Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 1
Zmluva o dobrovoľníctve a odvody..... (15.06.12)
Ahojky, najskôr sa ospravedlním ak som to nezadala do správnej témy, ale mám problém, potrebujem pre neziskovú orgánizáciu pripraviť zmluvu o dobrovoľníctve, napadla ma Zmluva uzatvorená v zmysle § 5...
3 13
Záložné právo banky na byty v bytovom dome. (12.09.12)
Dobrý deň, zaujímalo by ma v akých pripadoch by banka mohla pristupiť k výkonu záložného práva na byty v bytovom dome,na ktorého zateplenie a opravy poskytla uver v sume XXXXXX eur na dobu splacania ...
2 2
Bytový podnik ignoruje reklamáciu vyúčtovania (04.09.12)
Ahojte, potreboval by som poradiť s Bytovým podnikom. O čo ide: 1. Koncom mája 2012 mi prišlo vyúčtovanie nákladov v ktorom bola evidentná chyba. Preklep pri spotrebe teplej vody spôsobil chybu vo výš...
3 13
predseda SVB (13.09.12)
je platený nemalou sumou ročne za každý byt a to aj s členmi rady SVB. Byty však spravuje správcovská spoločnosť, ktorá je zvlášť platená z poplatkov vlastníkov bytov. Je to efektívne a je to vôbec v...
2 0
hlasovanie na základe splnomocnenia (15.09.12)
vlastním splnomocnenia od viacerých vlastníkov bytov. splnomocnili ma preto, aby som pri voľbe dôverníka alebo člena rady využila ich hlasy v prospech seba, chcú aby som za nich volila na seba, lebo a...
2 0
Radiator - odvzdušňovací ventil - vytopenie suseda (12.09.12)
Dobrý deň, chcem sa informovať ako je to s automatickým odvzdušňovaním radiátorov. Byt mám na najvyššom poschodí a tak mám v každej izbe na radiátore namontovaný automatický odvzdušňovací ventil ( m...
2 0
stupačky (13.09.12)
je potrebné stavebné povolenie k výmene stúpačiek v panelákovom bytovom dome?
1 0
Vyplatenie svedočného pre SZČO s nulovým základom dane. (11.09.12)
Potrebujem poradiť. Musíme vyplatiť ušlú mzdu svedkovi (SZČO), ktorý si uplatnil v zmysle zákona svoj nárok a svoj príjem preukázal daňovým priznaním. Problém je, že v DP je nulový základ dane. Má nár...
1 3
Zmluva medzi spolunájomníkmi? (10.09.12)
Dobrý deň! Potrebujem pomoc. Študujem na vš a od októbra idem s kamarátkou do podnájmu. Prenajímateľ (nakoľko sa pozná s mojimi rodičmi) by bol rád, ak by sme mu nájomné posielali vždy z jedného účtu....
1 9
príslušník PZ a SVB (13.09.12)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, môže byť príslušník policajného zboru v dozornej rade SVB, poprípade,môže si dovoliť ako štátny orgán byť vo funkcií SVB? Pokiaľ mi je známe nie, pretože za tieto f...
2 2
Vzniká mu nárok na províziu ? (11.09.12)
Dobrý deň, bývam v paneláku cca130 rodín a predseda bloku nás tlačí do zateplenia (panely už majú izoláciu z výroby) jedná sa o jeho iniciatívu, ešte neprebehlo hlasovanie,ale jeho vyjadrenie "Aj tak ...
1 19
Kto má zaplatiť za vyregulovanie? (06.10.11)
Dobrý deň, dnes sme mali schôdzu vlastníkov bytov nášho domu, ktorú zvolal správca. Zúčastnilo sa 15 vlastníkov zo 64. Otázka č. 1 - Po hodine čakania sa odsúhlasili nejaké body z programu schôdze. Má...
1 0
Organizácia šachového turnaja - vybavenie (12.09.12)
Ahoj, chystáme sa v meste organizovať šachový turnaj, a tak potrebujeme nejaké vybavenie - hodiny, šachovnice, závodné figúrky a tak... Najlacnejšie som to našiel na http://www.sachypalka.cz - poznáte...
1 7
Odkupenie a zobytnenie podkrovia (11.09.12)
Dobry den, vopred sa ospravedlnujem ak uz tato tema existuje.... poprosim znalca o postup v mojom pripade: 1.som vlastnikom bytu na 2.poschodi.Nad bytom je povala. 2.v obytnom dome je 12. bytov 3.mam ...
1 0
Neziskovka (21.01.11)
Je tu niekto, kto pracuje v neziskovke? Potrebovala by som poradiť s nejakými vecami, nakoľko som v tomto nová...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk