Mzdárska škola Jozefa Mihála 2017 – Zákonník práce

• Zákonník práce

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Využite možnosť pokojne a systematicky z pohodlia domova či kancelárie si s lektorom Jozefom Mihálom prejsť tie najdôležitejšie ustanovenia v Zákonníku práce 2017.

Teraz máte k dispozícii videozáznam z trojdňového seminára venovaného Zákonníku práce 2017 – máte teda možnosť podrobne si prejsť dôležité ustanovenia tohto dôležitého zákona + záznam z jednodňového seminára venovaného najdôležitejším ustanoveniam Zákonníka práce.

Záznam zo školení k Zákonníku práce 2017 vrátane materiálov – publikácií:
Zákonník práce 2017 (komentár) publikácia je vypredaná, cena znížená o cenu publikácie
(Publikácie zasielame poštou.)

Cena: 52,80€ s DPH (44€ bez DPH)

Ďalšie možnosti objednávky:

Mzdárska škola – záznam z celej mzdárskej školy vrátane publikácií – objednávka TU.

Mám záujem len o videoškolenia z celej mzdárskej školy bez publikácií – objednávka TU.

Mám záujem len o videoškolenia k daniam a odvodom (vrátane kníh) – objednávka TU.

Videoškolenia si môžete pozrieť bez obmedzenia počtu prezretí a bez časového obmedzenia.
Taktiež si ich môžete pozrieť na mobilných zariadeniach.

Obsah videoškolenia (záznam z trojdňového školenia):

 1. Závislá práca
 2. Cezhraničné zamestnávanie
 3. Všeobecné ustanovenia
 4. Pracovný pomer 1.
 5. Pracovný pomer 2.
 6. Pracovný čas
 7. Dovolenka
 8. Mzda a priemerný zárobok
 9. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
 10. Agentúry dočasného zamestnávania

 

Obsah videoškolenia (záznam z “jednodňovky”):
• Zákonník práce 2017 
 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca
  – povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
  – vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
  – povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
  – povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
  – modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ
 2. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
  – zamestnávanie občanov iných členských krajín
  – zamestnávanie občanov tretích krajín
  – daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa
 3. Závislá práca
  – pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
  – spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka…
  – nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
 4. Pracovný čas
  – rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
  – konto pracovného času
  – pružný pracovný čas
  – práca nadčas
Uverejnené v Videoškolenia