Zavrieť

Porady

Kataster

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Právna úprava katastra nehnuteľností sa nachádza v Zákone
č. 162/1995 Z. z. a v ďalších právnych predpisoch a vyhláškach vydaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.


••• viac••• menej
1 2
list vlastníctva (11.12.17)
V roku 2008 som odkúpil od štátnej organizácie byt v tom čase bol dom evidovaný ako bytový dom , na základe požiadania suseda (vybavoval pôžičku na prístavbu) v roku 2017 sme s tým súhlasili a sused ...
2 13
"Bezdomovec" a kupa nehnutelnosti? (07.12.17)
Moze clovek, ktory ma aj v OP ako trvaly pobyt uvedene len mesto/obec kupovat nehnutelnost? Resp. ma zaujima, ci v kupnej zmluve staci ako adresu TP uviest iba mesto alebo aj adresu prislusneho mestsk...
1 3
Overený podpis na zmluve musí byť? (13.11.17)
Musí byť podpis na kúpno predajnej zmluve overený? Nehnuteľnosť sa kupuje bez použitia úveru. Zmluvy sa len podajú na kataster. Musia byť overené podpisy?
1 3
Dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy (10.11.17)
Ahojte, mestská spoločnosť dostane nehnuteľnosť nepeňažným vkladom od jediného spoločníka, ktorým je mesto. Dátum platnosti zmluvy bude dňom podpísania zmluvy. Aký však bude dátum účinnosti zmluvy...

...ký však bude dátum účinnosti zmluvy? Zvyčajne je zmluva účinná zverejnením zmluvy na internete. Ale Kataster zapíše nehnuteľnosť až do mesiaca. Takže nemal by byť dátum účinnosti zmluvy až dňom zápisu...
1 1
Môžem darovať sestre darované nehnuteľnosti? (03.11.17)
Rodičia nám v máji 2017 darovali nehnuteľnosti. Môžem ich darovať sestre? Ak áno, stačí to zavkladovať na kataster, alebo potrebujeme k tomu notára, alebo právnika? Ďakujem za odpoveď.
1 2
Kúpna zmluva (18.10.17)
Potrebovala by som poradiť. Predávam záhradu s chatou. Predávajúci sme dvaja spoluvlastnici. Kupujú to manželia, ktorí nemajú rozdelené BSM. Pripravujem zmluvy. Pôvodne sme mali v úmysle všetci sa dos...
1 0
Chyba v zápise ROEP zistená po 30 dńoch (17.10.17)
Zistila som rozsiahlé chyby v zápise ROEP. až po 30 dňoch. Akým spôsobom to môžem napadnuť?
1 0
Znalecký posudok - aký môže byť starý ak vkladá mesto do svojej s.r.o. nepeňažný vklad kvôli zvýšeniu ZI? (21.09.17)
0 odpovedí Otázka od Letko Účtovníctvo a dane Majetok Kataster
Ahojte, mesto má majetok, budovu, v ktorej má kancelárie mestská s. r. o. (sídlo má na inej adrese). Mesto a firma sa dohodli, že mesto dá firme budovu do majetku ako nepeňažný vklad, firma si poto...
1 0
List vlastníctva - zmena trvalého pobytu (05.09.17)
Keď idem po sobáši na ohlasovňu pobytu kvôli zmene trvalého pobytu bude mi stačiť vytlačiť informatívny list vlastníctva nehnuteľnosti alebo treba ísť na kataster?
1 1
Dodatočné schválenie právneho úkonu - ako urobiť? (08.08.17)
14.7.2017 som urobila splnomocnenie na predaj nehnuteľnosti aj zmluvu aj návrh na vklad do katastra. Predávajúcich bolo viac a aj splnomocnení bolo viac. Všetko je OK, len na jednom splnomocnení som ...
1 4
Koľko dní trvá zmena majiteľa na katastri? (20.07.17)
Dobrý deň. Po prebehnutí dedičského konania po zosnulom poslala notárka súdu doklady o dedičskom konaní, súd by ich mal podľa info, ktoré mám, oraziť a odoslať naspäť notárke a tá by ich mala poslať n...
2 0
K akému dátumu uplynie 4. rok (hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom)? (18.07.17)
Ahoj, chcem sa opýtať, či ste už mali skúsenosť so splatením hypotéky pre mladých medzi 4. a 5. rokom, kedy to je bez poplatku. Chcem vedieť, kedy presne uplynie 4. rok. Či je to od dátumu čerpania (t...
1 2
Som v poznamke no nie som vlastnik (22.07.17)
Mal som preruseny vklad, doplnil som udaje a teraz v poznamke pri tarchach figuruje moja banka a moje meno je v zatvorke s oznacenim dlznik. Ako vlastnik bytu je vsak stale vedeny povodny majitel. A u...
1 0
Zobrazit naraz parcely typu C a E (13.07.17)
Daju sa zobrazit naraz parcely typu C a E v Katasterportali alebo aplikacii Mapka? V katasterportalii to ide len samostatne a ja by som chcel ve...
2 0
Dá sa v tej mapke zistiť pozemok aj podľa čísla parcely? (13.07.17)
Myslím túto mapku: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.53000,48.80000#
Sleduj témy Kataster
na hlavnej stránke Porada.sk