Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
3 0
Príplatky za soboty, nedele vo VS (31.05.12)
Dobrý deň, prosím Vás o radu, či pri práci vo verejnom sektore vyplácate príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, pokiaľ sú tieto dni pracovnými dňami dotknutých zamestnancov. Ide o ľudí, ktorí majú nast...
2 2
zaujatie spolocnych priestorov na chodbe (30.05.12)
Dobry den. Chcel by som sa opytat aky je postup pri zaujati spolocnych prietorov na chodbe. Mam zaujem o chodbicku, ktora je pred mojim bytom. Z jednej strany je stena, z druhej priecka. Vid priloze...
3 19
Ako sa hlasuje na schôdzi? (04.05.12)
Dnes som našiel návod ako hlasovať na schôdzi podľa jednej správcovskej spoločnosti . Uvádzajú nasledovné: Ako teda na schôdzach a zhromaždeniach správne hlasovať? Na začiatku schôdze presne spočítaj...
1 0
poskytnutie nepravdivej informácie (13.06.12)
0 odpovedí Otázka od fero2011 Neziskové organizácie
Ako máme postupovať, keď nám obec podala zjavne nepravdivú informáciu, ktorú sme požadovali v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám Z. 211/2000. Potrebujeme zistiť pravdivú informáciu, ...
0 1
Poplatok za smeti (28.05.09)
Dobry den, chcem sa opytat ako je to spoplatkom za smeti, ked zijem mimo svojho trvaleho pobytu, viem ze je mozne znizit poplatok za smeti, nakolko sa dlhodobo nezdrzujem v mieste bydliska. Ma na t...
2 5
upratovanie spoločných priestorov (22.01.08)
sme malé spoločenstvo 12bytov a väčšinou mladé rodiny a len jeden starší pán čo býva sám. Nakoľko má zdravotné problémy tak v poslednom Dodatku vyčítal, že spoločné priestory sa môžu upratovať podľa p...
1 0
Obec ako predajca pozemkov vs nespokojni obcania (11.06.12)
Dobry den, prosila by som vas o radu, neviem, ci som spravne zaradila otazku a ci mi bude niekto vediet poradit. Jedna sa asi o nasledovnu problematiku: nasa obec sa na zastupitelstve rozhodla, ze p...
1 0
Kurzové rozdiely v pokladnici (11.06.12)
Prosím o radu či sa účtujú kurzové rozdiely vo valutovej pokladnici v priebehu roka
3 1
odpojenie od UK (10.06.12)
Dobrý deň, poprosím Vás o radu, ako máme postupovať. V bytovom dome s 36 bytmi a 2 NP už teraz máme 6 odpojených bytov. Mali sme s nimi probl. pri rozpočítavaní tepla, dokonca nás ako SVB dali na súd,...
1 1
Predaj bytu a následné vyúčtovanie - čo s tým? (03.06.11)
K 1.4.2011 som predal byt po dedičskom konaní. Od novembra minulého roku v ňom nik nebýval a ja som až do predaja bytu platil predpis na Bytovom družstve. Teraz mi prišlo vyúčtovanie za rok 2010 s tým...
1 0
Z.o obecných službách a aktivačná činnosť (07.06.12)
Ahojte priatelia, má niekto skúsenosť, ako v súčasnosti funguje aktivačná činnosť v mestách? Mesto chce uzatvoriť dohodu-absolvovanie aktivačnej činnosti formou vykonávania menších obecných služieb pr...
2 0
Správca (SBD) zaplatil vyššiu sumu faktúry ako bolo uvedené v zmluve o dielo (06.06.12)
Dobrý deň, v minulom roku sme vymieňali v bytovke okná na medziposchodiach . Sme vlastníci bytov a preto náš správca (SBD) uzatvoril v našom mene ( keďže to môže robiť len on) zmluvu s dodávateľom na...
0 0
Vymahanie nedoplatkov za energie po skonceni najmu (29.03.10)
Dobry den, chcem sa opytat ako to je s vymahanim nedoplatkov za el. energiu po skonceni najmu bytu. V prenajme sme boli do konca septembra 2009, majitel bytu si pri preberani bytu nevyuctoval ziadne n...
1 0
Likvidácia SVB, povinnosti likvidátora (04.06.12)
Viem, že tu kdesi bola táto téma, len ju neviem nájsť. Potreboval by som sa zorientovať v tejto problematike, pretože ma oslovili v tejto veci. Chcel by som vedieť čo by ma čakalo až by som súhlasil s...
2 11
Poplatok za zvolanie schodze vlastnikov bytov (30.04.12)
Dobry den, byvam v starsom bytovom dome, ktory si vzhladom na svoj technicky stav vyzaduje vyssiu pozornost - vacsie mnozstvo oprav a uprav, z tohto dovodu sa v minulom roku uskutocnili cca 4 schodze...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk