Videoškolenie: Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo.  Venuje sa publikačnej činnosti na portáli www.Autora.sk.

Dátum sprístupnenia videoškolenia: dostupné 

Cena: 60€ s DPH (50€ bez DPH) – zľava 30% – t. j. akciová cena 42€ s DPH (35€ bez DPH) 

V cene je zahrnutý:

• záznam z webináru vo forme videoškolenia na neobmedzené prezeranie
• pracovný materiál prístupný na stiahnutie

Ukážka z videoškolenia:
1. Majetok poskytnutý na reklamné účely
2. Nájomné vzťahy DzP a DPH

 

Obsah webinára:

Prevod nehnuteľností z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva

– Nehnuteľnosť ako dlhodobý majetok
– Nehnuteľnosť ako zásoba (kúpa, výstavba)

Princíp daňového výdavku

– Definícia daňového výdavku
– Pravidlá ustátia dôkazného bremena pri obhajobe daňového výdavku
– Zrušenie obchodnej transakcie od počiatku (ex tunc) a čase (ex nunc) a vplyv na účtovníctvo a dane
– Likvidácia zásob napr. z dôvodu pandémie (zavreté prevádzky) a daňový dopad
– Škoda na majetku a účtovno-daňový dopad

Mikrodaňovník v roku 2021

– Kto je mikrodaňovník
– Daňové výhody mikrodaňovníka (povinnosť alebo právo) ako odpisy hmotného majetku, opravné položky, odpis pohľadávky, predaj majetku, prenájom majetku, uplatnenie strát

Poskytovanie úverov a pôžičiek

– Účtovanie o úrokoch na strane veriteľa aj dlžníka
– Úroky z pohľadu závislých vzťahov
– Úroky z pohľadu vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec
– Úroky z pohľadu použitia pôžičky a úveru na obstaranie obchodného podielu

Výdavky na reklamu

– Definícia daňového výdavku reklamy
– Pravidlá zaplatenia takéhoto výdavku
– Nedaňová reklamak
– Sponzoring
– Podpora predaja
– Reklamné predmety

Výdavky na pracovnú cestu

– Cestovné náhrady a daňový aspekt
– Stornovanie leteniek a daňový výdavok
– Cestovný príkaz a dôkazné bremeno výdavku

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a daňový aspekt
Nájomné vzťahy a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu

– Testovanie odpisov a ostatných výdavkov a vplyv na zostatkovú cenu
– Prenájom luxusných motorových vozidiel a daňový dopad u nájomcu
– Technické zhodnotenie u nájomcu a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu
– Výdavky na opravu a údržbu hradené nad rozsah zmluvy a daňový dopad u prenajímateľa a nájomcu
– Zábezpeka a daňový dopad

Rešerš významných zmien v roku 2022

Uverejnené v Videoškolenia