Videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni 2015

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Cena: 30€ s DPH, pre predplatiteľov DRAKa zľava 17%, t.j. 24,90€ s DPH (20,75€ bez DPH)
Videoškolenie je dostupné!
Predplatitelia Mzdy.TV si aj toto videoškolenie nájdu vo svojej mzdárskej televízii!

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať videoškolenie

Obsah videoškolenia
Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni 2015

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015
– zmeny v dohodách od 1.7.2014
– zmeny pre dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2015
– ďalšie zmeny od 1.1.2015
– nové sumy stravného od 1.11.2014
– minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015
– zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015
– dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015
– zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok a náhrady príjmu
– automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov
– zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch
– vymeriavací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015
– zavedenie odpočítateľnej položky
– kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku
– odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov
– odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného
– preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015
– poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015
– nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015
– nový spôsob zdanenia nepeňažných príjmov zamestnanca
– zmeny v daňovom bonuse 2015
– nezdaniteľné časti v roku 2015
– stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a  PO

Objednať videoškolenie

!! Toto videoškolenie je možné zakúpiť aj ako súčasť
výhodného minibalíka 2 mzdárskych videoškolení!!

Uverejnené v Videoškolenia