Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Odmena časomerača (25.09.12)
Ahojte,chcem sa opýtať, ako vyplácať odmenu časomeračovi na zápase, aby to bol pre klub hodnoverný a uznateľný výdavok (uznateľný v zmysle účtovania občianskeho zruženia). Stačí mu to vyplatiť cez výd...
2 18
Predmet živnosti správcu (26.01.11)
Chcem poprostiť o názor poraďákov A správcov, ktorý vykonávajú správu bytového fondu. Známa sa na mňa obrátila s otázkou, zistila, že ich správca - živnostník má v predmete živnosti "Administratívne t...
2 0
Nedokoncene zateplenie bloku, domovy dovernik podpisal, prace su prebrane bez zavad (23.09.12)
Pekny den, prosim o radu, domovy dovernik po "zvlastnom" vybaveni zateplovania /napr.presvedc il majitelov bytov, ze je lepsie ak kazdy vlastnik bytu si vybavi uver na svoj byt/ a dalsie ine specialit...
1 4
Réžia po zosnulom (19.09.12)
Chcel by som Vás poprosiť o radu vo veci "réžie po zosnulom" jedná sa o byt ktorý má 2 vlastníkov, kt. niesú v rodinnom pomere. Kto má v takomto prípade hradiť réžiu ? dediči alebo druhý majiteľ ? :co...
1 0
Zúčtovanie vrátenej platby,neexistujúci účet (14.09.12)
Ako mám zaúčtovať vrátenú platbu na príjmový účet z dôvodu neexistujúceho účtu klienta? Klient odišiel z nášho zariadenia, vrátili sme mu finančné prostriedky na jeho účet. Uviedol chybné číslo účtu. ...
2 6
KONFERENCIA - NEBUĎTE TICHO, VYJADRITE SA :) (18.09.12)
Zdravím Vás, Chystám konferenciu o nehnuteľnostiach a tak by som bol rád, keby ste napísali aké témy by Vás teoreticky (ak by ste sa na nej zúčastnili) zaujímali??? Niečo konkrétne o nájme? prenájme...
5 18
ako donútiť kúriť suseda! (02.04.12)
Mám v správe 42 bytov so samostatným kúrením . Nie v každom byte sa ale v zimnom obdoby vykuruje , kedže je byt neobývaný , ako môžem donútiť , aby si zabezpečili aspoň plusové teploty v byte , kedže ...
1 0
predseda spoločenstva SVB (22.09.12)
Môže predsedu spoločenstva SVB a účtovníka vykonávať jedna a tá istá osoba, čiže jedna osoba dve funkcie, kedže predseda uzatvára zmluvu s účtovníkom. V tomto prípade uzatvára zmluvu sám so sebou?!
1 2
Ako odvolať domového správcu ? (20.09.12)
Chceli by sme odvolať nášho správcu z dôvodu nespokojnosti takmer všetkých vlastníkov nebytových/internátnych priestorov, ktoré využívame na bývanie (máme tu aj trvalé pobyty). Správca nám okrem iného...
1 5
vchodove dvere na cipovy kluc - iButton (19.09.12)
Zdravim, nedavno som kupil vlastny byt - kedze som novy obyvatel nechcem hned zavadzat nejake "reformy", ale zarazila ma situacia (chcem sa zatial poradit): Na vchode su namotnovane tie cipove kluce (...
0 0
Ktorá banka má najvýhodnejší účet pre OZ? (03.03.10)
Zdravím Vás. Zaujímalo by ma, ktorá banková inštitúcia na SK má pre občianske združenia najvýhodnejší produkt bežného účtu. Ide mi o minimalizáciu bankových poplatkov. Potrebujem aby ten účet mal: - b...
1 1
Zmluva o dobrovoľníctve a odvody..... (15.06.12)
Ahojky, najskôr sa ospravedlním ak som to nezadala do správnej témy, ale mám problém, potrebujem pre neziskovú orgánizáciu pripraviť zmluvu o dobrovoľníctve, napadla ma Zmluva uzatvorená v zmysle § 5...
3 13
Záložné právo banky na byty v bytovom dome. (12.09.12)
Dobrý deň, zaujímalo by ma v akých pripadoch by banka mohla pristupiť k výkonu záložného práva na byty v bytovom dome,na ktorého zateplenie a opravy poskytla uver v sume XXXXXX eur na dobu splacania ...
2 2
Bytový podnik ignoruje reklamáciu vyúčtovania (04.09.12)
Ahojte, potreboval by som poradiť s Bytovým podnikom. O čo ide: 1. Koncom mája 2012 mi prišlo vyúčtovanie nákladov v ktorom bola evidentná chyba. Preklep pri spotrebe teplej vody spôsobil chybu vo výš...
3 13
predseda SVB (13.09.12)
je platený nemalou sumou ročne za každý byt a to aj s členmi rady SVB. Byty však spravuje správcovská spoločnosť, ktorá je zvlášť platená z poplatkov vlastníkov bytov. Je to efektívne a je to vôbec v...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk