Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
ukončenie PP a PN (27.06.12)
Dobrý deň, ja by som Vás chcela poprosiť o radu ohľadne jedného nášho zamestnanca. V našej organizácií má zmluvu na dobu určitú do 30.06. nastúpil 1.11.2010, chcem vás poprosiť o radu keď mi on dnes d...
1 0
Porušenie finančnej disciplíny (21.06.12)
V zák.č.523/2004 Zb. § 31 odsek 2 sa hovorí, že : " Za porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm.a) sa nepovažuje taká realizácia výdavkov, pri ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov...
2 13
môže mi niekto zvýšiť nájom za rok o 600% (22.06.12)
DOBRý DEň,pomôže mi niekto? podnikám od roku 1997.od uvedeného dátumu som v podnájme správcov bytov OSBD -Prievidza.kutica -spoločné priestory- kočikáreň.Mal som uzatvorenú zmluvu o prenájme nebyt pri...
1 0
zaraďovanie zamestnancov (26.06.12)
0 odpovedí Otázka od mafumafu Neziskové organizácie
Dobrý deň, žiadam Vás o pomoc pri zaradení zamestnankyne v kultúrnej inštitúcii. Zamestnankyňa má ukončené bakalárske vzdelanie a odbornú prax v trvaní 8 rokov a 10 mesiacov. Podľa katalógu pracovných...
1 0
kto platí účtovníčku v neziskovke (25.06.12)
dobry den, mam problem s financnym balikom od uradu prace...,bolo mi povedane ze uctovnicku, ktora robi uctovnictvo v neziskovke, plati urad prace..je to pravda, alebo ma niekto chce oklamat..
3 14
Ako sa určí spotreba vody v prípade zaseknutého vodomeru? (31.05.12)
Bývame v paneláku. Minulý rok nám menili vodomer na teplú vodu a takmer po roku sme zistili, že je zaseknutý, hneď som to nahlásila na bytovom podniku a budúci týždeň sa na to prídu pozrieť, zaujímalo...
1 0
účtovanie PHM v neziskovej organizácií (12.06.12)
Ahojte, poraďáci chcela by som Vás poprosiť o radu naša N.O. má iba príjmy oslobodené od dane. Organizácia pri svojej činnosť začala využívať motorové vozidlo. Pri účtovaní výdavkov na pohonné látky ...
0 0
faktura na inzerciu (18.04.09)
Dobry den, Rad by som ziskal informaciu, ci OZ, ktore nema zivnost na reklamnu cinnost moze vystavit sponzorovi - firme fakturu na inzerciu v zborniku, za ktoru si uctujeme urcitu sumu, ktora bude ...
1 2
Prevzatie dokladov od Predsedu (31.05.12)
Môžete mi, prosím, poradiť akým spôsobom prevziať dokumentáciu a všetko čo súvisí so správou SVB od človeka ( predsedu a samovládcu) , ktorý nechce spolupracovať? Doteraz všetko robil sám, Rada sa iba...
1 0
Príjmy školy -právneho subjektu (19.06.12)
Ahojte poraďáci, chcela by som info o príjmoch školy/právneho subjektu/, ako to vlastne je, keď má škola rozpočtované príjmy a iná nemá vôbec nič rozpočtované. Ako je to s odvodom zriaďovateľovi a nás...
0 0
Volba zastupcu riaditela (09.12.06)
Dobry den, prosim Vas, vie nam niekto poradit ako sa ma volit zastupca riaditela skoly (ide o ZUS). Kde by sme nasli zakon alebo nejake usmernenie na volbu. Alebo "navod" co je vsetko potrebne spisat....
1 0
Reklamacia vyuctovania - platí Zákon o ochrane spotrebiteľa???? (19.06.12)
Ahojte, mám jednoduchú otázku: ak je reklamácia vyúčtovania správcom vybavená po 30-tich dňoch (presnejšie jej vybavenie trvalo skoro 60 dní), je možné ju považovať za uznanú v súlade s ustanoveniami ...
1 0
Odstupné - normatívne alebo nenormatívne FP (03.04.12)
Ahojte, poraďáci! Vedel by nám niekto poradiť, či odstupné (EK 642012) je nenormatív alebo normatív? Nevieme totiž, či prostredníctvom zriaďovateľa môžme požiadať KŠÚ o dofinancovanie odstupného, tak...
1 0
Zriadenie školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) (19.06.12)
Ahojte. Potrebujem súrne poradiť. Podávame žiadosť o zriadenie strediska záujmovej činnosti a prišli sme na to, že podľa zákona ak podáme žiadosť teraz do 30.6.stredisko bude zriadené až od 1.9.2013.M...
1 0
Pokyn MF SR o odovzadní účt.závierky do 25.1.2012??? (15.06.12)
Dobrý deň, chcem sa spýtať či MF SR vydalo taký pokyn, že účtovnú závierku treba odovzdať do 25.1.2012 za rok 2011. Nie je to tak, že do troch mesiac po skončení účtovného obdobia a závierka tvorí vla...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk