráťme sa teda k tej príhode so svokrou.

Dohodnime sa, že si najprv zostrojíme niečo veľmi podobné „počiatočnej súvahe“.

Svokra má na účte 5 tisíc korún. Doklad máme – je to bankový výpis.

Takže tu uvidíme to „téčko“ zobrazené hrubou čiarou. Na ľavej strane sú aktíva, na pravej strane sú pasíva. Môžeme to zapísať. V súvahe to bude vyzerať takto:

1suvaha.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Vravíte si, že je to to isté? Áno aj nie. Je to pravda, že je to ten istý majetok – suma je rovnaká. A je aj to jasné, že svokrine peniaze na jej účte v banke sú jej vlastný majetok.

A tu máme to dôležité: – ak sa na ne pozeráme, ako na aktíva, tam máme vyjadrenú formu toho majetku (vyzerajú ako peniaze na účte), mohli by mať aj inú formu, to uvidíme neskôr.

A na strane pasív máme vyjadrené, že sú to jej vlastné peniaze – je to jej vlastný zdroj krytia. Nikomu ho nie je dlžná, našetrila si ho sama – je to jej vlastný majetok.

Skúsme to povedať „odbornejšie“: svokra momentálne disponuje majetkom vo výške 5000 korún, má ho vo forme vkladu v banke a je to jej vlastný zdroj.

Tak máme svokrin majetok vyjadrený dvoma spôsobmi. To je ten dvojaký spôsob nazerania na majetok. A ešte sme si vraveli, že súčet aktív a súčet pasív sa musí rovnať, aj tejto podmienke náš zápis vyhovuje.



0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Zopakujeme si všetky štyri účtovné operácie. Budeme sa venovať účtovným operáciám:

1. kúpa televízora

2. výber hotovosti z banky

3. vyplatenie 5 tisíc

4. doplatok 3 tisíc

a poďme "účtovať" - už sa neviem dočkať !

0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Román na pokračovanie....
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

A ideme k tomu prvému účtovnému prípadu: +A +P
My ho máme v našom svokrovskom príklade označený ako operácia č. 1. kúpa televízora.
Celkom podľa správnosti by susedka mala svokre vystaviť nejaký doklad: napr. dlžobný úpis, alebo „dodávateľskú faktúru“. Odpustíme to v tomto výnimočnom prípade obom dôchodkyniam. :-) Doklad si tentokrát vystavíme sami, napríklad takýto:
„Susedka dodala svokre televízor v hodnote 8000 korún“. Na základe tohto účtovného dokladu si zaúčtujeme nasledovne:
2suvaha.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Zaúčtovali sme podvojne, to je ok. Pripočítali sme k aktívam aj k pasívam rovnakú sumu, teda 8 tisíc korún. Zaúčtovali sme prípad: +A +P, ako keby sme potiahli roletu kúsok dolu. Obe strany sa nám rovnajú. Ale ...aha, čo sa nám prihodilo, keď sme spočítali aktíva aj pasíva! Narástol nám (disponibilný) majetok. V tomto momente svokra disponuje majetkom 13 tisíc korún.

Majetok má takúto formu: 5 tisíc v peniazoch a televízor v hodnote 8 tisíc – to sú aktíva.

Aj pasíva nám sedia: je tam tiež 13 tisíc. Teraz veľmi jasne vidieť, čo sú to tie zdroje krytia: 5 tisíc nám zostalo ako vlastný majetok, ale druhú časť pasív reprezentuje dlžoba – jasný cudzí zdroj.

0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Zhrnieme to: svokra momentálne disponuje majetkom (aktíva) 13 tisíc, a má ho pokrytý vlastným majetkom do výšky 5 tisíc (časť pasív) 8 tisíc má dlžobu (časť pasív).
Naozaj teraz nastala situácia, v ktorej svokra disponuje majetkom vo výške 13 tisíc, lebo keby si zmyslela, že televízor hneď tak susedke nezaplatí .... môže si za tých 5 tisíc kúpiť niečo iné. Alebo môže ten televízor ďalej predať niekomu inému.
Súhlasíte, že môže? ... Áno? Čiže súhlasíte, že svokra s majetkom vo výške 13 tisíc naozaj „disponuje“.

1 2
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Ale moja svokra nie je taká potvora, aby neplatila svoje dlhy . :-) Ona svoje dlhy platí. Ale keďže má peniaze na účte v banke, musíme ich nejako dostať k susedke. A tým sa dostaneme k účtovnej operácii č. 2, ktorú zaúčtujeme ako účtovný prípad: + A –A
Súčet aktív aj súčet pasív sa nezmenil. Zmenila sa iba forma aktív: Z peňazí zapísaných na svokrinom účte sa zmenili na fyzické peniaze v pokladni. Stále svokra disponuje majetkom vo výške 13 tisíc, majú formu televízora a peňazí v pokladni (aktíva) a na strane zdrojov krytia je 5 tisíc jej vlastný majetok a 8 tisíc dlžoba susedke (pasíva). Na obrázku to bude vyzerať asi takto:
3suvaha.gif  
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

schéma k tomu účtovnému prípadu vyzerá takto:
+a-a.gif  
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať