Videoškolenie: Komplexný pohľad na zamestnanecké benefity

Lektor: Júlia Pšenková

Cena:  30€ s DPH

Videoškolenie bude dostupné od cca 22.11.2015.
Materiály budú k dispozícii na stiahnutie.

Predplatitelia Mzdy.tv si aj toto videoškolenie nájdu vo svojej mzdárskej televízii.

Objednať videoškolenie

Obsah školenia:

1. Spôsoby a forma poskytovania zamestnaneckých výhod
Pracovná zmluva
Udelenie benefitu
Smernica
Nárokovateľnosť benefitu

2. Peňažné benefity
Prémie, odmeny, bonusy
Mimoriadne platy
Kompenzácia PN
Zamestnanecké výhody poskytované formou príspevkov na životné poistenie a príspevky
zamestnávateľa na dôchodkové pripoistenie
Plnenia poskytované nad rámec zákona pri cestovných náhradách

3. Nepeňažné benefity
Mobilný telefón, notebook
Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely
Stravovanie, občerstvenie na pracovisku, pitný režim
Poskytovanie pracovného odevu, náradia
Školenia, vzdelávanie
Preplácanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti
Nepeňažné plnenie vyplývajúce z možnosti využívania rekreačných, zdravotníckych,
predškolských a telovýchovných zariadení
Sociálne výpomoci, poskytovanie darov
Zamestnanecké ceny výrobkov a služieb
Úrokovo zvýhodnené zamestnanecké pôžičky
Opcie, akcie

4. Ostatné benefity
Teambulding
Dodatková dovolenka
Voľno nad rámec zákonníka práce

5. Sociálny fond
Príspevok na dopravu
Príspevok na stravné
Kultúrne a športové podujatia
Rekreácie
Zdravotná starostlivosť
DDS
Sociálna politika

6. Daňová uznateľnosť benefitov

7. Odvodové a daňové dopady na zamestnanca

 

Objednať videoškolenie

Uprednostňujete osobnú účasť na školení?
Miesta a termíny nájdete tu:

Školenie: Komplexný pohľad na zamestnanecké benefity(viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia