Videoškolenie: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk).
Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou.

Videoškolenie je dostupné.

Cena: 48€ s DPH (40€ bez DPH)

Ukážka z videoškolenia:

V cene je zahrnutý:

• záznam z webináru vo forme videoškolenia na neobmedzené prezeranie
• pracovný materiál prístupný na stiahnutie

Obsah videoškolenia:

Zrážky z mzdy a exekučné zrážky vrátane zmien od 1.1.2022

• Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
• Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
• Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
• Použitie “tretinového systému” pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky
• Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2021 a od 1.1.2022, novela nariadenia vlády 268/2006 Z.z. PRÍKLADY
• Vyživované osoby
• Prednostné a neprednostné pohľadávky
• Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
• Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
• Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
• Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
• Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
 

Uverejnené v Videoškolenia