Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
1 0
schválenie UZ a opravné výkazy a dodatočné DP (29.12.23)
prosím vás účtovná závierka za 2022bola zostavená k 30.6.23. po tomto termíne ešte boli doúčtovavané nejaké faktúry prijaté a bloky. čiže opravená uzávierka bude predložená na schválenie k 31.12.23, ...
1 0
Neschválená účtovná závierka a opravy (21.11.23)
Dobrý deň, prosím usmerniť. Ak s.r.o. nemá schválenú účtovnú závierku za rok 2022 a chce vykonať opravy, môže otvoriť účtovné knihy a poslať novú účt. závierku + dodatočné DP?!
1 0
Predaj podniku, postup a účtovná závierka (10.08.23)
Dobrý deň, chceme predať s.r.o. platcu dph. Dočítala som sa, že sa má vyhotoviť zmluva o predaji podniku a má byť spoločnosť potom zlikvidovaná t.j. musí vstúpiť do likvidácie. Ku dňu likvidácie sa vy...
1 0
Obstarávaná budova v JÚ v rámci 2 rokov (25.06.23)
Dobrý deň, prosím o radu ohľadom obstarávanej budovy v jednoduchom účtovníctve. Faktúra od dodávateľskej firmy v r. 2022 bola účtovaná do výdavkov neovplyvňujúcich ZD. Ešte stále prebieha stavba bud...
2 2
Oneskorená došlá faktúra a schválená účtovná závierka (21.02.23)
Máme odovzdanú a schválenú účtovnú závierku za rok 2022. Teraz vo februári nám došla faktúra za právne služby - poplatok za rok 2022. Malo by to ísť do roku 2022, nebolo by to ešte uhradené, čiže ...
1 0
Oprava chyby v účtovnej uzávierke (03.02.23)
Dnes som zistila za rok 2021 chybu: podiel na zisku zaúčtovaný nesprávne - 342/221 správne malo byť 364/221 a tým je chybná účtovná uzávierka za rok 2021, ostali zostatky na účtoch 342 aj 364, prosí...
1 1
Zabudnutá faktúra z minulého roka (15.08.22)
Dobrý deň, prosím poraďte ako vyriešiť zabudnutú faktúru z roka 2021. Dnes mi konateľ poslal faktúru od dodávateľa, ktorá má dátum vystavenia 17.12.2021 a dátum splatnosti 14.1.2022. Dodávateľ aj odb...
1 0
Zápis účtovnej závierky do Obchodného registra (27.07.22)
Mám povinnosť právnická osoba evidovať účtovné závierky do Obchodného registra ?
1 0
Predaj dcérskej firmy (28.04.22)
Prosím poradiť: Robí sa účtovná závierka pri predaji dcérskej firmy? prípadne prosím poradiť, aké účtovné operácie máme urobiť. Ďakujem
1 0
Účtovná závierka NO v sústave JÚ (30.03.22)
Dobrý večer, prosím Vás viete mi poradiť. Nahrávam ručne Účtovnú závierku NO v sústave JÚ a neviem si rozbaliť výkaz o príjmoch a výdavkoch + o majetku a záväzkoch. Treba to priložiť k účtovnej závi...
1 0
Účtovná závierka neziskovky (23.03.22)
Prosím Vás veľmi o radu, robím 1x účtovnú uzávierku neziskovy. V programe všetko mám, aj Súvahu, VzaS, aj daňové priznanie. Len teraz neviem, akým spôsobom v svojej zóne na finančnej správe zadávam Sú...
1 0
Občianske združenie a účtovná závierka (22.03.22)
Občianske združenie (OZ) vedie jednoduché účtovníctvo, nemá povinnosť overenia audítorom. Je OZ povinné uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok?
1 5
Vysoký stav pokladne v s.r.o. - firma chce ísť do konkurzu (08.03.22)
Prosím o radu, akým spôsobom znížiť vysoký stav pokladne v s.r.o., (jeden konateľ aj spoločník),ktorý však reálny nie je, v pokladni nie sú reálne peniaze. Ide o reštauráciu, vieme ako to v takýchto z...
1 0
Elektronický formulár - Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022) (02.03.22)
Podľa nadpisu je UZ pre neziskovky platná na obdobie 2021, aspoň ostatné svoje tlačivá DÚ vždy vypisuje - platné od ..... za predchádzajúce obdobie. V tomto tlačive sa však nedá vyplniť odbobie 2021,...
1 1
Stravné SZČO - JU, Neplatca DPH, bez zamestnancov (04.01.22)
Ahojte, SZČO je sám, neplatí DPH, účtuje v JU. Zaúčtuje sa stravné iba daňový náklad 2,81€ x počet pracovných dní v roku 2022 až pri uzávierkových operáciách za 2022 ako ostatné výdavky?
Sleduj témy Účtovná závierka
na hlavnej stránke Porada.sk