Poznámky k účtovnej závierke 2014

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Cena: 9,6€ s DPH
Materiál je dostupný na stiahnutie.

Materiál je aj súčasťou Balíka Poznámky UZ a MIKRO 2014.
Cena za balík je 14,28€ s DPH (Zľava 15% oproti kúpe jednotlivo)

Poznámky 2014 (editovateľný vzor poznámok pre rok 2014).
Vzorové aktuálne Poznámky pre rok 2014 sú editovateľné vo Worde – stačí ich vyplniť a prispôsobiť na konkrétnu firmu.
Poznámky obsahujú všetky (aj novelizované) povinné body – tam, kde firma nemá vecnú náplň odporúčame
ponechať názov témy a uviesť “bez náplne”. (31 stranový materiál)

Vzor Poznámok 2014
predstavuje užitočnú pomôcku v závere roku, keď je veľa práce a málo času.

Pre informáciu pripojíme aj vzor nových výkazov platných už pre účtovnú
závierku 2014 (FS č.10/2014) – Suvaha, Vykaz ziskov a strat.

Pripojíme aj rešerš témy – Novela ÚZ 2014, kde sú podchytené všetky zmeny
pre rok 2014, vrátane preradenia účtov na konkrétnych riadkoch výkazov.

Objednať Poznámky k účtovnej závierke

alebo

Objednať Balík Poznámky UZ + MIKRO 2014

 

Ukážky z Poznámok UZ2014:

PoznamkyUZ2014_1,1

PoznamkyUZ2014_2

PoznamkyUZ2014_3.1

 

Ing. Vladimír Pastierik

Daňový poradca (od 1993), audítor (od 1999) a súdny znalec v odbore účtovníctvo a daňovníctvo (od 2006).
Dlhoročný člen skúšobnej komisie SKDP. Dlhoročný lektor Akadémie vzdelávania SKDP a tiež lektor odborných seminárov pre verejnosť.
Autor niekoľkých odborných publikácií a mnohých odborných článkov.

Uverejnené v Študijné materiály