Zavrieť

Porady

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

Upravuje Zákonník práce v § 223- §225, § 228a
Na DoPČ sa vzťahujú aj nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce:
  • prvej časti (všeobecné ustanovenia),
  • § 85 ods. 1 a 2 (pracovný čas),
  • § 90 ods. 10 (čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce),
  • § 91 až 95 (prestávky v práci, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, dni pracovného pokoja),
  • § 98 (nočná práca),
  • § 119 ods. 1 (minimálna mzda) a
  • šiestej časti (ochrana práce) Zákonníka práce


linky:
ELDP za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
••• viac••• menej
0 0
Novela Zákonníka práce k 1.9.2007 s komentárom DRAK (20.07.07)
Poznámka: Znenie novely Zákonníka práce je v príspevku uvedené tučným písmom. Komentár k novele Zákonníka práce je v príspevku uvedený kurzívou. Zákon č. .... , z 28. júna 2007, ktorým sa me...

...islatívne spresnenie. 139. Za § 228 sa vkladá § 228a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 228a Dohoda o pracovnej činnosti (1) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú či...
0 0
Minimálna mzda v ČR (16.07.07)
Nevie mi niekto povedať aká je minimálna hod. mzda v ČR a ako sa tam zdaňuje dohoda o pracovnej činnosti? Mám syna na brigáde a rada by som to vedela, pre kontrolu. Ďakujem
1 0
Zákonník práce od 01.01.2006 do 31.08.2007 (15.07.07)
zákonník práce hore úplné znenie Zákonníka práce 311/2001 Z.z. k 01.01.2006 Zákonník práce bol republikovaný zákonom: post 433/2003 Z.z. zákonník práce bol doteraz zmenený nasledovnými zákonmi...

...ráci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený Dohoda o brigádnickej práci študentov § 227 ...
0 0
Zákonník práce od 01.07.2005 - 31.12.2005 (18.12.05)
Zákonník práce znenie k 01.07.2005 Zákonníka práce 311/2001 Z.z. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie <ciastka></ciastka> <upl_zne>Zákonník práce bol republikovaný zákonom: 433/2003 Z.z....

...ráci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti zrušený Dohoda o brigádnickej práci študentov § 227 (1) Dohodu o b...
14 0
Zákonník práce od 01.01.2006 (18.12.05)
zákonník práce hore Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie znenie Zákonníka práce 311/2001 Z.z. k 01.01.2006 Zákonník práce bol republikovaný zákonom: post 433/2003 Z.z. zákon...

...ci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený Dohoda o brigádnickej práci študentov §...
0 0
Dohody (14.10.05)
Prosím vás, mám možnosť zobrať niekoho na dohodu, ale dohoda o pracovnej činnosti už asi dávno nie je, však? Ako by som to mohla riešiť, aby som ho mohla každý mesiac vyplatiť? Dohoda o vykonaní práce...
Sleduj témy Dohoda o pracovnej činnosti
na hlavnej stránke Porada.sk