Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
1 1
Môže sa vyplatiť podiel zo zisku z minulých rokov, ak ešte za rok 2018 nebola schválená účtovná závierka? (11.08.19)
Za rok 2016 a 2017 sú na účte nerozdelený zisk min. rokov nejaké Eurá. Za rok 2018 s.r.o. mala stratu, zatiaľ účtovná závierka nebola schválená. Výpočet úpadku pomer vlastné imanie/záväzky z roku 2018...
1 0
Dodatočné DP DPH za minulý rok a dodatočné DPPO + uzávierka (16.07.19)
Dobrý deň, pozrela som príspevky ohľadom dodatočného daňového priznania k DPH a dodatočnému DPPO, ale nejako som z toho nemohla výjsť. Dnes som našla chybu z februára 2018. Jeden bloček sme mali za...
1 3
Účtovná závierka podaná nasledujúci deň po odoslaní priznania. (20.06.19)
Pre istotu sa chcem spýtať. Je v poriadku ak som podala včera priznanie k dani z príjmov a dnes pošlem závierku? Lehota na podanie priznania bola predĺžená do 30.6.2019. Takže lehota je splnená.
1 0
Konsolidovaná účtovná závierka (23.05.19)
Ahojte kolegovia, vie mi niekto poradiť ? Je povinnosť podať konsolidovanú účtovnú závierku v prípade, ak s.r.o. je jediným spoločníkom v inej s.r.o. ? Ak áno v akom termíne resp. akým spôsobom ? Vďak...
1 0
Dodatočné daňové priznanie PO, oprava schválenej účtovnej závierky za r.2016 (16.04.19)
Faktúra zvyšujúca stratu v roku 2016. Môže sa urobiť dodatočné daňové priznanie + účtovná závierka? oprava z vlastného podnetu ďakujem za rady
1 0
Priebežná účtovná závierka pri likvidácií (27.03.19)
Dobrý deň, chcela by som poznať Váš názor, na doručovanie priebežných UZ na DÚ. Podávajú sa až v termíne na podanie daňového priznania? Naša spoločnosť vstúpila do likvidácie 01.11.2017. Za obdobi...
1 0
DPPO 2018 a povinné prílohy (24.03.19)
Ahojte, prosím Vás, koľko príloh sa dáva k DPPO? Účtovná závierka sa posiela zvlášť a teda poznámky sú súčasťou prílohy v DPPO + tie tri povinné pr...
1 0
Neschválená účtovná závierka 2017 (24.03.19)
Bývalá účtovníčka podala za rok 2017 neschválenú účt.závierku. Doteraz nebolo podané oznámenie o schválení ani nová schválená závierka. Ide o jednoosobovú s.r.o., takže predpodkladám že schválenie je ...
1 0
Prerušená živnosť - treba priložiť účtovnú závierku (22.03.19)
Dobrý deň, prosím o informáciu ohľadom DP B. K 31.5.2017 mám prerušenú živnosť, za rok 2017 bolo podané DP a mimoriadna účtovná závierka k tomuto dátumu. Za rok 2018 mám príjmu zo zamestnania a pren...
1 0
účtovná závierka v JÚ údaj (14.03.19)
Poprosím o poradenie. V r.2017 som pánovi robila paušálne účtovníctvo účtovná závierka sa nedávala. Teraz za r.2018 dávame účtovnú závierku kde máme z r.2017 zostatky za bezprostr. predch. obdobie pok...
1 0
Účtovná závierka Neziskových organ.účtujúcich v JÚ a tabuľka (04.03.19)
Dobrý deň. Vypĺňam tabuľku príjmy + výdaje pre Účtovnú závierku Neziskových organ.účtujúcich v JÚ a tabuľka nesprávne sčítava výslednú sumu. Rozdiel medzi príjmom a výdajom. Ide o riadok 26. Skúšala s...
1 0
Živnosť + s.r.o. 2018 (23.01.19)
Dobrý večer, prosím Vás o radu. Jedna a tá istá osoba v roku 2018 bola SZČO - túto živnosť pozastavila v roku 2018, zároveň si založila s.r.o. dvojosobovú, kde jeden z konateľov bol aj zamestnancom. D...
1 1
Dodatočné DP a účtovná závierka (28.07.16)
Musím podať dodatočné DP k dani z príjmov PO za r. 2015. Účtovnú závierku mám už schválenú. Podľa metodického pokynu k opravám chýb minulých účtovných období a podľa postupov účtovania sa opravy chýb ...
1 0
Oprava minulého obdobia, dodatočné DP PO za rok 2017 (20.12.18)
Za rok 2017 sme podali DP PO a vyšla nám daňová strata 92 438 Eur, účtovná závierka je schválená. Dodatočne sme zistili, že sme do ZD zahrnuli o 13830 Eur vyššie náklady. Malo to ísť na preddavky a n...
1 0
Penazne toky v poznamkach uct. osnovy (06.12.18)
Chcem sa opýtať či niekto vie ako treba postupovať pri vypĺňaní peňažných tokov priamou a nepriamou metódou v poznámkach účtovnej závierky. Každá rada by mi bola veľmi nápomocná ďakujem.
Sleduj témy Účtovná závierka
na hlavnej stránke Porada.sk