Minibalík mzdárskych videoškolení: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni 2015 a Ročné zúčtovanie dane 2014

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Cena balíka: 45€ s DPH (zľava 25% oproti kúpe videoškolení samostatne)
pre predplatiteľov DRAKa navyše extra zľava 14% z už zvýhodnenej ceny, t.j. 38,70€ s DPH (32,25€ bez DPH)

Predplatitelia Mzdy.TV si aj toto videoškolenie nájdu vo svojej mzdárskej televízii!

POZOR!
Ak sa rozhodnete objednať si minibalík mzdárskych videoškolení a do poznámky v objednávke uvediete “Darček – Mzdárske zákony”, dostanete od nás úplne zadarmo publikáciu “Mzdárske zákony 2015”!

Videoškolenia sú dostupné.

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.

Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať výhodný minibalík 2 videoškolení

Obsah videoškolenia
1.časť: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni 2015

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015
– zmeny v dohodách od 1.7.2014
– zmeny pre dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015
– ďalšie zmeny od 1.1.2015
– nové sumy stravného od 1.11.2014
– minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015
– zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015
– dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015
– zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu
– automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov
– zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch
– vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015
– zavedenie odpočítateľnej položky
– kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku
– odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov
– odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného
– preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015
– poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015
– nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015
– nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca
– zmeny v daňovom bonuse 2015
– nezdaniteľné časti v roku 2015
– stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a  PO

2.časť: Ročné zúčtovanie dane za rok 2014
Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014, termíny
– vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2015
– potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014
– vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– venovanie 2% (3%) za rok 2014,
– zamestnanecká prémia za rok 2014, príklady
– nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
– tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014
– evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014

Objednať výhodný minibalík 2 videoškolení

Objednať len Ročné zúčtovanie 2014

Objednať len Legislatívne zmeny 2015

Uverejnené v Videoškolenia